Jak přihlásit dítě na letní příměstský tábor Leonardo

Zaujal Vás některý z našich letních příměstských táborů pro děti? Neváhejte s přihlášením – kapacita táborů je maximálně 16-20 dětí. Zápis probíhá výhradně online – jak na to?

 • Přihlaste se ke svému vlastnímu klientskému účtu na https://leonardos.iddm.cz.
  • Nemáte-li dosud vlastní klientský účet, vytvořte si jej a zaregistrujte dítě jako nového účastníka – malou nápovědu, jak na to, najdete na http://www.leonardos.cz/prihlaseni-on-line-zapis/
 • Přejděte do sekce Tábory a vyberte tábor, o který máte zájem. Pod popisem tábora vyberte účastníka (dítě), které chcete přihlásit, vyplňte předběžnou přihlášku a zašlete ke schválení.
  • Pozor, počet volných míst uvedený v popisu tábora je pouze orientační, neboť bere v potaz pouze schválené přihlášky, nikoli všechny došlé žádosti!!! Tzn. že odeslání předběžné přihlášky nezaručuje přijetí dítěte na tábor.
 • Pokud bude přihláška akceptována, obdržíte potvrzující e-mail a na klientský účet bude vygenerována závazná přihláška na tábor.
 • Dítě se stává řádně přihlášeným na tábor poté, co rodič:
  • odevzdá do schránky Leonarda podepsanou závaznou přihlášku (podpis z obou stran), lékařské potvrzení platné po celou dobu tábora (vzor zde) a kopii průkazky ZP,
  • zaplatí stanovený poplatek na účet Leonarda.
 • Pokud u přihlášených do 15.4.2019 nedojde do 30.4.2919 k platbě a dodání dokumentů, přihlášení zaniká. U přihlášených po 15.4.2019 platí lhůta na platbu a odevzdání dokumentů v délce 15 dnů.
Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 9.11.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge