Přírodovědné a outdoorové kroužky

HOKUS POKUS  … poslední volné místo

KDY: středa 16:30 – 17:15 s možností vyzvednutí v MŠ

PRO: děti 5 – 7 let

LEKTOR: Miroslav Němeček
Pedagogický dozor: Doris Foffová

  • první pokusy
  • seznámení s fyzikálními zákony, elektřinou atd. praktickou činností
  • v jednoduchosti je krása a pamatuji si to, co vidím na vlastní oči, co si mohou vyzkoušet 🙂

VYCHÁZKY PRAHOU … volná místa

KDY: pátek 14:15 – 18:30

PRO: děti ZŠ

LEKTOR: Doris Foffová

CENA: 2 240,- Kč – permanentka na 14 vycházek za pololetí (celkem se bude konat 19 vycházek)

Praha…hlavní město, magické město, rušné město, klidné město, město plné překvapení, které mohou číhat v neznámé uličce stejně jako „pod koněm“. Ukážeme dětem Prahu ze všech úhlů. Kromě zajištění super zážitků naučíme Vaše děti orientaci v Praze a osvojí si cestování MHD. Podmínkou je fyzická zdatnost-zpravidla nachodíme 4-12 km.

  • děti s sebou musí mít doklad na MHD

SEDLÁČCI  … obsazeno

KDY: úterý 12:45 – 15:00  s možností vyzvednutí dítěte v MŠ

PRO: děti 4-6 let

LEKTOR: Kateřina Holubová

Děti budou pozorovat změny, ke kterým dochází v průběhu celého roku a které souvisí se střídáním ročních období. S tímto koloběhem jsou úzce spjaty tradice, které si děti budou postupně prožívat včetně přípravy tradičního pokrmu. 

  • většinu “lekcí” tráví děti venku!
  • děti s sebou potřebují batůžek s prsní přezkou, pláštěnku, pití a doklad k jízdě MHD

LESÁNCI  … 2 volná místa

KDY: pondělí 13:00 – 15:00 s možností vyzvednutí a vrácení dítěte do ZŠ

PRO: děti 1.-2.tř. ZŠ

LEKTOR: Kateřina Holubová

Děti budou poznávat přírodu a učit se přijímat přírodu jako to, co se jich týká, na čem jsou závislé a co mohou zpětně ovlivňovat. Podle Josepha Cornella a jeho konceptu flow učení se lektorka Katka bude snažit probudit v dětech nadšení, potom je vést k zaměření pozornosti a vlastnímu prožitku a závěrečnému sdílení s ostatními.

  • většinu “lekcí” tráví děti venku!
  • děti s sebou potřebují batůžek s prsní přezkou, pláštěnku, pití a doklad k jízdě MHD

Výuka pro 2.pololetí školního roku 2018/2018 probíhá 4.2.2019 – 23.6.2019. Zápis on-line.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

CENA: platí se pololetně podle počtu lekcí, výše kurzovného odráží délku lekcí

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55, Dolní Měcholupy (sraz)