Leonardo

Stále se rozrůstající Centrum volného času Leonardo bylo založeno v roce 2000. Od té doby se intenzivně věnujeme realizaci volnočasových aktivit, které zahrnují sportovní, umělecké, hudební, pohybové i vzdělávací programy pro děti, mládež, dospělé i seniory. Naší specializací jsou především kursy keramiky, jazykové kursy, hudební a pohybové kursy – zejména výuka tanců v celé šíři. Stále se nám také úspěšně daří rozšiřovat stávající nabídku kroužků o nové a zajímavé obory. Nabízíme i aktivity pro rodiče s dětmi a dětské příměstské tábory.
Na základě nedostatku mateřských škol v Praze jsme se rozhodli, založit v rámci Leonarda soukromou školku Leonku. Ta byla v provozu do r.2017, kdy byl slavnostně otevřen nový pavilon státní školky a tudíž zmizel důvod této služby rodičům.
Smysluplně vyplňovat volný čas dětem a dospívajícím v dnešní ,,moderní“ době je určitě plnohodnotným posláním. My ovšem nechceme zapomínat ani na vás, dospělé, kteří přijdete unavení z práce a chtěli byste se na chvíli uvolnit a odprostit se od každodenního stereotypu. U nás se můžete realizovat v rámci výtvarného tvoření, pohybového cvičení – tance a nebo si osvěžit své jazykové dovednosti.
Ani v důchodovém věku život nekončí. Právě naopak! S pozitivním přístupem a humorem se situace řeší mnohdy snadněji. I vy senioři, ať už jste nemocní či zdraví, toužíte po humoru, vlídném zacházení, dotyku, společenském vyžití a pocitu, že jste ještě užiteční! Nabízíme vám možnost začít znovu se svými koníčky a to třeba prostřednictvím rukodělných dílen, pohybového programu specializovaného na seniory nebo přednášek z oblasti historie a zdravotnictví.
V Leonardu se také aktivně podílíme na budování společenského života v Dolních Měcholupech. Obnovili jsme v naší městské čtvrti aktivity, které byly dlouhé roky zapomenuty – Čarodějnice, Májka, Mikulášský večer, Lampionový průvod a založili jsme tradice nové – Les duchů, Příjezd Svatého Martina aj.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 • 20 let zkušeností.
 •  Kvalitní kvalifikované lektory
 • Individuální, profesionální přístup
 • Zařazení hendikepovaných dětí do vzdělávacího programu – po prodiskutování aktuálního stavu s rodičem
 • Smysluplnou náplň volného času pro Vás i Vaše děti s důrazem na zábavnou vzdělávací formu výuky (interaktivní vzdělávání).
 •  Výhody menších skupin dětí i dospělých v hodinách (osobní přístup a uvolněnější atmosféra).
 •  Čisté a moderně vybavené prostory.
 • Logopedii.
 • Doučování, přípravy na přijímací zkoušky.
 • Aktivitu, zábavu, pozitivnost, veselost, přátelský kolektiv.

ČÍM JSME VÝJIMEČNÍ:

 • Budováním zdravého vztahu dětí k životnímu prostředí (ekologii) a společnosti pomocí zábavné výukové formy.
 • Pracujeme s dětmi, které mají zdravotní /fyzické nebo psychické/ znevýhodnění a začleňujeme je do kolektivu.
 • Spolupracujeme s MÚ Dolní Měcholupy, MŠ Dolní Měcholupy, ZŠ Dolní Měcholupy a dalšími podobně zaměřenými neziskovými sdruženími.
 • Naši lektoři se neustále zdokonalují a rozšiřují si obzory prostřednictvím dalšího vzdělávání.
Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge