Přihlašování on-line

Vážení klienti,

v souvislosti s GDPR a s ohledem na množství administrativy Leonardo z.s. od školního roku 2018/2019 přistupuje na on-line systém přihlašování.

 • on-line systém platí nejen pro zápis do kroužků/kurzů, ale i pro přihlášení na akce s omezeným počtem účastníků – nocovky, dílny, tábory
  • po přihlášení do klientského účtu (viz níže) rozklikněte v horním menu správnou nabídku: Kroužky – Akce – Tábory

Máte-li zájem o zápis sebe či svého dítěte do kroužku či kurzu (příp. na akci či na tábor), postupujte podle následujících bodů:

1)  přejděte na: https://leonardos.iddm.cz

2) přihlaste se ke svému klienstkému účtu

 • pokud dosud nemáte svůj klientský účet, vyberte vpravo „nový účet“,  zadejte Váš e-mail, jméno, heslo
 • na jeden klientský účet je možno mít více účastníků, stačí tedy jeden klientský účet pro celou rodinu

3) v horním menu přejděte do oddílu, který vás zajímá: Kroužky – Akce – Tábory

4) z nabízených kroužů/akcí/táborů vyberte, co vás zajímá, kam chcete přihlásit

 • zobrazí se popis kroužku/akce/tábora
  • kroužky jsou řazeny abecedně, v pravé části jde filtrovat podle dne konání a zaměření
  • informace o tom, zda je v kroužku „volno“, je pouze orientační – systém reflektuje pouze závazně potvrzené, odsouhlasené přihlášky, ale počet již doručených předběžných přihlášek (poptávek po přihlášení) může být ve stejnou chvíli již vyšší než stanovená kapacita kurzu
 • pokračujte kliknutím na „Přihlásit“ v dolní části stránky

5) vyberte osobu, kterou chcete přihlásit

 • v sekci Účastník jsou již připravené osoby, které byly dříve zadefinovány
 • další osobu lze přidat výběrem položky Nový účastník
  • nezapomeňte uvést zdravotní omezení, alergie, specifické poruchy učení apod., pokud dítě má
  • v sekci Kontakty vyplňte e-mailovou adresu, na kterou budou směřovány veškeré informace o kroužku/kurzu; mobil – telefon samotného účastníka (pozor u náctiletých vyplňovat mobil zákonných zástupců!
 • v části Odchod domů vyberte, zda dítě může odcházet z kroužku samostatně či pouze s doprovodem
 • v části Předpis platby správně zvolte variantu ceny podle toho, zda máte či nemáte zájem o službu vyzvedávání dítěte (pokud je v nabídce pouze základní cena „1.pololetí“, vyzvedávání nelze zajistit)

6) vyplňte/zkontrolujte údaje o přihlašované osobě, vyjádřete potřebné souhlasy

7) po odeslání přihlášky ji ke zpracování přebírá Leonardo; jakmile bude naplněn potřebný počet přihlášek k otevření kroužku, obdržíte na email závaznou přihlášku (bude ke stažení na vašem klientském účtu)

8) závaznou přihlášku, kterou jste si stáhli z klientského účtu, vytiskněte, podepište a co nejdříve ji doručte v zalepené obálce do schránky Leonarda na adrese Kutnohorská 55/10, Praha Dolní Měcholupy

9) ve vlastním zájmu nepředávejte přihlášku s interními informacemi lektorovi, dodržujte vhozením do schránky pravidla ochrany osobních údajů

Doufáme, že nový systém zefektivní zápisy na naše kurzy a zároveň Vám všem poskytne potřebnou ochranu Vašeho soukromí.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge