Taneční kroužky pro děti v Dolních Měcholupech

Taneční kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz


TANEČKY I

KDY: pondělí 15:15-16:00
KDE: TV MŠ Dolní Měcholupy, ulice Ke školce

PRO: děti 3-4 roky

 • první taneční variace, základy správného držení těla
 • začátek každé lekce rozcvičením
 • první synchronizace pohybu v sále, nácvik dílčích choreografií
 • pohybem k radosti

LEKTOR: Ivona Bubnová


TANEČKY II

KDY: úterý 15:30-16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 5-6 let – VCHOD B MŠ DM

 • první taneční variace, základy správného držení těla
 • začátek každé lekce rozcvičením
 • první synchronizace pohybu v sále, nácvik dílčích choreografií
 • pohybem k radosti

LEKTOR: Marie Motlíková


HAPPY DANCE

KDY: úterý 16:30 – 17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1 – 3.tř.ZŠ

 • kroužek pro mírně pokročilé tanečníky
 • modern dance s prvky contemporary
 • choreografie a synchronní tančení
 • samozřejmě nechybí rozcvička, správné držení těla

LEKTOR: Marie Motlíková


DMTT

KDY: úterý 18:30 – 19:30
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 11-15 let

 • DolnoMěcholupskýTanečníTým je jednou z našich nejstarších tanečních výuk (začínali jako „taneční trpaslíci“)
 • lektorka zde kompiluje základy moderních tanců, klasických tanců, přidává prvky hip hop a street dance

LEKTOR: Edita Motlíková


BALETKY ODETTKY

KDY: čtvrtek 16:30 – 17:15  
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4-7 let

 • Kroužek baletu – základů klasického tance rozšiřuje naši nabídku pohybových kroužků spojených s tancem o tu nejklasičtější a nejušlechtilejší formu.
 • Během lekcí jsou dětem hravou a nenásilnou formou předávány základy baletního umu.
 • Obtížnost jednotlivých cvičení a baletních prvků se v průběhu roku úměrně zvyšuje, vždy je však všechno přizpůsobeno individuální skupině, aby všichni všechno co nejlépe zvládali.
 • Důležitou součástí výuky je baletní tyč. Děti se u ní naučí základní prvky, názvosloví a určitou posloupnost, kterou mohou očekávat i při dalších lekcích.
 • Během lekcí jsou důkladně procvičovány jednotlivé kroky a sestavy volně v prostoru, ale také po diagonále. To má velký vliv na rozvoj koordinace a orientace, což bývá častým problémem.
 • Závěr lekce je zakončen individuální improvizací, kdy děti samostatně tančí před ostatními jen na základě svých představ a toho, co se během dané hodiny naučily.

Klasický průběh hodiny:

 • Zahřátí
 • Zopakování základních pozic
 • Série cviků u baletní tyče
 • Nácvik sestavy
 • Volná improvizace s využitím naučených prvků
 • Protažení
 • Relaxace

LEKTOR: Doris Foffová


HIP – HOP

KDY: úterý 14:00 – 14:45
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO:  3- 5.tř

moderní taneční styl jehož základem je rytmus

pracuje s uvolněným tělem a volným krokem

specifické taneční prvky a vyjádření

LEKTOR: Marie Motlíková


EXPERIMENTAL

KDY: úterý 17:25 – 18.25
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO:  4 – 7.tř

Taneční skupina pro starší školní věk.

Tvorba choreografie, moderní tanec.

LEKTOR: Marie Motlíková


UNICORNS dance

KDY: pátek 14:15 – 15:00 V TOMTO POLOLETÍ NEOTEVÍRÁME
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: 2 – 5.tř ZŠ

Taneční skupina pro mladší školní věk.

Tvorba choreografie, moderní tanec.

LEKTOR: Aneta Zapletalová


Žádosti o vystavení potvrzení o zaplacení (faktury) můžete posílat na info@leonardos.cz. 

Výuka pro škol.rok 2022/2023 probíhá 12.9.2022 – 23.6.2023. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Od září 2015 náš taneční sál vybaven profesionálním tanečním povrchem Baletizol. Taktéž máme kompletní vybavení zrcadly a profesionální baletní tyč.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge