Provoz Leonardo od čtvrtka 3.12.2020

Vzhledem k rozvolnění hygienickoepidemických nařízení vlády a vstupem ČR do PES stupeň 3 je možné již od čtvrtka 3.12.2020 opět nabízet naše kurzy a kroužky prezenčně. Všechny obory již v současné době dostávají na e-maily specifické informace – vyčkejte prosíme na e-mailové potvrzení a podrobnosti k provozu právě Vašeho kroužku/kurzu.

I nadále však budeme přísně dodržovat nařízení MZČR a řídit se jimi do té doby, dukud nebudou oficiálně zrušena. Upřesňujeme:

  • otevřeny jsou pouze kurzy/kroužky, kde je celkový počet účastníků maximálně 10
  • všechny kurzy pro ZŠ/SŠ/dospělí probíhají v rouškách, děti MŠ a osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu jsou i nadále z této povinnosti vyjmuty
  • na začátku hodiny probíhá desinfekce rukou prostředky k tomu certifikovanými a určenými, lektor na toto dohlíží
  • v polovině lekce je prostor vyvětrán, na konci lekce opět, o přestávce se prostor dezinfikuje za doprovodu otevřených oken
  • do prostor Leonardo Kutnohorská i Leonardo Malý háj i nadále nemají rodiče a osoby doprovázející přístup
  • osoby, které mají samostatný odchod a příchod, vchází a odchází samostatně, za výše stanovených pravidel
  • mladší děti k rodičům a od rodičů doprovází lektor

Doufáme, že naším společným odpovědným přístupem eliminujeme jakýkoli přenos nemoci a i nadále se budeme moci setkávat a užívat si společných chvil.

Děkujeme Vám za trpělivost.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge