Vzdělávací kroužky a kurzy pro děti

Vzdělávací kroužky a kurzy pro děti

GRAFOTVOŘENÍ – VÝTVARKA

KDY: čtvrtek 15:30 – 16:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 3-6leté

  • procvičování jemné i hrubé motoriky
  • seznámení se skládáním papíru
  • správný úchop tužky – štětce – fixy
  • stříhání, trhání
  • kombinace i méně známých materiálů a recyklace zajímavých materiálů

LEKTOR: Monika HofmannováVýuka pro škol.rok 2022/2023 probíhá 12.9.2022 – 23.6.2023. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge