Hudební kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

Pro děti ve věku docházky do MŠ nabízíme skupinové kroužky, pro starší dětí docházející do ZŠ individuální výuku hry na hudební nástroje – klavír, keyboard, flétnu, kytaru.

HUDEBNÍČCI

KDY: úterý 16.30-17.15 s možností vyzvednutí v MŠ obsazeno

PRO: děti 3-4 leté

 • Velkou výchovnou cenu má hudba pro dítě nejen ve věku 4 – 8 let  především v probuzení tvořivosti. Dětská hudební tvořivost je blízká dětské hře, je radostná a spontánní.
 • V lekcích Hudebníčků si během hodiny děti zazpívají cca 2-3 písně, a 2 se naučí.
 • Doprovázejí se na Orffovy nástroje a během hodin si i vlastní nástroje vyrábí

LEKTOR: Jana Hadravová


MUZIKANTI

KDY: úterý 15.30-16.15 s možností vyzvednutí v MŠ obsazeno

PRO: děti 4-6 let MŠ

 • Zpívání, rytmizace, hra na Orffovy nástroje
 • Děti hrají pravidelně hry procvičující hudební sluch, nácvik správného dýchání
 • V části věnované hudební teorii seznámení se s hudebními nástroji a také základy notového zápisu – pochopení, rozčlenění
 • Lektorka posuzuje i hudební nadání a vlohy a je schopna doporučit i vhodný hudební nástroj pro individuální výuku dítěte

LEKTOR: Jana Hadravová


ZPĚV    připravujeme nově do nabídky

KDY:  středa odpoledne

PRO:

LEKTOR:


FLÉTNA – individuál 30min

KDY:

PRO: děti od 5 let 

LEKTOR: Jana Hadravová, Dominika Hadravová


KLAVÍR/KEYBOARD – individuál 30min

KDY:

PRO: děti

 • Kombinace výuky hry na keyboard (levá ruka využívá přednastavené doprovodné styly, hra podle zpěvníků s akordovými značkami) a hry na klavír (klasická obouruční hra podle not).
 • K dispozici keyboard značky Yamaha a (klasické) pianino.
  • V případě zájmu o hru na keyboard značky Casio nutno účastnit se výuky s vlastním nástrojem.
 • Při výuce se inspirujeme klavírními školami pro předškolní a raně školní děti, využíváme také učebnici Škola hry na klavír a keyboard (P.Malý). Hrajeme písně-cvičení různých stylů od říkadel, lidových písní, přes taneční rytmy až po moderní písně. Nezapomínáme také na hudební teorii, samozřejmě hravou formou uzpůsobenou věku dětí.

LEKTOR: Michaela Němečková


KLAVÍR – individuál 30min, příp. 45min (rozšířená výuky)

KDY: 

PRO: děti

 • V prostorách k dispozici klavír – pianino.

LEKTOR: Jana Hadravová, Michaela Němečková, Jakub Voříšek


KYTARA/UKULELE – individuál 30min

KDY:

PRO: děti ZŠ, cca od 8 let

 • výuka základů hry na nástroj
 • nauka základních akordů a čtení kytarových zápisů not
 • již ke konci prvního roku výuky pokročilé metody jako zpěv+hra zároveň, vybrnkávání
 • v 2.roce výuky základní hudební nauka (notový záznam)

LEKTOR: Jeroným Říha


Výuka pro škol.rok 2019/2020 probíhá 9.9.2019 – 21.6.2020. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8. Výuka hry na hudební nástroj probíhá individuálně.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55, Dolní Měcholupy

Rozvrh na 1. pololetí 2019 / 2020