KROUŽKY A KURZY OTEVÍRANÉ V PÁTEK 22.9.2017

V pátek 22.9.2017 se otevírají tyto kroužky a kurzy:

SMILE DANCE  (vyzvedávající osoba Edita Motlíková)

MTV HIPHOP DANCE  (vyzvedávající osoba Edita Motlíková) … obsazeno

TVOŘENÍ S PÁTKEM  … tato hodina zároveň probíhá jako ukázková

GRAFOMOTORIKA … tato hodina zároveň probíhá jako ukázková


CHLUPÁČCI  … ukázková lekce

Informace se mohou v průběhu týdne měnit – doplňovat otevřené kurzy.