Taneční kroužky pro děti v Dolních Měcholupech

Taneční kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

MIX DANCE

KDY: pondělí 16:20-17:05
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1 – 3.tř ZŠ

 • tanec je pro dítě přirozeným pohybem, tancem se dá vyjádřit spousta emocí a my je budeme v hodinách rozvíjet
 • tancujeme pro radost, užíváme si přítomnosti kamarádů
 • MIX – to je mix mnoha tanečních stylů, kdy požitek z pohybu je tím základním kamenem lekce

LEKTOR: Kristýna Lokvencová


TANEČKY

KDY: úterý 15:30 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4 – 6 let

 • první taneční variace, základy správného držení těla
 • začátek každé lekce rozcvičením
 • první synchronizace pohybu v sále, nácvik dílčích choreografií
 • pohybem k radosti

LEKTOR: Janča Vondráková


HAPPY DANCE

KDY: úterý 16:30 – 17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1 – 3.tř.ZŠ

 • kroužek pro mírně pokročilé tanečníky
 • modern dance s prvky contemporary
 • choreografie a synchronní tančení
 • samozřejmě nechybí rozcvička, správné držení těla

LEKTOR: Janča Vondráková


DMTT

KDY: úterý 18:00 – 19:00
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 5.-8.tř.ZŠ

 • DolnoMěcholupskýTanečníTým je jednou z našich nejstarších tanečních výuk (začínali jako „taneční trpaslíci“)
 • lektorka zde kompiluje základy moderních tanců, klasických tanců, přidává prvky hip hop a street dance

LEKTOR: Edita Motlíková


ODETTKY

KDY: středa 16:30 – 17:15  
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4-6 let

 • Kroužek baletu – základů klasického tance rozšiřuje naši nabídku pohybových kroužků spojených s tancem o tu nejklasičtější a nejušlechtilejší formu.
 • Během lekcí jsou dětem hravou a nenásilnou formou předávány základy baletního umu.
 • Obtížnost jednotlivých cvičení a baletních prvků se v průběhu roku úměrně zvyšuje, vždy je však všechno přizpůsobeno individuální skupině, aby všichni všechno co nejlépe zvládali.
 • Důležitou součástí výuky je baletní tyč. Děti se u ní naučí základní prvky, názvosloví a určitou posloupnost, kterou mohou očekávat i při dalších lekcích.
 • Během lekcí jsou důkladně procvičovány jednotlivé kroky a sestavy volně v prostoru, ale také po diagonále. To má velký vliv na rozvoj koordinace a orientace, což bývá častým problémem.
 • Závěr lekce je zakončen individuální improvizací, kdy děti samostatně tančí před ostatními jen na základě svých představ a toho, co se během dané hodiny naučily.

Klasický průběh hodiny:

 • Zahřátí
 • Zopakování základních pozic
 • Série cviků u baletní tyče
 • Nácvik sestavy
 • Volná improvizace s využitím naučených prvků
 • Protažení
 • Relaxace

LEKTOR: Doris Foffová


SIMPLE CLASSIC DANCE

KDY: pátek 15:30 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: začátečníci 1 – 2.tř

 • Základy a metodika klasického tance, ideálně navazuje na výuku v kurzu Odettky
 • Seznámení s klasickou taneční technikou prostřednictvím tradičního tréninku a vazeb, seznámení s jejím názvoslovím, a jejím využití v současném tanečním světě.
 • Klasický tanec – balet – není „dřina u tyče“ – ale možnost kultivovat celý fyzický projev člověka, odnést si do života hezké postavení těla, rovná záda a koordinaci pohybů
 • Balet nejsou jen klasická díla, ale i velmi nová a zajímavá představení, která nepotřebují bílé sukýnky a peříčka

LEKTOR: Karel Veidenthaler


SCENIC DANCE

KDY: pátek 16:20 – 17:20
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: 3 – 6.tř ZŠ

Scénický tanec je určený pro divadelní scénu, nemá žádná striktní pravidla ani omezení. Pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří v Contemporary Dance nesledují profesionální cíle, je důležitý zejména intenzívní prožitek z pohybu a hudby, která není v tomto případě nijak stylově omezovaná, jak tomu bývá u jiných tanečních stylů (Jazz, Street, Salsa apod.).

Cílem scénického tance je vyjádření příběhu, myšlenky nebo pocitu. Taneční styl contemporary podřizuje nejrůznější taneční techniky, taneční projev a osobnost tanečníka hlavní myšlence dané choreografie, vyjadřující buď určitý děj nebo náladu, danou imaginací interpreta, nebo hudebním tématem.

Důraz je kladen především na duševní dění – pocity, myšlenky – a to je přenášeno do pohybu.

Improvizace k scénickému tanci je libovolný tanec, který tanečník vymýšlí za pochodu.

Tanečník by se měl do hudby zaposlouchat a sám zjistit, jaké pohyby se k hudbě hodí.

LEKTOR: Karel Veidenthaler


Žádosti o vystavení potvrzení o zaplacení (faktury) můžete posílat na info@leonardos.cz. 

Výuka pro škol.rok 2021/2022 probíhá 6.9.2021 – 26.6.2022. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Od září 2015 náš taneční sál vybaven profesionálním tanečním povrchem Baletizol. Taktéž máme kompletní vybavení zrcadly a profesionální baletní tyč.

Divadelní kalendář 2022
Rozvrh od 1.2.2022
Rozvrh 2021/22 - 2. pololetí
(Aktualizováno 30.1.2022)