Sportovní kroužky (děti, DM)

Sportovní kroužky pro děti v Dolních Měcholupech

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

SPORTOVKY

KDY: pondělí 16:15 – 17:00

SKUPINA JE PRIMÁRNĚ URČENA MLADŠÍM DĚTEM , věk 3-4 roky

KDE: TV MŠ, Dolní Měcholupy

 • rozcvička na začátek
 • základní sportovní disciplíny
 • koordinace těla, rovnováha
 • užívání tělocvičných pomůcek
 • pro radost opičí dráhy
 • první soutěže – ale i týmová spolupráce

LEKTOR: Ivona Bubnová


ATLETIKA I, II

KDY: I čtvrtek 15:15 – 16:00, II 16:15-17:00

KDE: TV MŠ Dolní Měcholupy

PRO: I věk 3 – 4 roky (vchod A), II věk 4 – 6 let (vchod B)

 • základy atletických disciplin
 • oficiálně zapsaná přípravka – Atletika dětem
 • certifikované pomůcky a cvičební nářadí
 • soutěže – účast
 • součástí hodiny je intenzivní rozcvička a posilování

LEKTOR: Pavla Korcová


ROZTLESKÁVAČKY Green Angels

KDY: KIDS pondělí 16:30 – 17:15, JUNIOR pondělí 17:20 – 18:20
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: Kids 6-9 let, Junior 9-13 let

 • sportovní/taneční/gymnastické zkušenosti výhodou

Cheerleading sportovní odvětví, které je od roku 2016 uznané Mezinárodním olympijským výborem jako neolympijský sport.

Původně vznikl jako skupinové povzbuzování se složitou choreografií.

V cheerleadingu se používají různé prvky: pohyby rukou, skoky, výkopy, akrobacie, pokřiky, stunty a pyramidy, velmi důležitá je proto taneční, gymnastická či jiná pohybová průprava.

Cheerleadingu se mohou věnovat děti již odmala, soutěžně pak od šesti let.

LEKTOR: Kristýna Lokvencová


VYUŽIJTE PŘÍSPĚVEK NA CVIČENÍ OD POJIŠŤOVNY ČI ZAMĚSTNAVATELE!

Žádosti o vystavení potvrzení o zaplacení kurzovného (faktury) zasílejte na info@leonardos.cz.


Výuka pro škol.rok 2022/2023 probíhá 12.9.2022 – 23.6.2023. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 6-10.

Bližší informace na info@leonardos.cz.


Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge