Vzdělávací kroužky a kurzy pro děti

GRAFOTVOŘENÍ

KDY: čtvrtek 15:30 – 16:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4-6leté

  • procvičování jemné i hrubé motoriky
  • seznámení se skládáním papíru
  • správný úchop tužky – štětce – fixy
  • stříhání, trhání
  • kombinace i méně známých materiálů a recyklace zajímavých materiálů

LEKTOR: Monika Hofmannová


GRAFOMATIKA

KDY: pondělí 15:30 – 16:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1.tř ZŠ

  • unikátní spojení výtvarné výchovy, grafomotoriky a matematiky Hejného metodou
  • seznámení se se základními pojmy
  • první úlohy a výtvarné pomůcky stvořené na míru těmto úlohám
  • základní orientace ve světě čísel – matematika není strašák, ale zábava, která může být i logicky a výtvarně zajímavá

LEKTOR: Monika Hofmannová


Výuka pro škol.rok 2021/2022 probíhá 6.9.2021 – 26.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Rozvrh od 6.9.2021
Rozvrh 2021/22 - 1. pololetí
(Aktualizováno 20.10.2021)