Aktuality

Uzavření centra Malenka – Malý háj pouze do 10.1. Školička OD 11.1. OPĚT V PROVOZU

AKTUÁLNĚ z 10.1. : Malenka bude od pondělí 11.1.2021 opět otevřena – pozitivita dítě na Covid-19 (dle antigenního testu) byla falešná, PCR test potvrdil, že dítě je negativní. Na dětičky se opět těšíme!

(původní zpráva ze 7.1.: Vzhledem k výskytu Covid pozitivního dítěte v kolektivu školičky Malenka uzavíráme dle platných hyg.epidemiol. pravidel centrum Malý háj do pondělí 18.1.2021.)

Provoz centra v termínu 4-10.1.2021

V souladu s vládním nařízením a pravidly PES 5 bude v tomto termínu naše centrum výše uvedené dodržovat. O způsobu případné výuky – podobně jako během podzimní uzávěry – budou jednotlivé kurzy obesílány a informovány buď administrativou nebo lektorem samotným.

V provozu zůstává od 4.1.2021 školička Malenka – Malý Háj.

Leonardo ve dnech 21-22.12.2020

V souladu s plánem pololetí a platbami klientů upozorňujeme, že i v pondělí a úterý 21-22.12. máme běžně otevřeno.

Samozřejmě za přísných hygienických pravidel a dodržení limitů osob a hygieny dle PES 4.stupeň.

Prosíme rodiče, pokud již předem vědí, že děti budou nepřítomné o OMLUVENKY formou SMS na služební telefon. Velmi nám to usnadní práci při dělení dětí do menších skupinek a jejich rozmisťování v prostorách.

Pakliže budou nějaké změny v místě konání, budou rodiče dětí jednotlivých kurzů infrmováni e-mailem.

Provoz Leonardo od čtvrtka 3.12.2020

Vzhledem k rozvolnění hygienickoepidemických nařízení vlády a vstupem ČR do PES stupeň 3 je možné již od čtvrtka 3.12.2020 opět nabízet naše kurzy a kroužky prezenčně. Všechny obory již v současné době dostávají na e-maily specifické informace – vyčkejte prosíme na e-mailové potvrzení a podrobnosti k provozu právě Vašeho kroužku/kurzu.

I nadále však budeme přísně dodržovat nařízení MZČR a řídit se jimi do té doby, dukud nebudou oficiálně zrušena. Upřesňujeme:

  • otevřeny jsou pouze kurzy/kroužky, kde je celkový počet účastníků maximálně 10
  • všechny kurzy pro ZŠ/SŠ/dospělí probíhají v rouškách, děti MŠ a osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu jsou i nadále z této povinnosti vyjmuty
  • na začátku hodiny probíhá desinfekce rukou prostředky k tomu certifikovanými a určenými, lektor na toto dohlíží
  • v polovině lekce je prostor vyvětrán, na konci lekce opět, o přestávce se prostor dezinfikuje za doprovodu otevřených oken
  • do prostor Leonardo Kutnohorská i Leonardo Malý háj i nadále nemají rodiče a osoby doprovázející přístup
  • osoby, které mají samostatný odchod a příchod, vchází a odchází samostatně, za výše stanovených pravidel
  • mladší děti k rodičům a od rodičů doprovází lektor

Doufáme, že naším společným odpovědným přístupem eliminujeme jakýkoli přenos nemoci a i nadále se budeme moci setkávat a užívat si společných chvil.

Děkujeme Vám za trpělivost.

Provoz ve dnech pondělí 30.11. – středa 2.12.2020

V těchto dnech zůstává systém výuky oproti minulému týdnu beze změn.

Informace o změnách od čtvrtka 3.12.2020 budou včas zveřejněny a rozslány e-mailem jednotlivým kurzům a kroužkům.

Koronamaturita – on-line

aneb beseda s praktickými informacemi o tom, co se může stát, jak se řešilo vloni, jaký byl postup i při přijímání na VŠ. Primárně určeno letošním maturantům…