INFORMACE O UZAVŘENÍ LEONARDA

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a nově zakázala osobní přítomnost žáků, studentů a ostatních účastníků při vzdělávání nebo studiu na základních uměleckých školách, při zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, na jazykových školách a v jednoletých jazykových pomaturitních kurzech.

Svou velikostí a charakterem práce včetně počtu osob v prostorách Leonardo odpovídá kategorii ZUŠ a zájmového vzdělávání a jazykových škol.

Proto s platností od pondělí 16.3.2020 přerušujeme svoji běžnou činnost do odvolání.

Momentálně řešíme technické podmínky a možnosti on-line výuky, jakmile zrealizujeme, budeme Vás informovat prostřednictvím webu a dalších sociálních sítí (i přímo na kontaktech uvedených při zápisu).

Čas takto vymezený rovněž využijeme ke kompletnímu úklidu prostor, dezinfekci a obnově zařízení tak – aby poté, co se spolu všichni opět sejdeme se Vám u nás líbilo.

Přejeme všem silné nervy, hodně štěstí a vynikající imunitu.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 9.11.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge