Jak si hrají naši Skřítci

Hrají si pěkně na našem novém Obelixově hřišti …