Přírodovědné a outdoorové kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

VYCHÁZKY PRAHOU

KDY: pátek 14:15 – 18:30

PRO: děti ZŠ, od 2.třídy

LEKTOR: Doris Foffová

Praha…hlavní město, magické město, rušné město, klidné město, město plné překvapení, které mohou číhat v neznámé uličce stejně jako „pod koněm“. Ukážeme dětem Prahu ze všech úhlů. Kromě zajištění super zážitků naučíme Vaše děti orientaci v Praze a osvojí si cestování MHD. Podmínkou je fyzická zdatnost-zpravidla nachodíme 4-12 km.

  • děti s sebou musí mít doklad na MHD

SEDLÁČCI

KDY:  termín bude stanoven v průběhu září

PRO: děti 4-6 let MŠ

LEKTOR: Kateřina Holubová

Děti budou pozorovat změny, ke kterým dochází v průběhu celého roku a které souvisí se střídáním ročních období. S tímto koloběhem jsou úzce spjaty tradice, které si děti budou postupně prožívat včetně přípravy tradičního pokrmu. 

  • většinu “lekcí” tráví děti venku!
  • děti s sebou potřebují batůžek s prsní přezkou, pláštěnku, pití a doklad k jízdě MHD

LESÁNCI

KDY:

PRO: děti 1.-2.tř. ZŠ

LEKTOR: Kateřina Holubová

Děti budou poznávat přírodu a učit se přijímat přírodu jako to, co se jich týká, na čem jsou závislé a co mohou zpětně ovlivňovat. Podle Josepha Cornella a jeho konceptu flow učení se lektorka Katka bude snažit probudit v dětech nadšení, potom je vést k zaměření pozornosti a vlastnímu prožitku a závěrečnému sdílení s ostatními.

  • většinu “lekcí” tráví děti venku!
  • děti s sebou potřebují batůžek s prsní přezkou, pláštěnku, pití a doklad k jízdě MHD

Výuka pro škol.rok 2019/2020 probíhá 9.9.2019 – 21.6.2020. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55, Dolní Měcholupy (sraz)