Informace pro účastníky kurzů

Vážení rodiče, účastníci našich kroužků a kurzů,

máme za sebou 3 týdny provozu a podařilo se nám znovuotevřít valnou většinu kroužků a kurzů, které byly pro toto pololetí plánovány. Děkujeme všem za spolupráci a dodržování nově nastavených podmínek, které pomáhají eliminovat možnost opětovného uzavření centra.

Děkujeme také za to, že respektujete změny, ke kterým došlo v rozvrhu kroužků a kurzů. U některých aktivit se podařilo prodloužit čas konání lekcí (ze 45 na 60min, ze 120 na 180min), a postupně tak kompenzovat ušlý čas v době uzavírky.
Oproti původnímu plánu se budou kroužky a kurzy navíc konat
i v týdnu 22. – 28.6., o výjimkách (ukončení 21.6. nebo naopak prodloužení i na 29.6.) budou informováni účastníci kroužků, kterých se to týká.

V průběhu června budeme nabízet také workshopy – jako náhradu ušlých lekcí. Tyto workshopy budou nabízeny výhradně účastníkům kroužků/kurzů a bude při nich opět dbáno na zachování hygienických pravidel a pravidel stýkání se ve skupinách. Budeme rádi, pokud využitím možnosti účasti na workshopu eliminujete své ušlé lekce.

Ve spojitosti s výše uvedeným sdělujeme, že případné žádosti o vratku za neuskutečněné lekce zaviněné nouzovým stavem a uzavírkou provozu kvůli Covid19 budou řešeny ve třech krocích s následujícími termíny:

krok 1) podávat žádost o vratku bude možné do 30.6.2020, na pozdější žádosti nebude brán zřetel

krok 2) k řešení, tedy posouzení žádosti a stanovení případné vratky, dojde u aktivit, kde byl znovu obnoven provoz, v průběhu měsíce července 2020; dřívější vypořádání (během června) lze očekávat pouze u kroužků/kurzů, u kterých nedošlo k obnovení činnosti, či v případě individuální výuky

krok 3) vrácení části kurzovného na účet

Předem velmi děkujeme za vaši trpělivost – vzhledem k množství kroužků a specifickým podmínkám je v podstatě nutno zpracovávat každou žádost individuálně, přičemž přihlášek na toto pololetí evidujeme 630.

Prosíme, sledujte svoje e-maily, kam obdržíte v blízké době podrobné informace.

Zároveň předem velmi děkujeme všem, kteří se rozhodnou nežádat o vratku, velmi si vážíme této formy vyjádření podpory činnosti Leonarda. Dovolí nám to i nadále pokračovat v naší činnosti bez nutnosti výrazného navyšování školného.
Pokud jste již nyní k tomuto rozhodnuti, budeme rádi o písemné potvrzení na info@leonardos.cz – urychlíte tím celý proces uzavření školního roku. Postačí emailu tohoto znění:
Sděluji, že nepožaduji úpravu kurzovného za 2.pololetí  – kroužek AAAA/všechny kroužky – účastník MOJE DÍTĚ.

Přejeme krásný a hlavně zdravý závěr školního roku a těšíme se na setkání v létě při příměstských táborech a popř. i při akcích Komunitního centra.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge