Kroužky pro děti v Malém Háji

Flétny – výuka hry

FLÉTNA VÝUKA HRY

KDY: středa 16:15 – 18:15
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti cca 4 roky – 10 let

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • hra pomocí kreslených učebnic pro menší
 • výuka not pro větší
 • metoda zdravé pískání – zdravé dýchání

LEKTOR: Barbora Vajsová

Tanečky pro děti v Malém Háji

MINITANEČKY

KDY:  úterý 16:05-16:50
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 2-3 roky

 • Tanečky jsou určeny našim nejmenším holčičkám a klukům, kteří se rádi ,,vrtí“ do rytmu  
 • Cílem kurzu je začít v dětech rozvíjet cit pro rytmus a pomalu je seznamovat se základními a jednoduchými tanečními pohyby, které jsou úměrné jejich věku.
 • Tanečky jsou tedy souborem tanečního cvičení, které je doprovázeno populárními dětskými písničkami.
 • Nedílnou součástí hodiny jsou také pohybové hry.

LEKTOR: Ivona Bubnová


DANCE FIRE

KDY: čtvrtek 16:05 – 17:05
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 9 – 11 let

 • soutěžní výběrová skupina!!! – přijetí do kroužku dle posouzení lektorky

LEKTOR: Edita Motlíková


MIX DANCE

KDY: pondělí 16:05 – 17:05
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 8 – 12 let

 • skupina s mixem tanečních stylů
 • důraz na protažení

LEKTOR: Edita Motlíková


DMTS

KDY: čtvrtek 17:10 – 18:10 V TOMTO POLOLETÍ NEOTEVÍRÁME
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 12 – 16 let

 • DolnoMěcholupskýTanečníSpolek je výběrovou a zároveň soutěžní skupinou – přijetí do kroužku dle posouzení lektorky
 • lektorka zde kompiluje základy moderních tanců, klasických tanců, přidává prvky hip hop a street dance
 • tato skupina je určena pouze pro pokročilé tanečnice

LEKTOR: Edita Motlíková


VYUŽIJTE PŘÍSPĚVEK NA CVIČENÍ OD POJIŠŤOVNY ČI ZAMĚSTNAVATELE!

Žádosti o vystavení potvrzení o zaplacení (faktury) můžete posílat na info@leonardos.cz. 


Výuka pro škol.rok 2022/2023 probíhá 12.9.2022 – 23.6.2023. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Výtvarné a tvořivé kroužky v Malém Háji

Zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

ENGLISH ART I.

KDY: středa 16:05 – 16:50
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 2 – 3 roky

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • první práce s lepidlem, barvičkami, nůžkami
 • využíváme běžné i netradiční materiály a vytváříme zcela originální dílka
 • výuka probíhá v angličtině, děti se zároveň s tvorbou nenásilnou formou učí používat AJ jako běžný konverzační jazyk

LEKTOR: Ela Kučerová


ENGLISH ART II.

KDY: středa 17:00 – 17:45
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 4 – 5 let

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • pokročilejší práce s malbou a kresbou
 • využíváme běžné i netradiční materiály
 • zdůrazňujeme i motorickou část výuky – úchop nástroje
 • výuka probíhá v angličtině, děti se zároveň s tvorbou nenásilnou formou učí používat AJ jako běžný konverzační jazyk

LEKTOR: Ela Kučerová


Výuka pro škol.rok 2022/2023 probíhá 12.9.2022 – 23.6.2022. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-6.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Klub dětí Malenka – miniškolička

člen sítě ekoškolek Mrkvička

Vítejte v naší Malence,

velmi nás těší Váš zájem o centrum pro děti v Malém Háji, Honzíkova 669/12, Praha 10 – Dolní Měcholupy.

KONTAKT: malyhaj@leonardos.cz

Vedoucí klubu Malenka: Edita Motlíková

Malenka je školička pro děti, které vyniká svoji přátelskou a rodinnou atmosférou s malým kolektivem (kapacita omezena – 15 dětí).

V současné době již začíná svůj druhý rok provozu, otevřeno bylo v září 2020.

I v době uzávěr náš pedagogický tým zaujal svou filosofií a péčí o děti, že máme prakticky neustále plný stav. A co u nás můžete čekat?

Díky našemu pestrému programu naučíme naše nové kamarády spoustu dovedností. To vše v rovnováze s moderním životním stylem a přírodou. Záleží nám na tom, kde žijeme, a proto se v Malence ubíráme směrem ekologické výchovy. Děti nenucenou formou získávají respekt k přírodě a lásku k ní. Klademe důraz na učení vhodných stravovacích návyků, zvládnutí odloučení od rodičů, základy samostatnosti jako je oblékání, stolování, spolupráce v kolektivu, tolerantnost, to vše pod vedením zkušených pedagogů a lektorů. V Malence též klademe důraz na správný a aktivní fyzický rozvoj dětí, věnujeme se se zvýšenou intenzitou pohybu, sportovním aktivitám a to nejen uvnitř, ale i venku.

Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 – 16:00

 (16:15 – cca 18:00 – zájmové kroužky Leonarda pro děti od 2,5 do 4 let )

Ceník MALENKA

 • celodenní docházka 7:00 – 16:00 (Příchod do 8:45)
 • možnost vyzvednutí po obědě 12:00 -12:30

Nahlášení docházky, omluvy apod. na mobil 775338208, e-mail malyhaj@leonardos.cz


Měsíční školkovné

 • 5 dní v týdnu 8.000 Kč
 • 4dny v týdnu 7.200 Kč
 • 3 dny v týdnu 6.000 Kč
 • 2 dny v týdnu 4.800 Kč
 • 1 den v týdnu 3.200 Kč

Při nemoci a omluvě (3 a více po sobě jdoucích dní) 50 % zaplaceného školkovného se převádí do následujícího měsíce.


Cena zahrnuje:

 • Stravné (dopolední/odpolední svačina, oběd a pitný režim) – Almed servis
 • sportovní, zábavní a výukové aktivity
 • tematické focení 2x ročně
 • oslavy narozenin
 • didaktické pomůcky a hračky
 • výtvarné potřeby a pomůcky na tvoření
 • zapojení AJ do vzdělávání

Školkovné se hradí pouze bezhotovostně převodem na účet 2301854391/2010, variabilní symbol (rodné číslo dítěte).

V případě nuceného zavření Malenky z nařízení vlády se měsíčně uhradí příspěvek 1.000 Kč, na zálohy a chod Malenky.

Výhody našeho dětského centra

 • pestrý učební program zaměřený na sportovní aktivity (cvičení s prvky jógy, gymnastiky, minitančení)
 • nové prostory dětského centra
 • eko výchova – zahradničení dětí na vlastních minizáhoncích
 • venkovní aktivity za každého počasí
 • prvky grafomotoriky, logohrátky
 • 1x týdně výlet, kulturní akce
 • Malenka je aktivita Leonarda – centra volného času, které v dané oblasti pracuje úspěšně již 22 let, návazné odpolední aktivity organicky propojují tedy tuto službu a další náplň volného času (odpolední kroužky)

Jóga pro děti Malý Háj

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

JÓGA DĚTÍ  I

KDY: úterý 17:15 – 18:00
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 4-6 let

 • „Pojďte, děti – budeme si hrát!“ – tuto větu uslyší děti na hodině jógy mezi prvními. Cvičení jógy u nejmenších dětí se podobá hře, vyprávění příběhů z přírody či pohádek, v čemž nám přirozeně vypomáhá dětská fantazie.
 • Jóga je prospěšná nejen pro fyzickou kondici, ale i psychickou pohodu, rozmanitá cvičení harmonicky rozvíjí všechny složky zdraví, pomáhají zlepšit pozornost dětí, odstraňovat stres.

LEKTOR: Ivona Bubnová


Výuka pro škol.rok 2021/2022 probíhá 6.9.2021 – 26.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Oslavy na klíč

V současné době jsme obnovili provoz pořádání oslav.

Koordinátor oslav: DiS. SANDRA ZÁBRŠOVÁ

Chtěli byste svým dětem přichystat oslavu narozenin s kamarády a nemáte prostory? U nás máme místa dost! 🙂 Kromě toho Vašim dětem nabídneme i zábavný program! A nezapomeňte: oslavy pořádáme výhradně pro děti a kamarády, rodiče si zatím mohou v klidu užít volna. Veselé a šťastné děti si po oslavě pouze vyzvednou..

(A umíme se opravdu postarat i o ty nejmenší).

Oslavy mohou probíhat v prostorách:

 • Leonardo Kutnohorská
 • Leonardo Malý háj (Honzíkova)

Základem našich narozeninových oslav je zážitek z vlastního tvoření, z tanečního či divadelního představení nebo z prožitého dobrodružství. Preferujeme individuální přístup a vynasnažíme se splnit všechna Vaše i dětská přání.

Přesné detaily si můžete stanovit na základě námi zaslaného dotazníku.

Případné pozvánky dodáváme pouze v elektronické podobě.

Oslavy prosím objednávejte na emailové adrese: oslavy@leonardos.cz

Ceny byly aktualizovány s platností od 1.2.2023.

Narozeninové balíčky jsou rozděleny podle věku dětí:

1.Narozeninový balíček pro děti 3 – 5 let
 • max. počet dětí: 12
 • délka trvání 1,5 – 2 hod
 • cena balíčku od 2800 Kč

Základní obsah balíčku:

 • prostor pro oslavu a jeho úklid
 • program pro děti vytvořený na míru (dle osobní dohody)
 • základní výzdoba prostor ( balonky, girlanda, nápisy)
 • 2 – 3 lektoři (dle počtu dětí a náročnosti ) po dobu konání oslavy
 • 1x dětské šampaňské
 • drobné občerstvení – popcorn (slaný nebo sladký), křupky, tyčinky
 • voda nebo voda se šťávou
 • talířky, kelímky, příbory, ubrousky
 • pozvánky v elektronické podobě
 • fotografie – pouze telefon (ne profesionál) – do 10-ti dnů zašleme foto přes úschovnu či přímo na tel.číslo či sociální síť vámi zvolenou
 • základní materiál pro tvoření atd.

Téma oslavy:

 • Princeznovské (např. princeznovský bál, minidisco atd.)
 • Pirátské (např. hledání pokladu)
 • Loupežnické
 • Indiánské
 • Dinosauří
 • Zvířátkové – např. Výprava do ZOO
 • Pohádkové (z pohádky do pohádky)
 • Karnevalové
 • případně jiné dle zájmu Vašeho oslavence 
2. Narozeninový balíček pro děti 6 – 9 let 
 • max. počet dětí  12
 • délka trvání 2 – 3 hod
 • cena balíčku od 3200 Kč

 Základní obsah balíčku:

 • prostor pro oslavu a jeho úklid
 • program pro děti vytvořený na míru (dle osobní dohody)
 • základní výzdoba prostor ( balonky, girlanda, nápisy)
 • 2 – 3 lektoři (dle počtu dětí a náročnosti) po dobu konání oslavy
 • drobné občerstvení – popcorn (slaný nebo sladký), křupky, tyčinky
 • voda nebo voda se šťávou
 • talířky, kelímky, příbory, ubrousky
 • pozvánky v elektronické podobě
 • fotografie – pouze telefon (ne profesionál) – do 10-ti dnů zašleme foto přes úschovnu či přímo na tel.číslo či sociální síť vámi zvolenou
 • základní materiál pro tvoření atd.

Téma oslavy:

V NABÍDCE PRO TUTO VĚKOVOU KATEGORII JE I MOŽNOST USPOŘÁDÁNÍ TZV.NOCOVKY. Základní cena NOCOVKY je 5600,- (dle náročnosti požadavků na náplň je posléze cena stanovená individuálně).

LZE VE DNECH: PÁTEK-SOBOTA či SOBOTA-NEDĚLE

 • Princeznovské
 • Pohádkové
 • Indiánské
 • Western party
 • Fotbalové, hokejové
 • Harry Potter
 • Filmové Star Wars, MARVEL, DC, manga&anime
 • případně jiné dle zájmu Vašeho oslavence

 Náš návrh programu oslavy:

 • kreslení, keramika,  tričkování (malování/potisk triček), šperkování, módní salon – líčení, česání, možnost půjčení divadelních kostýmů, vaření, pečení, tanec, kreslení na obličej atd.
3. Narozeninový balíček pro děti 10 – 14 let
 • max. počet dětí  12
 • délka trvání  3 – 4 hod
 • cena balíčku od 3600 Kč

Základní obsah balíčku:

 •  prostor pro oslavu a jeho úklid
 • program pro děti vytvořený na míru (dle osobní dohody)
 • základní výzdoba prostor ( balonky, girlanda, nápisy)
 • 2 – 3 lektoři (dle počtu dětí a náročnosti ) po dobu konání oslavy
 • drobné občerstvení – popcorn (slaný nebo sladký), křupky, tyčinky
 • voda nebo voda se šťávou
 • talířky, kelímky, příbory, ubrousky
 • pozvánky v elektronické podobě
 • fotografie – pouze telefon (ne profesionál) – do 10-ti dnů zašleme foto přes úschovnu či přímo na tel.číslo či sociální síť vámi zvolenou
 • základní materiál pro tvoření atd.

Náš návrh programu oslavy:

 • tanec, líčení, česání, nehtování, šperkování, keramika, kreslení, pečení a vaření, tričkování (malování/potisk triček), deskové hry atd.


Nad rámec narozeninových balíčků Vám můžeme nabídnout:

– zajištění profesionálního fotografa

– tématickou výzdobu

Sportovní kroužky pro děti v Malém Háji

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

SPORTÍK

KDY: úterý 17:00 – 17:45
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti ve věku 3-4 roky

 • cvičení podporující celkový sportovní rozvoj a motoriku dětí
 • základy pohybových her, gymnastiky, atletiky
 • v případě příznivého počasí sportujeme na venkovních hřištích, v zimě a deštivých dnech využíváme prostor Leonarda v Malém háji

LEKTOR: Ivona Bubnová


VYUŽIJTE PŘÍSPĚVEK NA CVIČENÍ OD POJIŠŤOVNY ČI ZAMĚSTNAVATELE!

Žádosti o vystavení potvrzení o zaplacení kurzovného (faktury) zasílejte na info@leonardos.cz.


Výuka pro škol.rok 2022/2023 probíhá 12.9.2022 – 23.6.2023. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 6-10.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Ostatní kroužky pro děti v Malém Háji

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

GRAFOMOTORIKA   

KDY:
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 3-5 let

 • Hravou formou rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku uvolňováním velkých i malých kloubů. Malujeme na velké i malé plochy, stříháme, lepíme, modelujeme, procvičujeme „psaní“ různými způsoby.
 • Grafomotorická cvičení pomáhají dítěti rozvinou jemnou motoriku i psychické funkce potřebné pro psaní a kreslení. Rozvíjí též souhru ruky a oka, vnímání prostoru.
 • Průprava ke správnému držení a ovládání tužky, pastelky, později pera.

LEKTOR: Ivona Bubnová

Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Den otevřených dveří v pobočce Malý Háj

Přijďte se podívat do našeho Klubu Malenka a popovídat si s učitelkami. Přijďte omrknout nové prostory pro vaše volnočasové aktivity, kurzy a kroužky.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge