Prodej obrazů z výstavy zahájen

Výstava Cesty vody 6.6. – 31. 8. 2020

Umělecké ztvárnění vodních cest formou malby, fotografie a plastiky.

Výstava vznikla na základě spolupráce dvou neziskových organizací z obou břehů Vltavy Societá Dante Alighieri a Leonardo z. s. a spojila je do společného projektu Cesty vody.

Výtvarná díla pocházejí z palety a fotoaparátů amatérských umělců, kteří navštěvují Centrum volného času Leonardo, z. s. v pražské městské části Dolní Měcholupy a Societá Dante Alighieri na Praze 7.

Kudy teče voda v Praze? Kromě velkých toků Vltavy a Berounky bychom tu našli na 100 potoků, jejichž celková délka je 357 km! Na ty velké potoky, jako je Botič, Dalejský, Kunratický, Litovicko-Šárecký, Lipanský, Rokytka a Říčanka připadá 142 km a na menší potoky a potůčky pak 215 km!

Při procházkách pražskými vodními meandry tak narazíme na nečekaně dechberoucí přírodní úkazy. O jejich ztvárnění se svojí vlastní představivostí pokusilo na 30 umělců ve věku 13-70 let, jejichž díla si nyní prohlížíte.

Pokud vás zaujme některé z výtvarných děl a rádi byste si ho zakoupili, vězte, že je to možné a velmi jednoduché.

Kontaktujte paní Moniku Hofmannovou na emailu info@leonardos.cz anebo se s ní spojte na tel. čísle: 735 042 421. Monika vám sdělí cenu vašeho vybraného díla a domluvíte se na osobním předání. Pro jednoduchou domluvu je dobré vědět jméno autora a číslo díla, které najdete na cedulce u obrazu anebo jej jednoduše vyfoťte a pošlete obrázek emailem.

 

Přejeme všem návštěvníkům příjemné zážitky z výstavy i z pohledu na Prahu.

Slavnostní vernisáž naší výstavy Cesty vody je za námi

… a my vám nabízíme zážitek v podobě malého filmu, který jsme speciálně pro tuto výstavu natočili v lokalitě Dolních Měcholup..u Slatiny, Hostavického potoka a na přilehlých polích.

Hlavní postavy vytvořili naši zkušení herci divadelního souboru Kejklíři.

Posaďte se a pusťe si příběh, ve kterém malířce obživnou Rusalky, tři krásní chlapci je vysvobodí a na konci je obraz nádherné vody…

 

Odkaz na video

Informace pro účastníky kurzů

Vážení rodiče, účastníci našich kroužků a kurzů,

máme za sebou 3 týdny provozu a podařilo se nám znovuotevřít valnou většinu kroužků a kurzů, které byly pro toto pololetí plánovány. Děkujeme všem za spolupráci a dodržování nově nastavených podmínek, které pomáhají eliminovat možnost opětovného uzavření centra.

Děkujeme také za to, že respektujete změny, ke kterým došlo v rozvrhu kroužků a kurzů. U některých aktivit se podařilo prodloužit čas konání lekcí (ze 45 na 60min, ze 120 na 180min), a postupně tak kompenzovat ušlý čas v době uzavírky.
Oproti původnímu plánu se budou kroužky a kurzy navíc konat
i v týdnu 22. – 28.6., o výjimkách (ukončení 21.6. nebo naopak prodloužení i na 29.6.) budou informováni účastníci kroužků, kterých se to týká.

V průběhu června budeme nabízet také workshopy – jako náhradu ušlých lekcí. Tyto workshopy budou nabízeny výhradně účastníkům kroužků/kurzů a bude při nich opět dbáno na zachování hygienických pravidel a pravidel stýkání se ve skupinách. Budeme rádi, pokud využitím možnosti účasti na workshopu eliminujete své ušlé lekce.

Ve spojitosti s výše uvedeným sdělujeme, že případné žádosti o vratku za neuskutečněné lekce zaviněné nouzovým stavem a uzavírkou provozu kvůli Covid19 budou řešeny ve třech krocích s následujícími termíny:

krok 1) podávat žádost o vratku bude možné do 30.6.2020, na pozdější žádosti nebude brán zřetel

krok 2) k řešení, tedy posouzení žádosti a stanovení případné vratky, dojde u aktivit, kde byl znovu obnoven provoz, v průběhu měsíce července 2020; dřívější vypořádání (během června) lze očekávat pouze u kroužků/kurzů, u kterých nedošlo k obnovení činnosti, či v případě individuální výuky

krok 3) vrácení části kurzovného na účet

Předem velmi děkujeme za vaši trpělivost – vzhledem k množství kroužků a specifickým podmínkám je v podstatě nutno zpracovávat každou žádost individuálně, přičemž přihlášek na toto pololetí evidujeme 630.

Prosíme, sledujte svoje e-maily, kam obdržíte v blízké době podrobné informace.

Zároveň předem velmi děkujeme všem, kteří se rozhodnou nežádat o vratku, velmi si vážíme této formy vyjádření podpory činnosti Leonarda. Dovolí nám to i nadále pokračovat v naší činnosti bez nutnosti výrazného navyšování školného.
Pokud jste již nyní k tomuto rozhodnuti, budeme rádi o písemné potvrzení na info@leonardos.cz – urychlíte tím celý proces uzavření školního roku. Postačí emailu tohoto znění:
Sděluji, že nepožaduji úpravu kurzovného za 2.pololetí  – kroužek AAAA/všechny kroužky – účastník MOJE DÍTĚ.

Přejeme krásný a hlavně zdravý závěr školního roku a těšíme se na setkání v létě při příměstských táborech a popř. i při akcích Komunitního centra.

Podmínky provozu kroužků a kurzů po 11.5.2020

Dobrý den,
od pondělí 11. 5. 2020 zahajujeme opět svoji činnost ve vnitřních prostorách s osobní účastí zapsaných.

 • Prozatím otevíráme zájmové kroužky a kurzy v omezeném rozsahu – pouze některé kroužky/kurzy, kde jsme již nyní schopni zajistit splnění daných hygienických podmínek.
 • Do neděle 10. 5. 2020 obdrží rodiče, zákonní zástupci, kterých se to týká, základní pokyny a informaci, že se jimi navštěvovaný (či jejich dětmi) kurz otevírá.
 • Sledujte prosím proto v příštích dnech svou emailovou schránku.

V týdnu od 11. 5. není plánováno obnovení kroužků pro děti školkového věku. Jejich další možný provoz bude záviset na vývoji situace, případnému dalšímu uvolnění nařízení, zkušenostech s provozem ostatních kroužků.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA KROUŽKU/KURZU vychází z materiálu MŠMT o ochraně zdraví a provozu SVČ v období do konce školního roku 2019/2020.
Upřesňující informace k činnosti Leonarda psány oranžově.

Účastník svou účastí na kroužku/kurzu bere na vědomí a souhlasí s následujícími podmínkami:

 1. Všichni nastupující do kurzů a kroužků jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami definovanými MZ a MŠMT – ke stažení zde: Čestné prohlášení
  • Podepsané prohlášení (za nezletilé podepisuje zákonný zástupce) je nutno odevzdat před první účastí na kroužku/kurzu (nejpozději při příchodu na lekci), jinak nebude osobní účast na kroužku/kurzu umožněna. Tištěné čestné prohlášení prohlášení budou mít případně lektoři k dispozici.
  • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny (nebo některý z bodů rizikové skupiny naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), a rozhodli se o účasti účastníka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 2. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům či dalším doprovázejícím osobám.
  • Všechny účastníky kroužku si lektor vyzvedne před budovou (ještě před průjezdem).
  • Stejně tak po skončení kroužku budou děti předány rodičům před budovou, pokud nemají povolen samostatný odchod.
  • V této souvislosti prosíme o vhodné načasování příchodu – tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodloužení času v kolektivu, ale nejpozději 5 min před začátkem, kdy bude lektor odcházet s účastníky do prostor.
  • Nadále platí ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VJÍŽDĚNÍ AUTOMOBILY DO DVORA.
 3. Všichni účastníci (i lektoři) nosí ve společných prostorách roušky (či jiné prostředky ochranny dýchacích cest). Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky. V případě zapomenutí roušky popř. její ztráty máme k dispozici na vyžádání náhradní látkové i papírové, dětské i pro dospělé.
 4. V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se nosit roušky i v místnosti. Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 5. Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do CVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).
 6. Aktivity, u kterých je to možné, se budou konat co nejvíce ve venkovních prostorách. Připravujeme prostory ve venkovních prostorách vymezené pouze pro naši organizaci (zejm. pro malování, dramatické kroužky), dle situace možnost pobytu v parku apod.
 7. Z důvodu zajištění co nejideálnějších podmínek pro konání kroužku (dostatečná velikost pro zachování min. 2metrových rozestupů) tak nemusí nutně kroužek/kurz probíhat přímo v prostorách, v kterých probíhal v době před karanténou. Čas kroužku/kurzu může být mírně posunut vzhledem k potřebám dezinfekce před samostným zahájením aktivit. Ve specifických případech může být po vzájemné dohodě změněn i den konání kroužku/kurzu.
 8. Neprodleně po přezutí, popřípadně po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. (Dezinfekční prostředky jsou zajištěny.) Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou.
 9. Z důvodu minimalizace pohybu ve společných prostorách přicházejte prosíme již v oblečení vhodném pro kroužek/kurz, pro cvičení si noste vlastní cvičící podložku. Z hygienických důvodů je třeba být vybaven vlastním pitím uzavíratelným v lahvi (lahev prosíme podepsat).
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest a další doložené příznaky), nesmí do budovy vstoupit.
 11. V platnosti zůstávají Všeobecné podmínky kroužků/kurzů Leonarda, tzn. omluvenky formou SMS na služební telefon 735042421 (v případě, že bylo potvrzeno znovuobnovení provozu daného kroužku), také ustanovení o účasti zcela zdravých osob na kurzech.
 12. Zájmové kroužky a kurzy budou probíhat do neděle 21. června 2020, v případě zájmu nejpozději do neděle 28. června 2020.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, těšíme se na vás.

lektoři Leonarda

Dezinfekce od – úřadu – děkujeme

Hezká pomoc před otevřením vnitřních prostor dnes přišla v podobě mnoha litrů dezinfekce, kterou nám osobně zanesla paní místostarostka J.Doláková a náčelník hasičů P.Vltavský. Děkujeme…

Další komunitní činnost se rozjela

Opětovná setkání – maminky – děti – a sport: pro tentokrát v Malém Háji a na Hrušově. Začínáme učením – jak si hezky vydezinfikovat packy a pak už jenom radost, že jsme zase spolu.

Pondělí 4.5.

Naše pravidelné denní karanténní hlášení činnosti zpoza monitorů nám dnes končí…

Ještě budeme dojíždět on-line aktivity u přípravek, přijímat poslední výtvarné počiny v návaznosti na odeslané tutorialy, ale

do terénu, k vám…JSME SE VRÁTILI PRÁVĚ DNES.

Zatím první venkovní setkání komunitních klubů rodičů a dětí odvážně jako první nastartovala Edita. Ve skupince 3 dospělých a 4 dětí za přísného dodržení všech hygienických limitů a omezení – ale SPOLEČNĚ .

Těšíme se, že od 11.5. bude dalších setkání spousta….

Čarodějnický čtvrtek 30.4.

Ať vám košťátka nechcípnou uprostřed letu…a vy máte možnost se dnes podívat na:

 • Art&English speciální čarodějnický díl kreslení a malování
 • Joga pro dospělé … jak si dobře zacvičit u počítače
 • nezapomeňte se podívat do svých e-mailů, v současnosti už běží rozesílka informací o tom, jak se pomalu v souladu s hygienou rozjíždí naše aktivity – odpovídejte prosím obratem na daný e-mail…děkujeme a těšíme se na vás

A trocha umění – perspektiva v podání našich malých malířů…tentokrát Míšenka:

Rozvrh CVČ Leonardo od 25. května 2020

Program KC Leonardo na 2. pololetí 2019 / 2020