Leonci měli první keramiku

A otiskli své nožičky do hlíny..uvidíme, zda se nám první vrobek povede!