Přihlašování on-line

Vážení klienti,

v souvislosti s GDPR a s ohledem na množství administrativy Leonardo z.s. od školního roku 2018/2019 přistupuje na on-line systém přihlašování.

 • on-line systém platí nejen pro zápis do kroužků/kurzů, ale i pro přihlášení na akce s omezeným počtem účastníků – nocovky, dílny, tábory
  • po přihlášení do klientského účtu (viz níže) rozklikněte v horním menu správnou nabídku: Kroužky – Akce – Tábory

Máte-li zájem o zápis sebe či svého dítěte do kroužku či kurzu (příp. na akci či na tábor), postupujte podle následujících bodů:

1)  zde klikněte: https://leonardos.iddm.cz

2) vytvořte si svůj vlastní klientský účet

 • stačí zadat Váš e-mail, jméno, heslo

3) přihlaste se ke svému klientskému účtu a zadefinujte nového účastníka – vyplňte údaje o osobě, kterou chcete přihlásit do kroužku či kurzu

 • rodné číslo je možné omezit jen na první 6místnou část (bez lomítka – za lomítkem nic nevyplňovat)
 • nezapomeňte uvést zdravotní omezení, alergie, specifické poruchy učení apod., pokud dítě má
 • v sekci Kontakty vyplňte e-mailovou adresu, na kterou budou směřovány veškeré informace o kroužku/kurzu; mobil – telefon samotného účastníka (pozor u náctiletých vyplňovat mobil zákonných zástupců!)
 • v případě dospělého účastníka pochopitelně není třeba vyplňovat zákonné zástupce
 • na jeden klientský účet je možno mít více účastníků, stačí tedy jeden klientský účet pro celou rodinu

4) v horním menu přejděte do oddílu Kroužky a vyberte si kroužek, o který máte zájem

 • kroužky jsou řazeny abecedně, v pravé části jde filtrovat podle dne konání a zaměření
 • informace o tom, zda je v kroužku „volno“, je pouze orientační – systém reflektuje pouze závazně potvrzené, odsouhlasené přihlášky, ale počet již doručených předběžných přihlášek (poptávek po přihlášení) může být ve stejnou chvíli již vyšší než stanovená kapacita kurzu

5) pro rozkliknutí kroužku ve spodní části vyberte, kterého účastníka chcete přihlásit – přes modrý obdélníček s šipkou se dostanete k vyplňování přihlášky

6) vyplňte přihlášku a souhlasy

 • v části Předpis platby správně zvolte variantu ceny podle toho, zda máte či nemáte zájem o službu vyzvedávání dítěte (pokud je v nabídce pouze základní cena „1.pololetí“, vyzvedávání nelze zajistit)
 • POZOR, do Poznámky k platbě vepište další osoby a jejich telefonní kontakt, které mohou děti vyzvedávat!!!

7) po odeslání přihlášky ji ke zpracování přebírá Leonardo; jakmile bude naplněn potřebný počet přihlášek k otevření kroužku, obdržíte na email závaznou přihlášku (bude ke stažení na vašem klientském účtu)

8) přihlášku vytiskněte, podepište a co nejdříve ji doručte v zalepené obálce do schránky Leonarda na adrese Kutnohorská 55/10, Praha Dolní Měcholupy

9) ve vlastním zájmu nepředávejte přihlášku s interními informacemi lektorovi, dodržujte vhozením do schránky pravidla ochrany osobních údajů

Doufáme, že nový systém zefektivní zápisy na naše kurzy a zároveň Vám všem poskytne potřebnou ochranu Vašeho soukromí.