Dějiny umění – dokázali jsme to, co Leonardo !

Tento týden jsme slavnostně dokončili naše repliky Leonardových vynálezů, rádi bychom se vám touto cestou pochlubili…vždyť kdo může říci, že sestrojil funkční otočný most, katapult, či létající stroj?

Divadelní kalendář 2022
Rozvrh od 1.2.2022
Rozvrh 2021/22 - 2. pololetí
(Aktualizováno 30.1.2022)