Příprava na přijímací zkoušky a doučování (děti, DM)

Doučování a příprava na přijímací zkoušky (děti, Dolní Měcholupy)

PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

Nabízíme komplexní přípravu na přijímací testy z českého jazyka a matematiky.

UPOZORŇUJEME VŠAK PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE, ŽE PŘÍPRAVKY MÁME JIŽ ZHRUBA ROK DOPŘEDU OBSAZENÉ, JE POTŘEBA PŘI ÚVAZE PŘIHLÁŠENÍ S TÍM POČÍTAT.

V rámci českého jazyka věnujeme část 45min vyučovací dotace i všeobecnému přehledu a literatuře.

Pracujeme pouze s řádně zakoupenými testy, vytváříme i testy na jednotlivé části učiva, které po analýze dítěte zaznamenáme jako slabé.

Přípravu tzv. šijeme na míru, hledáme optimální způsob výuky pro jednotlivce a snažíme se, aby naše lekce nebyly jen pouhopouhou přípravou, ale i prohloubením učiva daného předmětu.

Zároveň pracujeme i s žákem po psychologické stránce. Uvedomění si toho, co vlastně dítě v dané chvíli chce, kam směřuje, kterým směrem by se mělo ubírat na dalších školách.

VYUČUJÍCÍ PŘÍPRAVEK:

Český jazyk a všeobecný přehled: D.Foffová, J.Voříšek, T.Merta

PŘÍPRAVKY Z ČJ BUDOU PROBÍHAT POUZE V ČASE MEZI 13:30 – 15:15 (PO-ČT), 13-14 (PÁ).

Matematika: 5.tř. , 7.tř. – M.Němečková, 5.tř. L.Říhová, 9.tř. – M.Bělohlávek, A.Polcarová

Termín dle dohody.

Cena: cca 340,- / lekci (cena je pouze orientační). Platba obvykle formou permanentky na 15 lekcí za období cca září-leden a permanentky na dalších 10 lekcí za období leden-duben.

Vzhledem ke kapacitě vyučujících a individuální výuce zpravidla každý školní rok připravujeme 15-20 studentů.

Pro bližší informace nám napište: info@leonardos.cz.

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Kam na školu? Co je v okolí bydliště k dispozici? Jak postupovat při volbě školy? Proč v 5.tř gymnázium ano a proč ne? Nechat to na 7.tř? A kam z 9.tř? Nejen příprava – ale i samotná existence na střední škole je složitá.

Přijďte se poradit.

KDY: čtvrtky 17:20-18:20 (2 x 30 minut)

KDE: přízemí Leonardo – Kutnohorská 55/10

LEKTOR: D.Foffová

CENA: 340,-/30 min


Ve školním roce 2016/2017 měla naše přípravka 100% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ SE NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2017/2018 měla naše přípravka OPĚT VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. KROM JEDNOHO SE VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2018/2019 měla naše přípravka 100% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ SE NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2019/2020 měla naše přípravka OPĚT VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. Všechny děti námi připravované zkoušku vykonaly. Opět jsme měli studenta se stoprocentním počtem bodů. Bohužel – vzhledem k čím dál tím náročnějším požadavkům na bodový zisk dvě z našich dětí přijaty nebyly, máme tedy úspěšnost 87%.


Ve školním roce 2020/2021 měla naše přípravka 99% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ VYKONALY v požadovaném bodovém ohodnocení, bohužel jeden žák se na vybrané školy nedostal.


Ve školním roce 2021/2022 měla naše přípravka VYSOKOU (98%) ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy.

Připravovali jsme rekordních 16 studentů a dva studenty na talentové zkoušky (VV).

VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ VYKONALY v požadovaném bodovém ohodnocení, bohužel tři žáci se na vybrané školy nedostali. Dva z těchto uspěli na jiných školách v druhém kole.

Talentové zkoušky byly úspěšné a žáci byli přijati na jimi zvolené školy.


Pro školní rok 2022/2023 jsou již termíny pro Český jazyk-přípravka /Matematika – přípravka obsazeny.


Pro školní rok 2023/2024 jsou již termíny pro Český jazyk-přípravka /Matematika – přípravka obsazeny. Přijímáme pouze náhradníky.


Přijímáme předběžné přihlášky pro přípravky na školní rok 2024/2025. I zde musíte počítat s tím, že cca 1/3 naší kapacity je již obsazena.

DOUČOVÁNÍ

Máte doma školáčka, který je ve škole je v nějakém předmětu slabší? Potřeboval by danou oblast více vysvětlit a procvičit?

Doučování se věnují lektoři z řad studentů, pod supervizí starších vyučujících, pedagogů.

Propagujeme techniku věkového souznění – moment, kdy vyučující lektor je sám zpravidla ještě studentem vyšších ročníků SŠ, VOŠ či VŠ, ale zároveň má blízko k problémům žáka.

Nabízíme doučování předmětů 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ všechny ročníky.

  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • matematika
  • vlastivěda/dějepis

S trpělivostí a vstřícným přístupem se budeme snažit, aby se vaše dítě v dané oblasti vylepšilo.

Termíny dle dohody, bližší informace na info@leonardos.cz


Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge