Zapojili jsme se do soutěže Atletického svazu

Přihlásili jsme svoje malé atlety do celorepublikové soutěže Atletiky pro děti. Již měsíc trenérka Jana zapisuje dětem do jejich kartiček průběžná zlepšení a výsledky ve skoku do dálky z místa, v běhu na 20m z polovysokého startu a v hodu do dálky tenisákem.
Výsledky na kartičkách budou odeslány na Atletický svaz a uvidíme, zda se naše děti umístí na některé z předních příček. Do konce školního roku se určitě ještě zlepší.
Zatím jim držme palce!