Tvořivý klub otevírá dveře – budeme vyrábět Moranu

V pátek 8.3. si společně připravíme Moranu – abychom ji 15.3. mohli společně utopit a zahnat zimu.