Kde jsme byli v pondělí a v úterý

Děti se již vzájemně seznámily. Byly rozděleny do skupinek podle věku a začínají první objevování v oblasti šifrování i v oblasti historie Prahy.

Letní Letná

Hrajeme si u Hvězdy

Nadšený Matěj

Ani déšť skupinu největších nezastavil