Jazykové kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

NĚMČINA  I            nově od října 2019

KDY:

PRO: děti 2.-5.tř. ZŠ, začátečníci

 • výuka v malé skupince 2 až 3 dětí

LEKTOR: Dominika Hadravová


ANGLIČTINA I

KDY:

PRO: děti MŠ, začátečníci

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA II

KDY:

PRO: děti MŠ 4-5leté mírně pokročilé, které již mají za sebou alespoň rok výuky angličtiny, příp. předškoláci ve věku 5-6let i začátečníci

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA III

KDY:

PRO: děti MŠ 5-6leté, pokročilí předškoláci

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA IV 

KDY:

PRO: děti 1.tř. ZŠ

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA V

KDY:

PRO: děti 2.3.tř. ZŠ

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VI

KDY:

PRO: děti 3.tř.ZŠ pokročilé (docházející na výuku min.ve škol.roce 2018/19)

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VII

KDY: 

PRO: děti 4.tř. ZŠ

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VIII 

KDY: 

PRO: děti 5.tř. ZŠ

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  TEEN

KDY: 

PRO: děti 2.stupeň ZŠ

LEKTOR: Klára Van Luyk


PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU A1

KDY:   plánována intenzivní výuka 2xtýdně 60min

PRO: děti ZŠ 

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA:

 • v ceně nejsou nutné učebnice a pracovní sešity ani poplatek za vykonání zkoušky
 • vykonání zkoušky na British Council je dobrovolné – není nutné dítě na zkoušku přihlašovat
 • malá skupinka do 5 dětí

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU A2

KDY:   plánována intenzivní výuka 2xtýdně 60min

PRO: děti ZŠ 

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA:

 • v ceně nejsou nutné učebnice a pracovní sešity ani poplatek za vykonání zkoušky
 • vykonání zkoušky na British Council dobrovolné – není nutné dítě na zkoušku přihlašovat
 • malá skupinka do 5 dětí

Výuka pro škol.rok 2019/2020 probíhá 9.9.2019 – 21.6.2020. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

 

Při výuce angličtiny dbáme také na harmonizaci témat s výukou ve škole, věnujeme se gramatice i konverzaci. Výuka angličtiny pro školáky je vhodná také k přípravě na studium jazyků na víceletých gymnáziích.

O Angličtině pro děti MŠ:
Je obecně známým faktem, založeném na studiích zabývajících se dětmi předškolního věku, že tyto děti nemají schopnost rozlišovat jazyky. Jednoduše přijímají skutečnost, že jednu a tutéž věc učitel či dospělý označuje dvěma různými výrazy. Proto dokážou pro označení věci používat oba výrazy.

 • Při výuce cizího jazyka v tomto věku dbáme na dodržování zásad střídání aktivit: klidové nahrazujeme pohybovými, kreativní spontánními – děti jsou tak schopné větší koncentrace.
  Naše angličtina je tedy spíše než výukou jednou velkou hrou, která procvičuje dětskou paměť, postřeh a připravuje děti pro navazující výuku angličtiny ve starším (školním) věku na dobrých základech. Neustálé  opakování všeho, co se naučily dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí – i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny.
 • Gramatiku jako takovou do hodin pro tuto věkovou kategorii vůbec nezařazujeme, děti nejsou zatím schopné chápat ani stavbu rodného jazyka.
 • Děti mají v tomto věku úžasnou schopnost napodobování zvuků,  a to je cesta k  zvládnutí cizího jazyka.
 • Lektor na děti mluví celou hodinu anglicky – ale je i hercem, mimem – protože jen díky neverbálním projevům může dětem sdělit, co říká.
 • V hodinách také hrajeme anglické hry, učíme se anglické písničky (klasické anglické písničky ze zlatého fondu AJ mluvících zemí) a básničky, kreslíme.
 • K výuce též patří dětské animované písničky a krátká videa.
 • Výhodou pro předškolní děti také je, že lektor není rodilým mluvčím. Chápe tak velmi dobře dotazy dětí, jejich omyly, slepé uličky, může je – byť anglicky – usměrnit a vysvětlit, zopakovat, přiblížit českému prostředí.
 • Dobrá výslovnost našeho lektora je zaručena nejen částí života prožitou ve Skotsku, ale i řadou jazykových kurzů metodiky výuky angličtiny nejmenších – a prací průvodce.
 • Používané učebnice a materiály: Cookie and friends (Oxford), Super Simple Songs&tools, klasické anglické knihy říkanek a písniček (Humpty Dumpty apod.)