Poslední den táborů..tedy alespoň v tomto týdnu!

Dnes 14.7. byl poslední den na příměstském táboře v Leonardu. Protože jsme celý týden moc nesportovali vzali jsme děti do místní hasičárny, kde se jich ujali dva závodníci našich hasičů Miroslav Němeček a Michael Jurča. Celé dopoledne tedy strávili v hasičárně a kluci jim ho velmi zpestřili. Řekli si, že to udělají jako normální trénink, takže děti na vlastní kůži zažily, co na trénincích dělají. Za to dopoledne se je snažili seznámit s co nejvíc disciplínami, které sami dělají. Ať už přenášení hasicího přístroje a hadice, nebo lezení přes žebříkovou stěnu. Nebyla také nouze o topografii a základy zdravovědy. Mezitím se také stihli podívat na požární automobil a skoro všechny medaile, které v hasičárně jsou a že jich není málo. Vyvrcholením celého dne bylo to, že si děti mohly vyzkoušet disciplínu štafetu požárních dvojic. Ta se většině líbila, ovšem větší obdiv získalo stříkaní a pumpování ze džberové stříkačky. Tímto jsme ukončili návštěvu u hasičů a vydali se zpět do Leonarda, kde jsme dostali oběd. Celá návštěva proběhla s dovolením pana Voříška, kterému moc děkujeme.

Po obědě za námi přišla paní Forejtová Lipovská s kolegou z Free Cinema a ti nám povídali o historii filmu a také jsme se s nimi vyrobili thaumatrop a vnitřní obraz do praxinoskopu. Míhaly se zde všechny možné obrázky, východy slunce, nebo západy slunce, ale byly zde i ryby vyskakující z vody, dokonce i jedna abstrakce.

Doufáme, že si to děti užily a navždy budou na tento tábor vzpomínat.

Fotka uživatele LEONARDO Centrum volného času.   Fotka uživatele LEONARDO Centrum volného času.

Fotka uživatele LEONARDO Centrum volného času.  Fotka uživatele LEONARDO Centrum volného času. Fotka uživatele LEONARDO Centrum volného času.  Fotka uživatele LEONARDO Centrum volného času.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge