Novinky – Komunitní centrum Leonardo

Milí klienti, přátelé,

 

s radostí oznamujeme, že díky podpoře EU začínáme nabízet služby KOMUNITNÍHO CENTRA LEONARDO.

V rámci tohoto centra budou bezplatně nabízeny služby:

  • přednášky z oblastí, které jste sami vytipovali jako přínosné
  • velké komunitní akce, nejčastěji pod širým nebem
  • doučování vašich dětí
  • kluby maminek, tatínků a dětí
  • kluby školáčků a předškoláčků
  • tvořivá odpoledne s vařením
  • arteterapeutické podvečery s uměním a vlastní tvorbou
  • sociální intervenční služby a poradenství

a další drobné dílny, tvořivá dopoledne i podvečery, vzdělávání zábavnou formou…

Doufáme, že se do našeho KC budete rádi vracet.

Tým komunitních pracovníků Leonardo