Dějiny umění – dokázali jsme to, co Leonardo !

Tento týden jsme slavnostně dokončili naše repliky Leonardových vynálezů, rádi bychom se vám touto cestou pochlubili…vždyť kdo může říci, že sestrojil funkční otočný most, katapult, či létající stroj?