Senioři

 MILÍ AKTIVNÍ SENIOŘI, SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA CVIČENÍ, PŘEDNÁŠKY, TVOŘIVÉ DÍLNY …

RANNÍ JÓGA

Načerpejte energii do nového týdne s ranní jógou.

KDY: pondělí 8:25 – 9:25 nebo čtvrtek 8:30 – 9:30

JÓGA gentle streching

Pomalejší joga zaměřená na protahování, cvičení na míru potřebám účastníků.

KDY:  středa 19:00 – 20:00

LEKTOR:  Klára Van Luyk

CENA: 90,-/lekci při pololetní platbě

  • platí se pololetně
  • cvičíme v malých skupinkách do 6 osob.

Bližší informace na info@leonardos.cz nebo SMS na 735 042 421.

 

PŘEDNÁŠKY Z OBLASTI ZDRAVOTNICKÉ

Civilizačních nemocí (diabetes mellitus, obezita, deprese, hypertenze, rakovina, …) je velmi mnoho, avšak prakticky většina má společného jmenovatele. Jsou to nemoci způsobené špatným životním stylem, tedy kombinací konzumace nezdravých potravin, stresu a nedostatku fyzického pohybu. Odborní poradci v tom mají jasno, pomoc je totiž jednoduchá, stačí konzumovat zdravé potraviny, nestresovat se a cvičit.

 

PŘEDNÁŠKY Z OBLASTI HISTORIE

 

RUKODĚLNÉ MEZIGENERAČNÍ DÍLNY

Chtěli byste tvořit společně se svými dětmi a vnoučaty? Nabízíme mezigenerační tématicky různě zaměřené dílny s názvem ,,Babi, dědo…

Termíny konání jednotlivých dílen naleznete v Kalendáři na hlavní stránce.


 

Stáří je etapou života, která čeká každého z nás  a proto bychom ji neměli ignorovat.

Odchodem do důchodu končí produktivní věk,  ale život tím nekončí.

Právě naopak!

Mnoho seniorů, pokud jim to jejich zdravotní stav a finanční možnosti jenom trochu umožňují, konečně nachází dostatek času na své koníčky (např. cestování po tuzemsku či zahraničí, věnování se vnoučatům, což ocení především jejich rodiče v produktivním věku apod.). Dobrá fyzická i duševní kondice seniorů je základem podílení se na společenském dění, a proto se musí dostatečně podporovat. Aktivním a činorodým přístupem k životu a prostředkem pro hledání další smysluplné cesty životem se stále častěji u seniorů stává zvyšování kvalifikace vzděláváním.

JAK NA TO, ABY I NAŠI SENIOŘI PROŽÍVALI SVŮJ ČAS PLNOHODNOTNĚ ?

  • V Leonardu chceme měnit dosavadní stereotypní pohled na stáří, podporuje aktivizaci a edukaci seniorů a jejich volnočasové aktivity.
  • Do svých projektů zařadíme osvětu a mezigenerační programy.
  • S pozitivním přístupem a humorem se situace řeší mnohdy snadněji. I senioři, at už nemocní či zdraví, touží po humoru, vlídném zacházení, dotyku, společenském vyžití a pocitu, že jsou ještě užiteční.
  • Senioři i v pokročilém věku mohou být společnosti prospěšní.