ZDRAVOTNĚ HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO NAVŠTĚVOVÁNÍ KROUŽKŮ A KURZŮ LEONARDO

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě doporučení HSHMP a v souladu s dodržováním pravidel tak, jak jsou nastavena v mateřských a základních školách i my budeme nadále dodržovat a dbát na dodržování:

  1. při příchodu dětí na kurzy budeme dětem měřit teplotu bezkontaktním teploměrem, hranice zvýšené teploty při které dítě na kroužek nepřijmeme je 37,3
  2. pokud dítě nebylo v dopoledních hodinách v MŠ či ZŠ a nebo je i pro podezření nákazy v kolektivu školy/školky v domácím ošetření – dítě na kroužky/kurzy nevoďte
  3. pokud v domácnosti probíhá onemocnění jakéhokoli druhu (nemocný sourozenec, nemocný rodič/prarodič) velmi prosíme o zvážení, zda dítě na kroužek dovést
  4. V Leonardu se v souladu s nařízeními Min.zdravotnictví pohybujeme s rouškami

Velmi děkujeme za Vaši trpělivost, odpovědnost a spolupráci. Neradi bychom se zařadili k dalším z uzavřených škol. Naši lektoři se snaží maximálně zachovávat všechna pravidla, neustále dezinfikujeme prostory i nás – ale pokud nebudeme postupovat společně a rozumně, epidemii nezabráníme.

Děkujeme Vám.

Kolektiv lektorů

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge