Nabídka kroužků a kurzů pro 1.pol. 2018/2019

Na webových stránkách byl aktualizován rozpis kroužků a kurzů na 1.pololetí 2018/2019. Rozvrh lze stáhnout ve formě pdf v pravém sloupci nahoře.

Přihlašování do kroužků a kurzů bylo zprovozněno právě nyní, 25. srpna. Nově zápis probíhá POUZE on-line.

Upozorňujeme, že informace o naplnění/volných místech, uvedená v rezervačním systému, je pouze orientační – systém reflektuje pouze závazně potvrzené přihlášky, nikoli všechny evidované poptávky po přihlášení!!!! (jde o nastavení dodavatele, není v našich možnostech toto upravit)

Upozorňujeme, že termín kroužků Tanečky, Grafomotorika, Pole dance a Příprava na přijímací zkoušky z matematiky bude stanoven až v polovině září a kroužky zahájí činnost od 1.10.2018.

Máte-li zájem o kroužek Angličtina-příprava na zkoušky A1/2, pište na info@leonardos.cz.  První středu v září ( 5.9. od 15h) bude probíhat rozřazovací test a dohodnut termín výuky.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge