Přírodovědné a outdoorové kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

VYCHÁZKY PRAHOU

KDY: pátek 14:15 – 18:30

PRO: děti ZŠ, od 2.třídy

LEKTOR: Doris Foffová

 • Praha…hlavní město, magické město, rušné město, klidné město, město plné překvapení, které mohou číhat v neznámé uličce stejně jako „pod koněm“.
 • Ukážeme dětem Prahu ze všech úhlů.
 • Kromě zajištění super zážitků naučíme Vaše děti orientaci v Praze a osvojí si cestování MHD (nejen metro, bus, tramvaj…ale i trolejbus, přívoz a lanovka jsou naše dopravní prostředky).
 • Ven chodíme za každého počasí, v zimě často využíváme možnosti kulturního vyžití (muzea, zajímavé aktuální akce), v létě se snažíme vyhnout rozpálené dlažbě a navštěvujeme parky, louky a překvapivě pestrou přírodu celé široké Prahy.
 • Podmínkou je fyzická zdatnost-zpravidla nachodíme 4-12 km.
 • Děti s sebou musí mít platný doklad MHD (ideálně Lítačka)
 • Lektor je průvodce CR s platným certifikátem a učitel dějepisu.

SEDLÁČCI

KDY:  v 1.pololetí 2019/2020 nezařazujeme do nabídky

PRO: děti 4-6 let MŠ

LEKTOR: Kateřina Holubová

Děti budou pozorovat změny, ke kterým dochází v průběhu celého roku a které souvisí se střídáním ročních období. S tímto koloběhem jsou úzce spjaty tradice, které si děti budou postupně prožívat včetně přípravy tradičního pokrmu. 

 • většinu “lekcí” tráví děti venku!
 • děti s sebou potřebují batůžek s prsní přezkou, pláštěnku, pití a doklad k jízdě MHD

LESÁNCI

KDY: pondělí 13.15-15.15 s možností vyzvednutí v ZŠ obsazeno

PRO: děti 1.-2.tř. ZŠ

 • Náplní kroužku je probouzet v dětech environmentální senzitivitu, to znamená lásku a vztah k přírodě, zvířatům, rostlinám a lásku ke svému okolí.
 • Podle Josepha Cornella a jeho konceptu flow učení se lektorka Katka bude snažit probudit v dětech nadšení, potom je vést k zaměření pozornosti a vlastnímu prožitku a závěrečnému sdílení s ostatními.
 • Většinu “lekcí” tráví děti venku!

NUTNÁ VÝBAVA: batůžek s prsní přezkou, pláštěnka, pití, malá svačina a doklad k jízdě MHD

LEKTOR: Kateřina Holubová


Výuka pro škol.rok 2019/2020 probíhá 9.9.2019 – 21.6.2020. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55, Dolní Měcholupy (sraz)

Rozvrh CVČ Leonardo na 1. pololetí 2019 / 2020
Program KC Leonardo na 1. pololetí 2019 / 2020