Vyhlášení výsledků celorepublikové výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

Do výtvarné soutěže se nám přes nepříznivou epidemickou situaci a dlouhodobě uzavřené školy a kroužky sešlo opět velké množství kreseb i polytechnických prací. Celkově jejich počet přesáhnul 1000.

A JAK JSME USPĚLI ?????

Kategorie polytechnické práce (prostorová výtvarná tvorba)

1.místo Kristina Kůželová (Ateliér teen)

3. místo Jan Doležal (Atelier teen)

4. místo Šimon Freund (Ateliér teen)

5. místo Sara Hassanová (Ateliér teen)

Kategorie kresba+malba

3. místo Anna Dubecká (Ateliér 4)

4. místo Ema Rygerová (Ateliér 3)

5. místo Maya Rybínová (Ateliér 4)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge