Dějiny umění – dokázali jsme to, co Leonardo !

Tento týden jsme slavnostně dokončili naše repliky Leonardových vynálezů, rádi bychom se vám touto cestou pochlubili…vždyť kdo může říci, že sestrojil funkční otočný most, katapult, či létající stroj?

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge