Koronamaturita – on-line

aneb beseda s praktickými informacemi o tom, co se může stát, jak se řešilo vloni, jaký byl postup i při přijímání na VŠ. Primárně určeno letošním maturantům…

Rozvrh od 6.9.2021
Rozvrh 2021/22 - 1. pololetí
(Aktualizováno 20.10.2021)