Odkaz na Covid portál

Aktualizovali jsme náš web o nový odkaz. V pravém sloupci nyní naleznete odkaz na velmi přehledný a informačně velmi výstižný portál, shrnující veškeré informace o současné situaci . Doufáme, že i vám tento infokanál napomůže v dobré orientaci v tom, co smíme/nesmíme a také o tom, kterak žádat o podporu.

Rozvrh od 6.9.2021
Rozvrh 2021/22 - 1. pololetí
(Aktualizováno 20.10.2021)