Jazykové kroužky

ANGLIČTINA I … poslední volné místo

KDY: pátek 12:45 – 13:30 s možností vyzvednutí dítěte v MŠ

PRO: děti MŠ, začátečníci

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA: 1 480,- Kč (18 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání +400,- Kč

 • jako alternativu doporučujeme kroužek Jóga dětí I s angličtinou (viz Kroužky pro děti – Jóga) ve středu od 16:30

ANGLIČTINA  I B obsazeno

KDY: středa 15:30 – 16:15 s možností vyzvednutí dítěte v MŠ

PRO: děti MŠ, začátečníci

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA: 1 560,- Kč (19 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání +400,- Kč


ANGLIČTINA II … poslední volné místo   

KDY: pondělí 15:30 – 16:15  s možností vyzvednutí dítěte v MŠ

PRO: děti MŠ 4-5leté, mírně pokročilí (již docházely na angličtinu ve šk.roce 2017/18)

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA: 1 480,- Kč (18 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání +400,- Kč


ANGLIČTINA III A  … obsazeno

KDY: pondělí 16:30 – 17:15  s možností vyzvednutí dítěte v MŠ

PRO: děti MŠ 5-6leté, pokročilí

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA1 480,- Kč (18 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání +400,- Kč


ANGLIČTINA III B

KDY: pátek 15:30 – 16:15  s možností vyzvednutí dítěte v MŠ

PRO: děti MŠ 5-6leté, pokročilí

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA1 480,- Kč (18 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání +400,- Kč


ANGLIČTINA IV  … toto pololetí neotvíráme

KDY: pondělí 14:15 – 15:00  s možností vyzvednutí a vrácení dítěte z/do ZŠ

PRO: děti ZŠ 1.tř.

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA: 1 480,- Kč (18 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání a vrácení dítěte z/do ZŠ +300,- Kč


ANGLIČTINA V  … poslední volné místo

KDY: středa 14:15 – 15:00  s možností vyzvednutí a vrácení dítěte z/do ZŠ

PRO: děti ZŠ 2.tř., příp. šikovné děti z 1.tř. ZŠ

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA: 1 560,- Kč (19 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání a vrácení dítěte z/do ZŠ +300,- Kč


ANGLIČTINA VI

KDY: úterý 14:15 – 15:00  s možností vyzvednutí a vrácení dítěte z/do ZŠ

PRO: děti ZŠ 3.tř.

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA: 1 480,- Kč (18 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání a vrácení dítěte z/do ZŠ +300,- Kč


ANGLIČTINA VII   

KDY: čtvrtek 14:15 – 15:00  s možností vyzvednutí dítěte ze ZŠ

PRO: děti ZŠ 4.tř.

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA: 1 630,- Kč (20 lekcí / 1. pololetí); zajištění vyzvedávání +300,- Kč


ANGLIČTINA VIII … poslední volné místo

KDY: čtvrtek 15:30 – 16:15

PRO: děti ZŠ 4.-5.tř.

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA: 1 630,- Kč (20 lekcí / 1. pololetí)


ANGLIČTINA – PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY A1

KDY:   pondělí 14:15 – 15:00

PRO: děti ZŠ 

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA:  3 500,- Kč za 30 týdnů výuky – výuka cca do poloviny června 2019

 • v ceně nejsou nutné učebnice a pracovní sešity ani poplatek za vykonání zkoušky
 • malá skupinka do 6 dětí

Výuka pro 1.pololetí škol.roku 2018/2019 probíhá 10.9.2018 – 31.1.2019. Zápis on-line.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

CENA: cca 75,-/lekci, platí se pololetně podle počtu lekcí

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55, Dolní Měcholupy

Počet dětí v kroužku: 5-8

Při výuce angličtiny dbáme také na harmonizaci témat s výukou ve škole, věnujeme se gramatice i konverzaci. Výuka angličtiny pro školáky je vhodná také k přípravě na studium jazyků na víceletých gymnáziích.

O Angličtině pro děti MŠ:
Je obecně známým faktem, založeném na studiích zabývajících se dětmi předškolního věku, že tyto děti nemají schopnost rozlišovat jazyky. Jednoduše přijímají skutečnost, že jednu a tutéž věc učitel či dospělý označuje dvěma různými výrazy. Proto dokážou pro označení věci používat oba výrazy.

 • Při výuce cizího jazyka v tomto věku dbáme na dodržování zásad střídání aktivit: klidové nahrazujeme pohybovými, kreativní spontánními – děti jsou tak schopné větší koncentrace.
  Naše angličtina je tedy spíše než výukou jednou velkou hrou, která procvičuje dětskou paměť, postřeh a připravuje děti pro navazující výuku angličtiny ve starším (školním) věku na dobrých základech. Neustálé  opakování všeho, co se naučily dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí – i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny.
 • Gramatiku jako takovou do hodin pro tuto věkovou kategorii vůbec nezařazujeme, děti nejsou zatím schopné chápat ani stavbu rodného jazyka.
 • Děti mají v tomto věku úžasnou schopnost napodobování zvuků,  a to je cesta k  zvládnutí cizího jazyka.
 • Lektor na děti mluví celou hodinu anglicky – ale je i hercem, mimem – protože jen díky neverbálním projevům může dětem sdělit, co říká.
 • V hodinách také hrajeme anglické hry, učíme se anglické písničky (klasické anglické písničky ze zlatého fondu AJ mluvících zemí) a básničky, kreslíme.
 • K výuce též patří dětské animované písničky a krátká videa.
 • Výhodou pro předškolní děti také je, že lektor není rodilým mluvčím. Chápe tak velmi dobře dotazy dětí, jejich omyly, slepé uličky, může je – byť anglicky – usměrnit a vysvětlit, zopakovat, přiblížit českému prostředí.
 • Dobrá výslovnost našeho lektora je zaručena nejen částí života prožitou ve Skotsku, ale i řadou jazykových kurzů metodiky výuky angličtiny nejmenších – a prací průvodce.
 • Používané učebnice a materiály: Cookie and friends (Oxford), Super Simple Songs&tools, klasické anglické knihy říkanek a písniček (Humpty Dumpty apod.)

V  naší fotogalerii uvidíte, jak jsme slavili Halloween.