Naši Leonci výtvarničí

Podle našeho rámcového vzdělávacího plánu patří úterky vždy výtvarnu. Toto úterý bylo zasvěceno podzimnímu stromu. Spolu s lektorkou Luckou děti malovaly tak intenzivně, že jim ani podlaha ateliérové místnosti nestačila.