Průběh týdne 18-22.1.2021

I s pondělím 18.1.2021 nadále zůstávájí protiepidemická opatření ve stupni PES 5. I nadále tak platí shromažďování osob v režimu 1+1.

Informace o distanční výuce formou videa, on-line atd. i nadále získáváte prostřednictvím e-mailu či přímou komunikací s lektorem.

Pokud dojde k jakékoli změně vyhlášené a schválené v průběhu týdne, budeme vás informovat neprodleně.

Děkujeme za Vaši trpělivost, jsme rádi za každé připojení se k hodině a živou komunikaci.

Kroužky/kurzy – přechod z 1. na 2.pololetí

Vzhledem k dlouhodobě špatné epidemické situace, která komplikuje provoz kroužků/kurzů, bude letos přechod mezi 1. a 2. pololetí školního roku probíhat v Leonardu výjimečně průběžně během měsíce února, a to individuálně u každého kroužku podle počtu plánovaných a odučených hodin pro 1. pololetí. Všichni klienti budou informováni prostřednictvím emailů o termínech platných právě pro jejich kroužek/kurz.

Výuka v kroužcích/kurzech pro 2. pololetí pak začne také klouzavě, nejpozději však od března, resp. od 8.3.2021, po skončení jarních prázdnin. Máte-li zájem o zápis do kroužku/kurzu pro 2. pololetí, bližší informace získáte na info@leonardos.cz.

Uzavření centra Malenka – Malý háj pouze do 10.1. Školička OD 11.1. OPĚT V PROVOZU

AKTUÁLNĚ z 10.1. : Malenka bude od pondělí 11.1.2021 opět otevřena – pozitivita dítě na Covid-19 (dle antigenního testu) byla falešná, PCR test potvrdil, že dítě je negativní. Na dětičky se opět těšíme!

(původní zpráva ze 7.1.: Vzhledem k výskytu Covid pozitivního dítěte v kolektivu školičky Malenka uzavíráme dle platných hyg.epidemiol. pravidel centrum Malý háj do pondělí 18.1.2021.)

Provoz centra v termínu 4-10.1.2021

V souladu s vládním nařízením a pravidly PES 5 bude v tomto termínu naše centrum výše uvedené dodržovat. O způsobu případné výuky – podobně jako během podzimní uzávěry – budou jednotlivé kurzy obesílány a informovány buď administrativou nebo lektorem samotným.

V provozu zůstává od 4.1.2021 školička Malenka – Malý Háj.

Leonardo ve dnech 21-22.12.2020

V souladu s plánem pololetí a platbami klientů upozorňujeme, že i v pondělí a úterý 21-22.12. máme běžně otevřeno.

Samozřejmě za přísných hygienických pravidel a dodržení limitů osob a hygieny dle PES 4.stupeň.

Prosíme rodiče, pokud již předem vědí, že děti budou nepřítomné o OMLUVENKY formou SMS na služební telefon. Velmi nám to usnadní práci při dělení dětí do menších skupinek a jejich rozmisťování v prostorách.

Pakliže budou nějaké změny v místě konání, budou rodiče dětí jednotlivých kurzů infrmováni e-mailem.

Provoz Leonardo od čtvrtka 3.12.2020

Vzhledem k rozvolnění hygienickoepidemických nařízení vlády a vstupem ČR do PES stupeň 3 je možné již od čtvrtka 3.12.2020 opět nabízet naše kurzy a kroužky prezenčně. Všechny obory již v současné době dostávají na e-maily specifické informace – vyčkejte prosíme na e-mailové potvrzení a podrobnosti k provozu právě Vašeho kroužku/kurzu.

I nadále však budeme přísně dodržovat nařízení MZČR a řídit se jimi do té doby, dukud nebudou oficiálně zrušena. Upřesňujeme:

  • otevřeny jsou pouze kurzy/kroužky, kde je celkový počet účastníků maximálně 10
  • všechny kurzy pro ZŠ/SŠ/dospělí probíhají v rouškách, děti MŠ a osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu jsou i nadále z této povinnosti vyjmuty
  • na začátku hodiny probíhá desinfekce rukou prostředky k tomu certifikovanými a určenými, lektor na toto dohlíží
  • v polovině lekce je prostor vyvětrán, na konci lekce opět, o přestávce se prostor dezinfikuje za doprovodu otevřených oken
  • do prostor Leonardo Kutnohorská i Leonardo Malý háj i nadále nemají rodiče a osoby doprovázející přístup
  • osoby, které mají samostatný odchod a příchod, vchází a odchází samostatně, za výše stanovených pravidel
  • mladší děti k rodičům a od rodičů doprovází lektor

Doufáme, že naším společným odpovědným přístupem eliminujeme jakýkoli přenos nemoci a i nadále se budeme moci setkávat a užívat si společných chvil.

Děkujeme Vám za trpělivost.