Výtvarné a tvořivé kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

ATELIÉR I

KDY:

PRO: děti 1.-3.tř. ZŠ, začátečníci

LEKTOR: Doris Foffová

 • Základy kresby a malby, seznámení se se širokým spektrem výtvarných prostředků a učíme se rozdíly mezi jednotlivými nástroji.
 • Vracíme se neustále k procvičování grafomotoriky, pracujeme i s písmeny a čísly jako výtvarnou formou

ATELIÉR II

KDY: 

PRO: děti 3.-5.tř. ZŠ, mírně pokročilí

LEKTOR: Doris Foffová

 • Kreslení podle předloh, seznámení se se složitějšími technikami, začínáme používat malířské stojany a začínáme s jednoduchou jednobodovou perspektivou

ATELIÉR III

KDY: 

PRO: děti 5.-7.tř. ZŠ, pokročilí

LEKTOR: Doris Foffová

 • prohloubení znalostí výtvarných technik
 • základy estetiky a také první doteky dějin umění

ATELIÉR IV  (teen)

I v ateliérech jsme úspěšní: letos 2 frekventanti Ateliéru 4 (dlouhodobá docházka) vykonali úspěšně talentové zkoušky a byli přijati na umělecké školy 🙂

KDY:

PRO: děti 7.+tř. ZŠ, pokročilí

 • vhodné také jako přípravka na přijímací zkoušky na školy s uměleckým zaměřením

LEKTOR: Doris Foffová

 • Samostatná tvorba pod vedením, používání oleje, akrylu a dalších pokročilých technik. Soustředíme se především na studium perspektivy, začínáme tvořit i rozměrnější díla, věnujeme se i prostorové tvorbě-např. tvoření kulis pro divadelní zkoušky, loutek pro dětská představení.

VÝTVARKA

KDY:

PRO: děti 4-6leté

LEKTOR: Monika Hofmannová

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • seznámení se s názvy a rozlišením jednotlivých technik
 • první výtvarná díla – kresba i malba
 • kombinace i méně známých materiálů

TVOŘIVÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

KDY: pátek 16:15 – 18:00

PRO: děti a mládež 5-17 let

CENA: ZDARMA   Provoz Klubu podpořen grantem EU.

LEKTOR: Edita Motlíková

 • tvoření z různorodých materiálů
 • vaření teplé i studené kuchyně
 • inspirace ročním obdobím, svátky i zájmy účastníků

Výuka pro škol.rok 2019/2020 probíhá 9.9.2019 – 21.6.2020. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55, Dolní Měcholupy