Táborové léto se vydařilo

V červenci a v srpnu proběhlo celkem 5 týdenních příměstských táborů různě tématicky zaměřených a 2 výletní dny. Fotografie a informace o činnosti v jednotlivých turnusech jsme pro Vás průběžně vkládali na web i Facebook.

Všechny proběhlé termíny příměstských táborů a výletů byly plně obsazeny. Celkově bylo přihlášeno na táborech 115 dětí ve věku 3-15 let. Některé děti se však účastnily i několika turnusů zároveň, tudíž celková účast čítá 179 dětí. 

Pedagogicky se o Vaše děti starali Čadil Petr, Foffová Doris, Jurča Michael, Motlíková Alena, Němeček Miroslav, Šárovcová Eliška, Říha Jeroným, Zábršová Sandra.

Děkujeme za krásné prázdniny a spoustu zábavy, kterou jsme si s dětmi užili. Nyní se těšíme na nový školní rok, který začne v pondělí 18.9.

Předtím si ale ještě trochu zavzpomínáme…:)

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 9.11.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge