Vítání nových občánků

Na jaro 2012 je plánováno další, v pořadí již 11. vítání občánků Dolních Měcholup. Bohužel Úřad MČ již nemá automaticky k dispozici údaje o nových obyvatelích městské části, proto tímto prosíme všechny maminky s trvalým bydlištěm v Praze-Dolních Měcholupech, aby narození svého potomka přišly samy ohlásit na místní Úřad. Z evidence úřadu pak OS Leonardo přebírá adresy k pozvání na Vítání občánků. Příští vítání by se mělo týkat dětí narozených po 1.9.2011 a dětí omluvených z minulého Vítání. Děkujeme za pomoc.
Informace o Vítání získáte na osimis@seznam.cz.

Rozvrh od 6.9.2021
Rozvrh od 17.9.2021
(Aktualizováno 17.9.2021)