Doučování a přípravy na přijímací zkoušky

PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

Nabízíme komplexní přípravu na přijímací testy z českého jazyka a matematiky.

V rámci českého jazyka věnujeme část 45min vyučovací dotace i všeobecnému přehledu a literatuře.

Pracujeme pouze s řádně zakoupenými testy, vytváříme i testy na jednotlivé části učiva, které po analýze dítěte zaznamenáme jako slabé.

Přípravu tzv. šijeme na míru, hledáme optimální způsob výuky pro jednotlivce a snažíme se, aby naše lekce nebyly jen pouhopouhou přípravou, ale i prohloubením učiva daného předmětu.

Zároveň pracujeme i s žákem po psychologické stránce. Uvedomění si toho, co vlastně dítě v dané chvíli chce, kam směřuje, kterým směrem by se mělo ubírat na dalších školách.

VYUČUJÍCÍ PŘÍPRAVEK:

Český jazyk a všeobecný přehled: D.Foffová

PŘÍPRAVKY Z ČJ BUDOU PROBÍHAT POUZE V ČASE MEZI 13-15 (PO-ČT), 13-14 (PÁ).

Matematika: 9.tř. – M.Němečková; 5.tř. – v jednání

Termín dle dohody.

Cena: 300,- / lekci. Platba obvykle formou permanentky na 15 lekcí za 4.500,- Kč v období cca září-leden a permanentky na 10 lekcí za 3.000,- v období leden-duben.

Pro bližší informace nám napište: info@leonardos.cz.


Ve školním roce 2016/2017 měla naše přípravka 100% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ SE NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2017/2018 měla naše přípravka OPĚT VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. KROM JEDNOHO SE VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2018/2019 měla naše přípravka 100% ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. VŠECHNY DĚTI NÁMI PŘIPRAVOVANÉ SE NA ŠKOLY DOSTALY.


Ve školním roce 2019/2020 měla naše přípravka OPĚT VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMAČKÁCH na víceletá gymnázia a střední školy. Všechny děti námi připravované zkoušku vykonaly. Opět jsme měli studenta se stoprocentním počtem bodů. Bohužel – vzhledem k čím dál tím náročnějším požadavkům na bodový zisk dvě z našich dětí přijaty nebyly, máme tedy úspěšnost 87%.


Pro školní rok 2020/2021 přípravky z ČJ a Mat opět připravujeme. ČJ má již valnou většinu termínů obsazenou. Přijímáme opravdu vážné uchazeče, v tomto školním roce bude nutné naplnit ještě vyšší limit bodů pro přijetí. Upozorňujeme, že v případě ČJ nenabízíme přípravu pro přijímací zkoušky na 6letá gymnázia.


DOUČOVÁNÍ

Máte doma školáčka, který je ve škole je v nějakém předmětu slabší? Potřeboval by danou oblast více vysvětlit a procvičit?

Doučování se věnují lektoři z řad studentů, pod supervizí starších vyučujících, či komunitní pracovníci.

Propagujeme techniku věkového souznění – moment, kdy vyučující lektor je sám zpravidla ještě studentem vyšších ročníků SŠ, VOŠ či VŠ, ale zároveň má blízko k problémům žáka.

Nabízíme doučování předmětů 1. a 2. stupně ZŠ:

  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • matematika
  • vlastivěda/dějepis

S trpělivostí a vstřícným přístupem se budeme snažit, aby se vaše dítě v dané oblasti vylepšilo.

Termíny dle dohody, bližší informace na info@leonardos.cz


ČJ K MATURITĚ

Příprava k maturitě z českého jazyka se soustřeďuje na zvládnutí techniky a systémů otázek didaktického testu. Procvičování, společné vyplňování, soustředění se na správnost a rychlost. Prokládáno učivem literatury na vlastní žádost studenta/ů – vysvětlení obsahu díla, rozbor, popř. probrání celého časového úseku literatury.

  • Konání kurzu do konce roku 2020 podpořeno z grantu EU – je zdarma. Podmínkou je souhlas s účastí na grantovém projektu.
Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge