Kroužky pro děti v Dolních Měcholupech

Výtvarné-tvořivé kroužky a keramika pro děti v Dolních Měcholupech

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

VÝTVARKA

KDY: úterý 15:30 – 16:15 s možností vyzvednutí v MŠ
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4-6leté

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • seznámení se s názvy a rozlišením jednotlivých technik
 • první výtvarná díla – kresba i malba
 • kombinace i méně známých materiálů

LEKTOR: Monika Hofmannová


ATELIÉR I

KDY: úterý 16:30 – 17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1.-2.tř. ZŠ, začátečníci

 • Základy kresby a malby, seznámení se se širokým spektrem výtvarných prostředků.
 • Učíme se rozeznat a správně použít jednotlivé štětce i další výtvarné nástroje.
 • Základ stylů.
 • Vracíme se neustále k procvičování grafomotoriky, pracujeme i s písmeny a čísly jako výtvarnou formou

LEKTOR: Jasmine Hassanová (pedagogický dozor Doris Foffová)


ATELIÉR II

KDY: středa 15:15 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 2.-3.tř. ZŠ, mírně pokročilí

 • Kreslení podle předloh, seznámení se se složitějšími technikami, začínáme používat malířské stojany a začínáme s jednoduchou jednobodovou perspektivou.
 • Inspirace nejznámějšími díly výtvarného umění celého světa.
 • Vlastní interpretace známých děl.
 • Využití i krajově specifických technik.
 • Primárně určeno pro absolventy I.

LEKTOR: Doris Foffová


ATELIÉR III

KDY: pondělí 16:30 – 17:30
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4.-5.tř. ZŠ, pokročilí

 • prohloubení znalostí výtvarných technik
 • základy estetiky a také první doteky dějin umění
 • snaha o individuální styl jednotlivců, rozeznatelné rysy vlastní tvorby, vytváření svého osobního stylu – dopomoc směřování k němu
 • inspirace a práce ve stylu nejslavnějších mistrů napříč staletími
 • primárně určeno pro absolventy II.

LEKTOR: Doris Foffová


ATELIÉR IV

KDY: úterý 16:30 – 17:30
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 5.-7.tř. ZŠ, pokročilí

 • prohloubení znalostí výtvarných technik
 • dějiny umění jako teoretická část hodin
 • vytváření svého osobního stylu – dopomoc směřování k přípravě na umělecky zaměřené střední školy
 • nejen klasická výtvarná tvorba, ale i instalace, trojrozměrná díla
 • primárně určeno pro absolventy III.

LEKTOR: Doris Foffová


ATELIÉR V  (teen)

KDY: pondělí 17:45 – 19:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 7.+tř. ZŠ, pokročilí

 • vhodné také jako přípravka na přijímací zkoušky na školy s uměleckým zaměřením
 • po vyžádání tvorba portfolia potřebného k uměleckým zkouškám
 • opakování veškerých technik a důraz na nalezení vlastního stylu
 • používání i jiných technik  – fotografie a její přenesení do výtvarného díla, textilní tvorba, plakátová tvorba
 • první kroky ve scénografii
 • samostatná tvorba pod vedením, používání oleje, akrylu a dalších pokročilých technik
 • soustředíme se především na studium perspektivy, začínáme tvořit i rozměrnější díla, věnujeme se i prostorové tvorbě-např. tvoření kulis pro divadelní zkoušky, loutek pro dětská představení.
 • primárně určeno absolventům celého cyklu I-IV

LEKTOR: Doris Foffová


Keramika

Výuku keramiky zajišťuje Leonardo již od doby svého založení, t.j. od roku 2000, a od podzimu 2008 v Dolních Měcholupech. Máme k dispozici vlastní točící kruh i keramickou pec. V současné době začínáme pracovat s dětmi cca od 4 let věku. Ve skupině je 5-8 dětí. Skupiny jsou tvořeny podle věku dětí a úrovně tvorby: nejmenší se seznamují s pravidly modelace a vlastnostmi hlíny, nejstarší už zvládají točení na elektr. kruhu a vlastní dekor. Tvorba je přizpůsobená také právě probíhajícím ročním obdobím.
V našich kurzech se děti učí řemeslu hrnčířskému: učí se nejprve hlínu zpracovat, soustředí se na jednoduchý výrobek a poté, až zvládnou techniku, mají možnost volné tvorby…a cosi opravdu vytvoří. S dobrým technickým základem si pak z pokročilejších kurzů odnesou opravdové hrnčířské výrobky.

Naše dílna úzce spolupracuje se specialisty a dodavateli inovativních technologií v oblasti – Propec Úvaly. Máme vyjímečnou možnost testování nových barev, speciálních druhů hlín apod. na našem trhu.

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

KERAMIKA  I

KDY: pondělí 15:30 – 16:15 s možností vyzvednutí dítěte v MŠ
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4-6let MŠ – začátečníci

 • první setkání s velmi specifickým materiálem, jakým hlína je
 • vysvětlení procesu vzniku výrobku
 • tvorba podle předlohy či šablony s mírnou dopomocí lektora
 • samostatné snadné dekorování výrobku speciálními barvami výrobce Amaco – z řady Teachers Pallet

LEKTOR: Monika Hofmannová


KERAMIKA II

KDY: pátek 14:00 – 15:00 s možností vyzvednutí dítěte v ZŠ
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1.-3.tř.ZŠ – začátečníci

 • seznámení se s materiálem a procesem vzniku výrobku
 • tvorba podle předlohy se samostatným vkladem dítěte – možností modifikace výrobku podle uměleckého cítění dítěte
 • samostatné snadné dekorování výrobku speciálními barvami výrobce Amaco – z řady Teachers Pallet
 • první kombinace hlíny a jiných materiálů (např. vklad skla)

LEKTOR: Monika Hofmannová


KERAMIKA III

KDY: úterý 15.15-16.15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 3.-4.tř. ZŠ

 • tvorba pod  vedením lektora
 • určení výrobku, výběr správné hlíny, vysvětlení jejích vlastností
 • seznámení se s procesem vzniku hotového výrobku a technickým zázemím dílny
 • dekorace uměleckými profesionálními glazurami značky Amaco, Belissimo

LEKTOR: Doris Foffová


KERAMIKA IV

KDY: čtvrtek 15.15 – 16.15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 3.-5.tř.ZŠ

 • tvorba pod  vedením lektora – dle určené předlohy
 • určení výrobku, výběr správné hlíny, vysvětlení jejích vlastností
 • seznámení se s procesem vzniku hotového výrobku a technickým zázemím dílny
 • kombinace hlíny s dalšími materiály (sklo, přírodniny, koňské žíně…)
 • dekorace uměleckými profesionálními glazurami značky Amaco, Belissimo

LEKTOR: Doris Foffová


KERAMIKA V

KDY: středa 16.30 – 17.30
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 5.-8tř.ZŠ

 • tvorba pod  vedením lektora, ve speciálních hodinách volná tvorba
 • určení výrobku, výběr správné hlíny, vysvětlení jejích vlastností
 • seznámení se s procesem vzniku hotového výrobku a technickým zázemím dílny
 • kombinace hlíny s dalšími materiály
 • dekorace uměleckými profesionálními glazurami značky Amaco, Belissimo
 • točení na elektrickém kruhu ve speciálně vyčleněných hodinách

LEKTOR: Doris Foffová


Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Taneční kroužky pro děti v Dolních Měcholupech

Taneční kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

BALEMOTION

KDY: pondělí 16:30 – 17:15  s možností vyzvednutí v ZŠ
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 5 – 10 let

 • Výrazový tanec
 • Sál je vybaven zrcadlovým systémem a tanečnice mají k dispozici baletní tyč.

LEKTOR: Kristýna Lokvencová


MINITANEČKY

KDY: úterý 16:30 – 17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 3+4leté

 • Tančíme hlavně pro radost.
 • Krůček po krůčku rozvíjíme kreativitu a cit pro tanec.
 • Pomalinku se seznamujeme se základními a jednoduchými tanečními pohyby.

LEKTOR: Jana Vondráková


HELLO DANCE

KDY: úterý 16:40 – 17:25 s možností vyzvednutí v MŠ
KDE: tělocvična MŠ Dolní Měcholupy, ulice Ke Školce

PRO: děti 5-6 let

 • tanec je pro dítě přirozeným pohybem, tancem se dá vyjádřit spousta emocí a my je budeme v hodinách rozvíjet
 • tancujeme pro radost, užíváme si přítomnosti kamarádů
 • nacvičujeme a trénujeme pohybovou paměť – nácvik choreografie na závěrečné vystoupení, které podporuje sebevědomí dětí, i když probíhá obvykle s nápovědou lektora
 • učíme se první základní krůčky k různým stylům tance

LEKTOR: Edita Motlíková


HAPPY DANCE

KDY: čtvrtek 15:25 – 16:10  s možností vyzvednutí v ZŠ
KDE: tělocvična MŠ Dolní Měcholupy, ulice Ke Školce

PRO: děti 1.-2.tř.

 • tanec je pro dítě přirozeným pohybem, tancem se dá vyjádřit spousta emocí a my je budeme v hodinách rozvíjet
 • tancujeme pro radost, užíváme si přítomnosti kamarádů
 • po zvládnutí prvních krůčků přecházíme ke složitějším variacím
 • rozvíjíme dále pohybovou paměť, závěrečné vystoupení zvládáme již bez nápovědy lektora

LEKTOR: Edita Motlíková

UKÁZKA dostupná ZDE.


BUBBLE DANCE

KDY: úterý 14:15 – 15:15  s možností vyzvednutí v ZŠ
KDE: tělocvična MŠ Dolní Měcholupy, ulice Ke Školce

PRO: děti 2.-3.tř.ZŠ

 • přecházíme ke stále složitějším variacím a rytmům
 • rozvíjíme dále pohybovou paměť, závěrečné vystoupení zvládáme bez nápovědy lektora, vystupujeme i pro širokou veřejnost

LEKTOR: Edita Motlíková


DANCE FIRE

KDY: čtvrtek 16:20 – 17:20
KDE: tělocvična MŠ Dolní Měcholupy, ulice Ke Školce

PRO: děti 2.-4.tř.ZŠ pokročilí

 • soutěžní výběrová skupina!!! – přijetí do kroužku dle posouzení lektorky

LEKTOR: Edita Motlíková


SMILE DANCE

KDY: pátek 14:15 – 15:00  s možností vyzvednutí v ZŠ
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1.-6.tř. ZŠ

 • pohodové páteční tancování zejména pro radost, ve svižném tempu základů modern dance
 • vhodné i pro začátečníky

LEKTOR: Edita Motlíková


DMTT

KDY: úterý 15:20 – 16:20
KDE: tělocvična MŠ Dolní Měcholupy, ulice Ke Školce

PRO: děti 4.-7.tř.ZŠ

 • DolnoMěcholupskýTanečníTým je jednou z našich nejstarších tanečních výuk (začínali jako „taneční trpaslíci“)
 • lektorka zde kompiluje základy moderních tanců, klasických tanců, přidává prvky hip hop a street dance

LEKTOR: Edita Motlíková

UKÁZKA dostupná ZDE.


DMTS

KDY: čtvrtek 17:30 – 18:30
KDE: tělocvična MŠ Dolní Měcholupy, ulice Ke Školce

PRO: děti 5.-9.tř.ZŠ

 • DolnoMěcholupskýTanečníSpolek je výběrovou a zároveň soutěžní skupinou!!! – přijetí do kroužku dle posouzení lektorky
 • lektorka zde kompiluje základy moderních tanců, klasických tanců, přidává prvky hip hop a street dance
 • tato skupina je určena pouze pro pokročilé tanečnice

LEKTOR: Edita Motlíková

UKÁZKA dostupná ZDE – za tuto Polednici děvčata získala zlatou medaili.


Hiphop I

KDY: pondělí 15:30 – 16:15  s možností vyzvednutí v ZŠ
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1.-3.tř.ZŠ, začátečníci

LEKTOR: Marie Motlíková

Hiphop II

KDY: pondělí 16:30 – 17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4.-7.tř., pokročilí (nebo alespoň s tanečními zkušenostmi)

LEKTOR: Marie Motlíková

UKÁZKA dostupná ZDE.


POLE DANCE

KDY:  termín bude stanoven koncem září, zahájení kroužku po 28.9.2020

PRO: děti 7-15 let

 • chtějí-li se děti hýbat, baví je tanec a chtějí si dát i trochu „do těla“, posilovat celé tělo zábavnou formou, tak je tanec u tyče pro ně to pravé
 • každý si najde své vlastní tempo
 • výuka v malých skupinkách do 6 dětí, zvlášť začátečníci a pokročilí

LEKTOR: Alena Motlíková


TANEČNÍ SKUPINA EXPERIMENTAL

KDY: dvě lekce v týdnu – pátek 17:00 – 18:00 a neděle 18:00 – 19:00
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: dívky 8.-9.tř. ZŠ; výběrová skupina

 • tato skupina je určena věkově starším a fyzicky vyspělejším slečnám, které už mají pohyby téměř dospělé
 • contemporary
 • pop balet
 • moderna

LEKTOR: Maya Motlíková


VYUŽIJTE PŘÍSPĚVEK NA CVIČENÍ OD POJIŠŤOVNY ČI ZAMĚSTNAVATELE!

Žádosti o vystavení potvrzení o zaplacení (faktury) můžete posílat na info@leonardos.cz. 

Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Od září 2015 náš taneční sál vybaven profesionálním tanečním povrchem Baletizol.

Oslavy na klíč

Chtěli byste svým dětem přichystat oslavu narozenin s kamarády a nemáte prostory? U nás máme místa dost! 🙂 Kromě toho Vašim dětem nabídneme i zábavný program! Starosti si nemusíte dělat ani s pečením narozeninového dortu. Dort si můžete vybrat a objednat u nás.

Základem našich narozeninových oslav je zážitek z vlastního tvoření, z tanečního či divadelního představení nebo z prožitého dobrodružství. Preferujeme individuální přístup a vynasnažíme se splnit všechna Vaše i dětská přání. Oslavenci vždy věnujeme BIO ŠAMPAŇSKÉ skvělé kvality, bez cukru.

Oslavy prosím objednávejte na emailové adrese: oslavy@leonardos.cz

fullsizerender

Narozeninové balíčky jsou rozděleny podle věku dětí:

1.Narozeninový balíček pro děti 3 – 5 let
 • max. počet dětí: 12
 • délka trvání 1,5 – 2 hod
 • cena balíčku od 1.900 Kč

Základní obsah balíčku:

 • prostor pro oslavu a jeho úklid
 • program pro děti vytvořený na míru (dle osobní dohody)
 • základní výzdoba prostor ( balonky, girlanda, nápisy)
 • 2 – 3 lektoři (dle počtu dětí a náročnosti ) po dobu konání oslavy
 • 1x dětské šampaňské
 • dárek nejen pro oslavence – každý, kdo se zúčastní oslavy, si od nás odnese malý dáreček
 • drobné občerstvení – popcorn (slaný nebo sladký), křupky, tyčinky
 • voda nebo voda se šťávou
 • talířky, kelímky, příbory, ubrousky
 • pozvánky v elektronické podobě
 • fotografie – pouze digitálem (ne profesionál) – do 5-ti dnů zašleme foto přes úschovnu
 • základní materiál pro tvoření atd.

Téma oslavy:

 • Princeznovské (např. princeznovský bál, minidisco atd.)
 • Pirátské (např. hledání pokladu)
 • Loupežnické
 • Indiánské
 • Mašinka Tomáš
 • Bořek Stavitel
 • Dinosauří
 • Zvířátkové – např. Výprava do ZOO
 • Pohádkové (z pohádky do pohádky)
 • Karnevalové
 • případně jiné dle zájmu Vašeho oslavence 
2. Narozeninový balíček pro děti 6 – 9 let 
 • max. počet dětí  12
 • délka trvání 2 – 3 hod
 • cena balíčku od 2.200 Kč

 Základní obsah balíčku:

 • prostor pro oslavu a jeho úklid
 • program pro děti vytvořený na míru (dle osobní dohody)
 • základní výzdoba prostor ( balonky, girlanda, nápisy)
 • 2 – 3 lektoři (dle počtu dětí a náročnosti) po dobu konání oslavy
 • 1x dětské šampaňské
 • dárek nejen pro oslavence – každý, kdo se zúčastní oslavy, si od nás odnese malý dáreček
 • drobné občerstvení – popcorn (slaný nebo sladký), křupky, tyčinky
 • voda nebo voda se šťávou
 • talířky, kelímky, příbory, ubrousky
 • pozvánky v elektronické podobě
 • fotografie – pouze digitálem (ne profesionál) – do 5-ti dnů zašleme foto přes úschovnu
 • základní materiál pro tvoření atd.

Téma oslavy:

 • Princeznovské
 • Pohádkové
 • Indiánské
 • Želvy Ninja
 • Monster High
 • Western party
 • Fotbalové, hokejové
 • Harry Potter
 • Filmové Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter
 • Cesta kolem světa
 • případně jiné dle zájmu Vašeho oslavence

 Náš návrh programu oslavy:

 • kreslení, keramika,  tričkování (malování/potisk triček), šperkování, módní salon – líčení, česání, možnost půjčení divadelních kostýmů, vaření, pečení, tanec, kreslení na obličej atd.
3. Narozeninový balíček pro děti 10 – 15 let
 • max. počet dětí  12
 • délka trvání  3 – 4 hod
 • cena balíčku od 2.750 Kč

Základní obsah balíčku:

 •  prostor pro oslavu a jeho úklid
 • program pro děti vytvořený na míru (dle osobní dohody)
 • základní výzdoba prostor ( balonky, girlanda, nápisy)
 • 2 – 3 lektoři (dle počtu dětí a náročnosti ) po dobu konání oslavy
 • 1x dětské šampaňské
 • dárek nejen pro oslavence – každý, kdo se zúčastní oslavy, si od nás odnese malý dáreček
 • drobné občerstvení – popcorn (slaný nebo sladký), křupky, tyčinky
 • voda nebo voda se šťávou
 • talířky, kelímky, příbory, ubrousky
 • pozvánky v elektronické podobě
 • fotografie – pouze digitálem (ne profesionál) – do 5-ti dnů zašleme foto přes úschovnu
 • základní materiál pro tvoření atd.

Náš návrh programu oslavy:

 • tanec, líčení, česání, nehtování, šperkování, keramika, kreslení, pečení a vaření, tričkování (malování/potisk triček), deskové hry atd.

Lektoři oslav

Průběh oslav organizují primárně níže vyspaní lektoři. Jejich služby můžeme do Vašeho narozeninového balíčku na vyžádání zahrnout.

Tanec: Edita, Maya, Alenka

Tvoření, pečení: Sandra, Monika H., Alenka, Monika Č.

Fotografické: Edita

Keramika, líčení, krášlení: Doris, Monika H., Jasmínka, Adélka

Divadlo, klukovské speciality: Doris, Jerry, Michal, Míra

Mrňouskové: Monika Č.


Nad rámec narozeninových balíčků Vám můžeme nabídnout:

– tematické domácí dorty dle Vašeho požadavku cena od 600 Kč  (nabídka níže)

– zajištění občerstvení – minitoustíky, ovoce, zelenina, muffinky, cup cakes atd.

– zajištění profesionálního fotografa

– tématickou výzdobu

Nabídka dortů:

AKTUÁLNÍ NABÍDKA TYPŮ DORTŮ – MODELY 2018

MODELY DORTŮ 2017

Sportovní kroužky pro děti v Dolních Měcholupech

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

Další sportovní kroužky pro děti MŠ připravujeme…

Sportovní kroužek pro děti z MŠ (Sportík)

KDY: pondělí / středa / pátek dle možností lektora

KDE: TV MŠ, Dolní Měcholupy

 • konkrétní termín bude stanoven koncem září
 • otevření kroužku plánováno od října

LEKTOR: v jednání (jedná se o lektora/studenta VŠ, tudíž musíme vyčkat na jeho rozvrh)


MÍČOVKY

KDY: úterý 17:40 – 18:25

KDE: tělocvična MŠ Dolní Měcholupy

PRO: děti ve věku 5-7 let, tj. předškoláci a děti z 1.třídy

 • základy míčových her – fotbal, florbal, basketbal, volejbal
 • týmová hra i individuální rozvoj dovedností

LEKTOR: Jana Vondráková


ROZTLESKÁVAČKY Green Angels

KDY: pondělí 17.20 – 18.20
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1.-5.tř.ZŠ, případně předškolačky

 • sportovní/taneční/gymnastické zkušenosti výhodou

LEKTOR: Kristýna Lokvencová


VYUŽIJTE PŘÍSPĚVEK NA CVIČENÍ V HODNOTĚ OD POJIŠŤOVNY ČI ZAMĚSTNAVATELE!

Žádosti o vystavení potvrzení o zaplacení kurzovného (faktury) zasílejte na info@leonardos.cz.


Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 6-10.

Bližší informace na info@leonardos.cz.


Šachklub Pěšci (děti, Dolní Měcholupy)

zápis do kroužku on-line na https://leonardos.iddm.cz

Šachový klub PĚŠCI LEONARDO

Řádně registrovaný sportovní oddíl s číslem 11 056.

Pod tímto označením se účastní sportovních klání, turnajů.

ŠACHY I

KDY:
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti ZŠ začátečníci

LEKTOR: Jakub Voříšek

Pedagogický dohled: Doris Foffová


ŠACHY II

KDY:
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti ZŠ pokročilí

LEKTOR: Jakub Voříšek

Pedagogický dohled: Doris Foffová


Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 4-6.

Zájemci o místa mohou psát na info@leonardos.cz

 •  navazujeme na tradici, z níž vyrostl i Jakub – mistr ČR v šachu v kategoriích chlapci do 10 a 12 let, vícemistr v kategoriích chlapci do 8 a 14 let
 • učíme se základům hry, rozvíjíme logiku dětí
 • chystáme se na žákovskou ligu a účast na turnajích

Přírodovědné a outdoorové kroužky pro děti (Dolní Měcholupy)

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

VYCHÁZKY PRAHOU

KDY: pátek 14:15 – 18:00 (s možným přesahem do 18:30)
KDE (sraz): CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 2.-6.tř. ZŠ, mimo tento interval dle dohody

LEKTOR: Doris Foffová

 • Praha…hlavní město, magické město, rušné město, klidné město, město plné překvapení, které mohou číhat v neznámé uličce stejně jako „pod koněm“.
 • Ukážeme dětem Prahu ze všech úhlů.
 • Kromě zajištění super zážitků naučíme Vaše děti orientaci v Praze a osvojí si cestování MHD (nejen metro, bus, tramvaj…ale i trolejbus, přívoz a lanovka jsou naše dopravní prostředky).
 • Ven chodíme za každého počasí, v zimě často využíváme možnosti kulturního vyžití (muzea, zajímavé aktuální akce), v létě se snažíme vyhnout rozpálené dlažbě a navštěvujeme parky, louky a překvapivě pestrou přírodu celé široké Prahy.
 • Podmínkou je fyzická zdatnost-zpravidla nachodíme 4-12 km.
 • Děti s sebou musí mít platný doklad MHD (ideálně Lítačka)
 • Lektor je průvodce CR s platným certifikátem a učitel dějepisu.

LESÁNCI

KDY: pondělí po obědě

KDE (sraz, ukončení): CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 2.-3.tř. ZŠ

 • Náplní kroužku je probouzet v dětech environmentální senzitivitu, to znamená lásku a vztah k přírodě, zvířatům, rostlinám a lásku ke svému okolí.
 • Podle Josepha Cornella a jeho konceptu flow učení se lektorka Katka bude snažit probudit v dětech nadšení, potom je vést k zaměření pozornosti a vlastnímu prožitku a závěrečnému sdílení s ostatními.
 • Většinu “lekcí” tráví děti venku!

NUTNÁ VÝBAVA: batůžek s prsní přezkou, pláštěnka, pití, malá svačina a doklad k jízdě MHD

LEKTOR: Kateřina Holubová


Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Ostatní kroužky pro děti v Dolních Měcholupech

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ

KDY: pátek 17:00 – 18:00
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 6.-9.tř. ZŠ

 • Kroužek je určen dětem na druhém stupni ZŠ, které nemají s programováním buď žádné nebo jen malé zkušenosti. Pro účast v kroužku stačí znalost základní orientace na počítači (spustit program, psát na klávesnici apod.). Nutno s sebou nosit vlastní notebook s operačním systémem Windows 7 a novější, či (preferované) Ubuntu 16 a novější.

Co je to Python?

 • Python je skriptovací programovací jazyk vysoké úrovně. Lze se poměrně snadno a rychle naučit základy a brzy dosáhnout viditelných výsledků bez nutnosti hluboké znalosti prostředí operačního systému.

Cíl kroužku

 • Hlavním smyslem je naučit děti základním principům programování. Bez ohledu na výhody samotného programu Python, dobré počáteční programovací návyky usnadňují v budoucnu schopnost učit se i jiné programovací jazyky podle potřeby.

Obsah kroužku

 • Úvodní seznámením s prostředím na počítači a postupy pro vývoj programu. Výuka základních stavebních kamenů programování – co je proměnná, stavba programu, spuštění programu, interaktivní prostředí Pythonu pro drobné ukázky a pokusy.
 • Naučíme se sestavovat jednoduché programy v textovém režimu (např. součet dvou čísel, největší číslo, řada čísel), na kterých se naučíme začátkům analytických úvah a základní řídicí struktury jako je větvení a cyklus.
 • Pak se pustíme do grafického režimu, kde budeme vytvářet jednoduché hračky (např. pohyb kolečka po obrazovce), na závěr i drobnou počítačovou hru (sbírání předmětů na obrazovce).

LEKTOR: Maki Němečků


Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Doučování a příprava na přijímací zkoušky (děti, Dolní Měcholupy)

PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

Nabízíme komplexní přípravu na přijímací testy z českého jazyka a matematiky.

V rámci českého jazyka věnujeme část 45min vyučovací dotace i všeobecnému přehledu a literatuře.

Pracujeme pouze s řádně zakoupenými testy, vytváříme i testy na jednotlivé části učiva, které po analýze dítěte zaznamenáme jako slabé.

Přípravu tzv. šijeme na míru, hledáme optimální způsob výuky pro jednotlivce a snažíme se, aby naše lekce nebyly jen pouhopouhou přípravou, ale i prohloubením učiva daného předmětu.

Zároveň pracujeme i s žákem po psychologické stránce. Uvedomění si toho, co vlastně dítě v dané chvíli chce, kam směřuje, kterým směrem by se mělo ubírat na dalších školách.

VYUČUJÍCÍ PŘÍPRAVEK:

Český jazyk a všeobecný přehled: D.Foffová, J.Voříšek

PŘÍPRAVKY Z ČJ BUDOU PROBÍHAT POUZE V ČASE MEZI 13-15 (PO-ČT), 13-14 (PÁ).

Matematika: 9.tř. – M.Němečková; 5.tř. – L.Říhová, M.Jurča

Termín dle dohody.

Cena: cca 300,- / lekci (cena je pouze orientační). Platba obvykle formou permanentky na 15 lekcí za období cca září-leden a permanentky na dalších 10 lekcí za období leden-duben.

Pro bližší informace nám napište: info@leonardos.cz.


Ve školním roce 2016/2017 měla naše přípravka 100% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ SE NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2017/2018 měla naše přípravka OPĚT VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. KROM JEDNOHO SE VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2018/2019 měla naše přípravka 100% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ SE NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2019/2020 měla naše přípravka OPĚT VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. Všechny děti námi připravované zkoušku vykonaly. Opět jsme měli studenta se stoprocentním počtem bodů. Bohužel – vzhledem k čím dál tím náročnějším požadavkům na bodový zisk dvě z našich dětí přijaty nebyly, máme tedy úspěšnost 87%.


Pro školní rok 2020/2021 příprava běží i z ČJ a Mat . ČJ má již valnou většinu termínů obsazenou. Přijímáme opravdu vážné uchazeče, v tomto školním roce bude nutné naplnit ještě vyšší limit bodů pro přijetí. Upozorňujeme, že v případě ČJ nenabízíme přípravu pro přijímací zkoušky na 6letá gymnázia.


Pro školní rok 2021/2022 jsou již termíny pro Český jazyk-přípravka obsazeny. Další zájemce bereme pouze jako možné náhradníky pro chvíli, kdy si student rozmyslí přihlášku.

Pro přípravu z Matematiky ještě stále zapisujeme zájemce.

DOUČOVÁNÍ

Máte doma školáčka, který je ve škole je v nějakém předmětu slabší? Potřeboval by danou oblast více vysvětlit a procvičit?

Doučování se věnují lektoři z řad studentů, pod supervizí starších vyučujících, či komunitní pracovníci.

Propagujeme techniku věkového souznění – moment, kdy vyučující lektor je sám zpravidla ještě studentem vyšších ročníků SŠ, VOŠ či VŠ, ale zároveň má blízko k problémům žáka.

Nabízíme doučování předmětů 1. a 2. stupně ZŠ:

 • český jazyk
 • anglický jazyk
 • matematika
 • vlastivěda/dějepis

S trpělivostí a vstřícným přístupem se budeme snažit, aby se vaše dítě v dané oblasti vylepšilo.

Termíny dle dohody, bližší informace na info@leonardos.cz


ČJ K MATURITĚ

Příprava k maturitě z českého jazyka se soustřeďuje na zvládnutí techniky a systémů otázek didaktického testu. Procvičování, společné vyplňování, soustředění se na správnost a rychlost. Prokládáno učivem literatury na vlastní žádost studenta/ů – vysvětlení obsahu díla, rozbor, popř. probrání celého časového úseku literatury.

 • Konání kurzu do konce roku 2020 podpořeno z grantu EU – je zdarma. Podmínkou je souhlas s účastí na grantovém projektu.

Dramatické kroužky pro děti – Dolní Měcholupy

V minulých letech jste v našem podání mj. mohli vidět:

 • West Side Story – premiéra 28.6.2020


 • Nájemníci pana Swanna – premiéra 27.6.2019 v parku Dolní Měcholupy
  • repríza 6.října 2019 v prostoru Sídliště Malý Háj
 • Finnianova duha – premiéra v dubnu 2019 v Divadle Horní Počernice
  • repríza 7.9.2019 v parku u školy v Dolních Měcholupech
 • Šakalí léta – premiéra v dubnu 2018 v Divadle Horní Počernice
  • ukázka dostupná ZDE a ZDE; na youtube kanále lze shlédnout celé představení
 • Zkrocení zlé ženy – premiéra na jaře 2016 v Petrovicích
  • na youtube kanále lze shlédnout celé představení – 1.část ZDE
  • znovu nastudování hry pro dobročinné představení – červen 2018 – můžete sledovat ZDE
 • Saturnin aneb Dobrý sluha – premiéra červen 2014 v Petrovicích
  • na youtube ZDE kanále lze shlédnout celé představení
  • znovu nastudování hry v roce 2017 pro dobročinné představení v dolnoměcholupském parku (ZDE) i v domově seniorů – viz ZDE
  • zahráli jsme i 21.9.2019 v Dolních Měcholupech v rámci akce Den bez aut

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz


KULIŠ (S) ÁCI

KDY: středa 16:30 – 17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1.- 3.tř.ZŠ , popř. předškoláci s odkladem

 • Divadelní skupina pro malé začátečníky
 • Procvičování správného mluvení, artikulace
 • Učíme se učit – první texty
 • Přednes – krátké básničky, krátké texty
 • První divadelní role a vystoupení na jevišti, spoluúčast na projektech starších skupin

LEKTOR: Michael Jurča


TYÁTR

KDY: pondělí 15:15 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: výběrová skupina pro děti 3.-4.tř.ZŠ 

 • Důraz na správnou výslovnost, přednes, svobodný pohyb na jevišti, práce s trémou.
 • Každou hodinu zahajujeme cvičením mluvení, artikulací.
 • Procvičujeme i paměť – a to jak rozumovou, tak fyzickou.
 • Učíme se učit – každý herec musí být schopen reprodukovat text…
 • Spolupracujeme, kooperujeme a učíme se kultivovanému dialogu.

LEKTOR: Doris Foffová


DIVIDLO 

KDY: termín bude stanoven koncem září, kroužek bude zahájen po 28.9.2020
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 3.-7.tř.ZŠ

 • Důraz na správnou výslovnost, svobodný pohyb na jevišti, práce s trémou, pochopení textu.
 • Učíme se spolupráci nejen na jevišti.
 • Učíme se základům jevištního tance a tanečního projevu v rámci divadelního představení.
 • I přednes a schopnost předat emoci v textu (např. básni) je důležitou složkou lekcí

LEKTOR: Alena Motlíková


FORBÍNI

KDY: čtvrtek 16:20 – 17:20
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: výběrová skupina pro děti 4.-7.tř.ZŠ

 • Výběrová skupina pro děti, které již prošly Tyátrem a Dividlem, účastnily se soutěží a spolupracují s nejstaršími kolegy v mluvených rolích.
 • Forbíni nejsou o pouhé reprodukci textu, sami již s textem pracují, upravují si jej a klademe důraz i na vlastní myšlenky.
 • Zároveň pracujeme i s jevištním pohybem.

LEKTOR: Doris Foffová


KEJKLÍŘI  

KDY: úterý 17:45 – 19:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: výběrová skupina 13-18letých zkušených herců

 •  V našich hodinách se cvičí nejen výslovnost, řeč těla, obratnost, tanec a zpěv, tedy všechny disciplíny, které k herectví patří, ale i literární projev, schopnost vlastními slovy vyjádřit a předat smysl čehokoliv. 
 • V prvních hodinách se samozřejmě budeme také věnovat teambuildingovým aktivitám. Tým je totiž tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek! 
 • Účastníci tohoto kurzu již aktivně hrají pro veřejnost-školní představení, společenské akce, závěrečné celovečerní vystoupení,…

LEKTOR: Doris Foffová


HROMY-BLESKY

ve školním roce 2020/2021 přerušují svou činnost

PRO: malá výběrová skupina 13-18letých zkušených herců

 • divadlo pro zkušené, kteří to myslí vážně a v mnoha případech koukají po možnosti přijímaček na umělecké školy
 • hrajeme textově náročné hry, klasiku (Shakespeare, Moliére…i současní uznávaní autoři), snažíme se i o klasické provedení řemesla, vnášíme i naše vlastní prvky
 • aktuálně připravujeme Gogolova REVIZORa, premiéra září 2020 !!!

LEKTOR: Doris Foffová


DRAMATIKA, divadlo… se formuje ve skupinách podle věku dětí.

Maximální počet dětí ve skupině: 10 – 16 dle posouzení lektora, s ohledem na velikost prostor a nacvičovanou hru

Kroužky se zaměřením na dramatickou výchovu nabízíme počínaje školním rokem 2010/2011. Děti připravily pro své rodiče, kamarády ale i širokou veřejnost řadu zdařilých představení.

Pokud chcete znát úroveň našich představení, stačí na YouTube nalézt kanál Leonardo a shlédnout zde celá představení, kompletní divadelní hry, ukázky z divadelních táborů atd.


Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2019 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 6-10.

Bližší informace na info@leonardos.cz.