Přihláška do kroužků a kurzů na 2.pololetí (únor-červen 2015)

Zápis do kroužků a kurzů probíhá od 12.1.2015. Vyplněné přihlášky odevzdávejte do schránky Leonarda v průjezdu domu (Kutnohorská 10/55) nebo posílejte oskenované s podpisem na info@leonardos.cz. Přihlášku je nutné podat i v případě, že dítě/vy docházíte v 1.pololetí. Výuka pro 2.pololetí začíná 2.2.2015.
ROZVRH CVČ 2.pol.2014-15
PRIHLASKA LEONARDO 2pol2014-2015_A

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge