Dramatické kroužky

  •  

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

TYÁTR

KDY: pondělí 15:15 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: výběrová skupina pro děti 3.-4.tř.ZŠ 

 • Důraz na správnou výslovnost, přednes, svobodný pohyb na jevišti, práce s trémou.
 • Každou hodinu zahajujeme cvičením mluvení, artikulací.
 • Procvičujeme i paměť – a to jak rozumovou, tak fyzickou.
 • Učíme se učit – každý herec musí být schopen reprodukovat text…
 • Spolupracujeme, kooperujeme a učíme se kultivovanému dialogu.

LEKTOR: Doris Foffová


FORBÍNI

KDY: čtvrtek 16:20 – 17:20
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: výběrová skupina pro děti 4.-7.tř.ZŠ

 • Výběrová skupina pro děti, které již prošly Tyátrem a Dividlem, účastnily se soutěží a spolupracují s nejstaršími kolegy v mluvených rolích.
 • Forbíni nejsou o pouhé reprodukci textu, sami již s textem pracují, upravují si jej a klademe důraz i na vlastní myšlenky.
 • Zároveň pracujeme i s jevištním pohybem.

LEKTOR: Doris Foffová


KEJKLÍŘI  

KDY: úterý 17:45 – 19:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: výběrová skupina 13-18letých zkušených herců

 •  V našich hodinách se cvičí nejen výslovnost, řeč těla, obratnost, tanec a zpěv, tedy všechny disciplíny, které k herectví patří, ale i literární projev, schopnost vlastními slovy vyjádřit a předat smysl čehokoliv. 
 • V prvních hodinách se samozřejmě budeme také věnovat teambuildingovým aktivitám. Tým je totiž tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek! 
 • Účastníci tohoto kurzu již aktivně hrají pro veřejnost-školní představení, společenské akce, závěrečné celovečerní vystoupení,…

LEKTOR: Doris Foffová


DRAMATIKA, divadlo… se formuje ve skupinách podle věku dětí.

Maximální počet dětí ve skupině: 10 – 16 dle posouzení lektora, s ohledem na velikost prostor a nacvičovanou hru

Kroužky se zaměřením na dramatickou výchovu nabízíme počínaje školním rokem 2010/2011. Děti připravily pro své rodiče, kamarády ale i širokou veřejnost řadu zdařilých představení.

Pokud chcete znát úroveň našich představení, stačí na YouTube nalézt kanál Leonardo a shlédnout zde celá představení, kompletní divadelní hry, ukázky z divadelních táborů atd.


Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 6-10.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

V minulých letech jste v našem podání mj. mohli vidět:

 • Nájemníci pana Swanna – premiéra 27.6.2019 v parku Dolní Měcholupy
  • repríza 6.října 2019 v prostoru Sídliště Malý Háj
 • Finnianova duha – premiéra v dubnu 2019 v Divadle Horní Počernice
  • repríza 7.9.2019 v parku u školy v Dolních Měcholupech
 • Šakalí léta – premiéra v dubnu 2018 v Divadle Horní Počernice
  • ukázka dostupná ZDE a ZDE; na youtube kanále lze shlédnout celé představení
 • Zkrocení zlé ženy – premiéra na jaře 2016 v Petrovicích
  • na youtube kanále lze shlédnout celé představení – 1.část ZDE
  • znovu nastudování hry pro dobročinné představení – červen 2018 – můžete sledovat ZDE
 • Saturnin aneb Dobrý sluha – premiéra červen 2014 v Petrovicích
  • na youtube ZDE kanále lze shlédnout celé představení
  • znovu nastudování hry v roce 2017 pro dobročinné představení v dolnoměcholupském parku (ZDE) i v domově seniorů – viz ZDE
  • zahráli jsme i 21.9.2019 v Dolních Měcholupech v rámci akce Den bez aut
Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge