Doučování a příprava na přijímací zkoušky (děti, Dolní Měcholupy)

PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

Nabízíme komplexní přípravu na přijímací testy z českého jazyka a matematiky.

V rámci českého jazyka věnujeme část 45min vyučovací dotace i všeobecnému přehledu a literatuře.

Pracujeme pouze s řádně zakoupenými testy, vytváříme i testy na jednotlivé části učiva, které po analýze dítěte zaznamenáme jako slabé.

Přípravu tzv. šijeme na míru, hledáme optimální způsob výuky pro jednotlivce a snažíme se, aby naše lekce nebyly jen pouhopouhou přípravou, ale i prohloubením učiva daného předmětu.

Zároveň pracujeme i s žákem po psychologické stránce. Uvedomění si toho, co vlastně dítě v dané chvíli chce, kam směřuje, kterým směrem by se mělo ubírat na dalších školách.

VYUČUJÍCÍ PŘÍPRAVEK:

Český jazyk a všeobecný přehled: D.Foffová, J.Voříšek

PŘÍPRAVKY Z ČJ BUDOU PROBÍHAT POUZE V ČASE MEZI 13-15 (PO-ČT), 13-14 (PÁ).

Matematika: 9.tř. – M.Němečková; 5.tř. – L.Říhová, M.Jurča

Termín dle dohody.

Cena: cca 300,- / lekci (cena je pouze orientační). Platba obvykle formou permanentky na 15 lekcí za období cca září-leden a permanentky na dalších 10 lekcí za období leden-duben.

Vzhledem ke kapacitě vyučujících a individuální výuce zpravidla každý školní rok připravujeme 15-20 studentů.

Pro bližší informace nám napište: info@leonardos.cz.


Ve školním roce 2016/2017 měla naše přípravka 100% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ SE NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2017/2018 měla naše přípravka OPĚT VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. KROM JEDNOHO SE VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2018/2019 měla naše přípravka 100% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ SE NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2019/2020 měla naše přípravka OPĚT VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. Všechny děti námi připravované zkoušku vykonaly. Opět jsme měli studenta se stoprocentním počtem bodů. Bohužel – vzhledem k čím dál tím náročnějším požadavkům na bodový zisk dvě z našich dětí přijaty nebyly, máme tedy úspěšnost 87%.


Ve školním roce 2020/2021 měla naše přípravka 99% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ VYKONALY v požadovaném bodovém ohodnocení, bohužel jeden žák se na vybrané školy nedostal.


Pro školní rok 2021/2022 jsou již termíny pro Český jazyk-přípravka obsazeny. Další zájemce bereme pouze jako možné náhradníky pro chvíli, kdy si student rozmyslí přihlášku.

Pro přípravu z Matematiky ještě stále zapisujeme zájemce.

DOUČOVÁNÍ

Máte doma školáčka, který je ve škole je v nějakém předmětu slabší? Potřeboval by danou oblast více vysvětlit a procvičit?

Doučování se věnují lektoři z řad studentů, pod supervizí starších vyučujících, či komunitní pracovníci.

Propagujeme techniku věkového souznění – moment, kdy vyučující lektor je sám zpravidla ještě studentem vyšších ročníků SŠ, VOŠ či VŠ, ale zároveň má blízko k problémům žáka.

Nabízíme doučování předmětů 1. a 2. stupně ZŠ:

  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • matematika
  • vlastivěda/dějepis

S trpělivostí a vstřícným přístupem se budeme snažit, aby se vaše dítě v dané oblasti vylepšilo.

Termíny dle dohody, bližší informace na info@leonardos.cz


Rozvrh od 6.9.2021
Rozvrh 2021/22 - 1. pololetí
(Aktualizováno 20.10.2021)