Výtvarné a tvořivé kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

VÝTVARKA

KDY: úterý 15.30-16.15 s možností vyzvednutí v MŠ

PRO: děti 4-6leté

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • seznámení se s názvy a rozlišením jednotlivých technik
 • první výtvarná díla – kresba i malba
 • kombinace i méně známých materiálů

LEKTOR: Monika Hofmannová


ENGLISH & ART B

KDY: středa 16.15-17.00 obsazeno

PRO: děti 6-8 let

 • děti si vyzkouší různé výtvarné techniky a anglická slovíčka k tématu se naučí naprosto přirozeně
 • každá lekce má pevnou strukturu (což podporuje u dětí pocit jistoty, důvěry) – lektor uvede téma a činnost v češtině pro lepší porozumění, následuje diskuse s dětmi k tématu. Poté již komunikuje v angličtině a děti podporuje k osvojení si nejen tématické slovní zasoby, ale i k používání základních komunikačních frází v angličtině
 • kroužek je nastaven pro rozvoj tvořivosti, podporu spolupráce a komunikačních dovedností
 • skupina B je směrována k prvním školním rokům AJ
 • u dětí ZŠ jsou lekce sesouladěny s programem Ateliérů I. a Ateliéru II., na hodinách je provázána spolupráce lektorek

LEKTOR: Daniela Kuruc


ATELIÉR I

KDY: středa 16.15-17.00  obsazeno

PRO: děti 1.-3.tř. ZŠ, začátečníci

 • Základy kresby a malby, seznámení se se širokým spektrem výtvarných prostředků.
 • Učíme se rozeznat a správně použít jednotlivé štětce i další výtvarné nástroje.
 • Základ stylů.
 • Vracíme se neustále k procvičování grafomotoriky, pracujeme i s písmeny a čísly jako výtvarnou formou

LEKTOR: Doris Foffová


ATELIÉR II

KDY: pondělí 16.30-17.30 obsazeno

PRO: děti 3.-5.tř. ZŠ, mírně pokročilí

 • Kreslení podle předloh, seznámení se se složitějšími technikami, začínáme používat malířské stojany a začínáme s jednoduchou jednobodovou perspektivou.
 • Inspirace nejznámějšími díly výtvarného umění celého světa.
 • Vlastní interpretace známých děl.
 • Využití i krajově specifických technik.
 • Primárně určeno pro absolventy I.

LEKTOR: Doris Foffová


ATELIÉR III

KDY: úterý 16.30-17.30 obsazeno

PRO: děti 5.-7.tř. ZŠ, pokročilí

 • prohloubení znalostí výtvarných technik
 • základy estetiky a také první doteky dějin umění
 • snaha o individuální styl jednotlivců, rozeznatelné rysy vlastní tvorby, vytváření svého osobního stylu – dopomoc směřování k němu
 • inspirace a práce ve stylu nejslavnějších mistrů napříč staletími
 • primárně určeno pro absolventy II.

LEKTOR: Doris Foffová


ATELIÉR IV  (teen)

I v ateliérech jsme úspěšní: letos 2 frekventanti Ateliéru 4 (dlouhodobá docházka) vykonali úspěšně talentové zkoušky a byli přijati na umělecké školy 🙂

KDY: pondělí 17.45-19:15 obsazeno

PRO: děti 7.+tř. ZŠ, pokročilí

 • vhodné také jako přípravka na přijímací zkoušky na školy s uměleckým zaměřením
 • po vyžádání tvorba portfolia potřebného k uměleckým zkouškám
 • opakování veškerých technik a důraz na nalezení vlastního stylu
 • Samostatná tvorba pod vedením, používání oleje, akrylu a dalších pokročilých technik. Soustředíme se především na studium perspektivy, začínáme tvořit i rozměrnější díla, věnujeme se i prostorové tvorbě-např. tvoření kulis pro divadelní zkoušky, loutek pro dětská představení.
 • primárně určeno absolventům celého cyklu I-III

LEKTOR: Doris Foffová


TVOŘIVÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

KDY: pátek 16:15 – 18:00  obsazeno

PRO: děti a mládež 5-17 let

CENA: ZDARMA   Provoz Klubu podpořen grantem EU.

 • tvoření z různorodých materiálů
 • vaření teplé i studené kuchyně
 • inspirace ročním obdobím, svátky i zájmy účastníků

LEKTOR: Edita Motlíková


Výuka pro škol.rok 2019/2020 probíhá 9.9.2019 – 21.6.2020. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55, Dolní Měcholupy

Rozvrh CVČ Leonardo na 1. pololetí 2019 / 2020
Program KC Leonardo na 1. pololetí 2019 / 2020