Hudební kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

Pro děti ve věku docházky do MŠ nabízíme skupinové kroužky, pro starší dětí docházející do ZŠ individuální výuku hry na hudební nástroje – klavír, keyboard, flétnu, kytaru.
V případě individuální výuky pololetní kurzovné zahrnuje 12 lekcí v pololetí, případné další lekce nad rámec permanentky se doplácí na konci pololetí.

Upozorňujeme, že kapacita individuální výuky hry na hudební nástroje je omezená, zejména co se týče možnosti přijmout nové žáky! V předchozím školním roce jsme evidovali pouze jedno volné místo na klavír a na flétnu a primárně lektoři pokračují s dětmi docházejícími v minulém školním roce.

MUZIKANTI

KDY: čtvrtek 15:30 – 16:15 s vyzvedávání v MŠ
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4-6 let MŠ

 • Zpívání, rytmizace, hra na Orffovy nástroje, příp. výroba vlastních hudebních nástrojů
 • Děti hrají pravidelně hry procvičující hudební sluch, nácvik správného dýchání
 • Dle věku dětí zařazování částí věnovaných hudební teorii, seznámení se s hudebními nástroji a základů notového zápisu – pochopení, rozčlenění
 • Lektorka posuzuje i hudební nadání a vlohy a je schopna doporučit i vhodný hudební nástroj pro individuální výuku dítěte

LEKTOR: Jana Hadravová


FLÉTNA – individuál 30min

KDY:  dle dohody s lektorem
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti od 5 let 

LEKTOR: Jana Hadravová, Dominika Hadravová


KLAVÍR/KEYBOARD – individuál 30min

KDY:  středa cca 14 – 18h (přesný čas dle dohody s lektorem)
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti

 • Kombinace výuky hry na keyboard (levá ruka využívá přednastavené doprovodné styly, hra podle zpěvníků s akordovými značkami) a hry na klavír (klasická obouruční hra podle not).
 • K dispozici keyboard značky Yamaha a (klasické) pianino.
  • V případě zájmu o hru na keyboard značky Casio nutno účastnit se výuky s vlastním nástrojem.
 • Při výuce se inspirujeme klavírními školami pro předškolní a raně školní děti, využíváme také učebnici Škola hry na klavír a keyboard (P.Malý). Hrajeme písně-cvičení různých stylů od říkadel, lidových písní, přes taneční rytmy až po moderní písně. Nezapomínáme také na hudební teorii, samozřejmě hravou formou uzpůsobenou věku dětí.

LEKTOR: Michaela Němečková


KLAVÍR – individuál 30min, příp. 45min (rozšířená výuka)

KDY:  dle dohody s lektorem
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti

 • V prostorách k dispozici klavír – pianino.

LEKTOR: Jana Hadravová, Michaela Němečková, Jakub Voříšek (zařazení dětí dle předchozí výuky, nové děti dle volné kapacity lektorů)


KYTARA – individuál 30min

KDY:  dle dohody s lektorem
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti ZŠ, cca od 8 let

 • výuka základů hry na nástroj
 • nauka základních akordů a čtení kytarových zápisů not
 • dle schopností žáka výuka pokročilé metody jako zpěv+hra zároveň, vybrnkávání
 • možnost výuky základní hudební nauky (notový záznam)

LEKTOR: Pavel David


Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8. Výuka hry na hudební nástroj probíhá individuálně.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge