Nový kurz: KERAMIKA PRO SENIORY

Díky přestěhování se do nových – větších a přízemních prostor nabízíme pro 1.pololetí škol.roku 2011/2012 dopolední kurz určený speciálně seniorům. 
Výuka v kurzu KERAMIKA PRO SENIORY bude probíhat v malých skupinách, v příjemném prostředí a bude vedena odpovídajícím tempem. Kurz by měly být pro seniory vzdělávací, terapeutickou i společenskou akcí – příjemným setkáním lidí podobného věku, kteří se v běžném životě nemají čas zastavit a popovídat si. Probíhat by měl ve čtvrtek 9:30 – 10:15 . CENA: 1200,-/pololetí (16lekcí). Kurz bude otevřen při 5-8 zapsaných.
Svůj zájem prosím vyjádřete podáním přihlášky (najdete v hlavním menu) či prostým dopisem na adresu Kutnohorská 10/55 do schránky OS Leonardo. Budeme vás kontaktovat.Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Výuka bude zaměřena také na terapii – práci prstů, procvičení očí, s důrazem na prožitek z tvorby (metoda artefiletiky). Tematické okruhy – výrobky budeme volit tak, aby vás zaujaly.

Divadelní kalendář 2022
Rozvrh od 1.2.2022
Rozvrh 2021/22 - 2. pololetí
(Aktualizováno 30.1.2022)