KOMUNITNÍ CENTRUM LEONARDO

Milí klienti, přátelé,

 

s radostí oznamujeme, že díky podpoře EU začínáme nabízet služby KOMUNITNÍHO CENTRA LEONARDO.

V rámci tohoto centra budou bezplatně nabízeny služby:

 • přednášky z oblastí, které jste sami vytipovali jako přínosné
 • velké komunitní akce, nejčastěji pod širým nebem
 • doučování vašich dětí
 • kluby maminek, tatínků a dětí
 • kluby školáčků a předškoláčků
 • tvořivá odpoledne s vařením
 • arteterapeutické podvečery s uměním a vlastní tvorbou
 • sociální intervenční služby a poradenství

a další drobné dílny, tvořivá dopoledne i podvečery, vzdělávání zábavnou formou…

Doufáme, že se do našeho KC budete rádi vracet.

Tým komunitních pracovníků Leonardo

 

INFORMACE O AKTIVITÁCH KOMUNITNÍHO CENTRA:

 

Do doby, než bude připraven nový web, kde Vás budeme odděleně informovat o aktivitách KC Leonardo, naleznete informace vždy:

 • přímo v aktualitách webu
 • plakátky budou jasně označeny logem EU a zprávou o přispění na realizaci akce
 • vstup a účast na akcích bude vždy označena ZDARMA
 • u akcí, které jsou podmíněné množstvím osob v prostoru bude povinnost nahlásit se na uvedený telefon či přímo v On-line systému

 

NOVÝ WEB PRO VÁS PŘIPRAVUJEME KE SPUŠTĚNÍ V SRPNU 2019.

ZDE JIŽ NALEZNETE AKTIVITY KC A CVČ ODDĚLENĚ.


PRAVIDELNÝ PROGRAM KC NA 1.POL.2019/2020.

Tyto aktivity jsou díky podpoře Strukturálních fondů EU a Magistrátu Hlavního města Prahy poskytovány bezplatně.

Vzhledem k velikosti našich prostor je ale nutné se na tyto předběžně nahlásit pomocí našeho on-line systému.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Rozvrh CVČ Leonardo na 1. pololetí 2019 / 2020
Program KC Leonardo na 1. pololetí 2019 / 2020