Nový kurz: KERAMIKA PRO SENIORY

Díky přestěhování se do nových – větších a přízemních prostor nabízíme pro 1.pololetí škol.roku 2011/2012 dopolední kurz určený speciálně seniorům. 
Výuka v kurzu KERAMIKA PRO SENIORY bude probíhat v malých skupinách, v příjemném prostředí a bude vedena odpovídajícím tempem. Kurz by měly být pro seniory vzdělávací, terapeutickou i společenskou akcí – příjemným setkáním lidí podobného věku, kteří se v běžném životě nemají čas zastavit a popovídat si. Probíhat by měl ve čtvrtek 9:30 – 10:15 . CENA: 1200,-/pololetí (16lekcí). Kurz bude otevřen při 5-8 zapsaných.
Svůj zájem prosím vyjádřete podáním přihlášky (najdete v hlavním menu) či prostým dopisem na adresu Kutnohorská 10/55 do schránky OS Leonardo. Budeme vás kontaktovat. Continue reading

Atletická školka s Leonardem

Ve školním roce 2011/2012 nově otvíráme kroužek Atletická školka. Je určen dětem ve věku 5-8 let a bude probíhat v pondělí odpoledne v tělocvičně MŠ Dolní Měcholupy, příp. na blízkém hřišti. Atletiku povede paní Jana Falešníková, která je autorizovanou trenérkou atletiky 4. třídy. Kromě klasických sportovních her budou děti využívat také cvičební nářadí Jipast (oštěpy, disky,koule…), vše v provedení pro děti, minipřekážky a další atletické pomůcky.
Atletická školka I je již naplněna, své děti můžete hlásit do kroužku Atletická školka II, který bude probíhat v pondělí 16:05-16:50. Continue reading

Nabídka kroužků na 1. pololetí 2011/2012

V jednotlivých záložkách v horním menu vám představujeme nabídku kroužků a kurzů pro 1. pololetí školního roku 2011/2012.
Přihlášku i rozvrh najdete v hlavním menu. Přihlášky se odevzdávají do poštovní schránky OS Leonardo na adrese Kutnohorská 10/55 – NOVÁ ADRESA!!!
Výuka kroužků začne v týdnu od 12. září 2011. Těšíme se na vás!

Přejeme všem krásné prázdniny!

Všem dětem i dospělým přejeme krásné prázdniny a dovolené!
Od 12. září 2011 opět rozjedeme pravidelné kroužky pro děti a kurzy pro dospělé, a to v nových prostorách – v přízemí, opět na dolnoměcholupské návsi!!! Nabídku kroužků včetně rozvrhu najdete na webu v druhé polovině srpna. Máte-li zájem o některý z našich běžných kroužků, můžete již nyní psát na osimis@seznam.cz.

Letní keramika I pro děti i dospělé

Stejně jako v loňském roce nabízíme dětem i dospělým možnost zpestření prázdninového odpoledne keramickou tvorbou. Kurz Letní keramika I se uskuteční v pátek 8. července 2011 od 15 do 17hodin Na Statku (Kutnohorská 11/57). Vyrábět se bude květináček či jiná letní drobnost na přání. Zájemci, hlaste se na dedef@seznam.cz do 6.7.2011. Cena činí 200,-Kč a zahrnuje lektorské vedení, veškerý materiál vč.následné povrchové úpravy, kterou podle vašich instrukcí provede lektor či vy sami v dohodnutý termín, a samozřejmě i výpal. Hotový výrobek bude k odběru do 10dnů.

Poslední hodiny v kroužcích OS ve 2.pololetí

Výuka kroužků ve 2.pololetí šk.r.2010/2011 je ve svém závěru. V týdnu od 20.června proběhnou v kroužcích poslední hodiny, s výjimkou Keramiky III pro začátečníky a Sportovek, kde se bude ještě jedna hodina nahrazovat následující týden (28. a 29.6.). Přejeme všem dětem krásné prázdniny a těšíme se na ně zase v polovině září! Rozvrh kroužků na nový školní rok bude znám zhruba v polovině srpna. Máte-li zájem o některý z kroužků, můžete již nyní psát na osimis@seznam.cz, bližší informace o plánovaných kroužcích najdete v záložkách na webu během července.

Vítání občánků se třemi sudičkami proběhlo již podeváté

V sobotu 4. června 2011 se v aule ZŠ Kutnohorská konalo deváté novodobé Vítání občánků, které pořádá OS Leonardo ve spolupráci s Úřadem městské části. Letos již podruhé jsme společně přivítali dalších 13 dolnoměcholupských občánků ve věku od 4 do 13 měsíců. Tři sudičky popřály vše nejlepší do života rodičům i dětem. Ke stolečku s nimi usedla Sara, v kolébce se pohoupali Daniel, dva Josefové, Lukáš, Robert, Vojtěch, Alžběta, Amálie, Liliana, Natálie, Barbora a Tereza.
Výběr fotografií z vítání si můžete prohlédnout na http://leonardos.rajce.idnes.cz/2011-06-04_Vitani_obcanku/

Indiánský 1. červenec – PRO MALÝ ZÁJEM SE NEKONÁ

Na pátek 1. července 2011, tedy první den prázdnin pro děti, avšak pro mnohé rodiče ještě běžný pracovní den, připravujeme INDIÁNSKÝ DEN. Děti od 5 let věku mají možnost prožít s námi netradiční den ve stylu indiánů, je pro ně připraven speciální celodenní program. Program bude zajištěn od 8 do 15 (příp. 16hodin) v lokalitě Dolních Měcholup a v našich prostorách Na Statku (Kutnohorská 11/57). Na děti čeká tvůrčí dílnička i hry s indiánskou tématikou. O děti se budou celý den starat tři lektorky, maximální počet účastníků je stanoven na 20. Máte-li vážný zájem o účast svého syna/dcery na Indiánském dnu, pište na dedef@seznam.cz. Cena za celodenní program bude činit 300,- Kč . Svačinu si děti přinesou vlastní, na oběd půjdeme do místní školní jídelny.
V podobném duchu úspěšně proběhl v polovině května Pirátský den, fotografie naleznete zde.

5. Tarzanův desetiboj na Den dětí zvládlo rekordních 110 dětí

Ve středu 1. června 2011 jsme společně s Úřadem MČ oslavili Den dětí. Díky Úřadu se děti mohly dosytosti projet na kolotoči, zaskákat si na trampolíně či sklouznout se na skluzavce. OS Leonardo navíc připravilo 10 soutěžních stanovišť – Tarzanův desetiboj, kterým završilo 4 roky působení v Dolních Měcholupech. Letos s Tarzanem sportovalo 110 dětí od 1,5 do 12 let. Nejvíce dětí bylo 7letých a 3letých. Nejpočetnější skupinu tvořili školáci, kterých bylo 48, dalších 37 dětí bylo dětí školkových. Děti zvládly chůzi na chůdách, hod míčkem, kosení plechovek, dovedly připravit ohniště i znaly dopravní značky. Za to si zasloužily odměnu, kterou sponzorovala firma Wiky. Děkujeme.
Více fotografií naleznete brzy v naší fotogalerii na www.leonardos.rajce.idnes.cz.
stanoviště Mrštný jako opice stanoviště Kosení stanoviště Přesná muška

Týden otevřených dveří pro děti na kroužcích OS

V týdnu od 6. června 2011, kdy se koná školka v přírodě a výlety školáků, nabízíme všem dětem možnost jednorázové účasti na pravidelných kroužcích OS Leonardo. Přijďte si zpestřit si volné odpoledne a vyzkoušet kroužek keramiky, angličtiny, výtvarky pro nejmenší i malé školáky či Pidivadýlko. Přesnou nabídku otevřených kroužků (časy a dny konání) najdete v přiloženém letáku TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI či ve vývěsce u hřiště. Účast na kroužku bude zpoplatněna 20,- Kč. Prosíme, hlaste se na osimis@seznam.cz nebo dedef@seznam.cz. Těšíme se na vás!