Koronamaturita – on-line

aneb beseda s praktickými informacemi o tom, co se může stát, jak se řešilo vloni, jaký byl postup i při přijímání na VŠ. Primárně určeno letošním maturantům…

Rozvrh od 6.9.2021
Rozvrh od 17.9.2021
(Aktualizováno 17.9.2021)