Volná místa, volné termíny, ukázkové hodiny

V současné době můžeme nabídnout několik volných termínů v individuální výuce, několik míst ve skupinové a ukázkové hodiny.

Co, kdy, kde ?

Hudební nástroje:

KYTARA STŘEDA 15:35 – 16:05, 17:20 – 17:50

KLAVÍR ÚTERÝ 16:15 – 17:00

ČTVRTEK 14:35 – 15:05

Přípravka český jazyk:

čtvrtek 17:20 – 18:05

UKÁZKOVÁ HODINA

Classic dance / pátek 17.9. v 15:30

ENGLISH CONVERSATION

KDY: středa 17:15 – 18:00
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 5-8 let

45 MIN ANGLIČTINY V HRAVÉ PODOBĚ

Pohybové hry typické pro Británii i USA. Svátky a jejich zvyky, hry a písničky. Čtení pohádek v angličtině a jejich dramatizace. Drobné tématické kreativní tvoření v angličtině

LEKTOR: Janča Vondráková

Pondělí 6.9. začíná 1.pololetí 2021-2022

Pokud se právě Váš kurz – či kurz Vašeho dítěte naplnil, otevírá se již ZÍTRA V PONDĚLÍ 6.9.2021. Přejme si všichni společně mnoho úspěchů, radosti a hlavně zdraví……

Zápis pro další školní rok spuštěn

…a s ním samozřejmě souvisí i doporučení a pravidla, která s drobnými nuancemi platí ve všech třech provozech: na Kutnohorské, v Malém háji i v TV MŠ DM.

Ještě než 6.9.2021 naskočíte, čtěte pozorně. Děkujeme..

ZÁPIS DO KURZŮ A KROUŽKŮ školní rok 2021/2022

Ve středu 25.8.2021 bude spuštěn zápis do kurzů na další školní rok.

Již v současné době je možné předběžně informativně nahlédnout na webu do nabídky, která se stále ještě upravuje a rozšiřuje.

Kurzy a kroužky začínají v pondělí 6.9.2021, školní rok bude ukončen 26.6.2022. V rozvrhu respektujeme dny školních prázdnina volna dle kalendáře MŠMT s přihlédnutím na termíny jednotlivých krajů.

Komunitní centrum

Milí klienti, přátelé,

DÍKY PODPOŘE GRANTU EU JSME V POSLEDNÍCH DVOU LETECH MOHLI NABÍZET AKTIVITY KOMUNITNÍHO CENTRA – A TO ZDARMA.

V rámci tohoto centra BYLY bezplatně nabízeny služby:

 • přednášky z oblastí, které jste sami vytipovali jako přínosné
 • velké komunitní akce, nejčastěji pod širým nebem
 • doučování vašich dětí
 • kluby maminek, tatínků a dětí
 • kluby školáčků a předškoláčků
 • tvořivá odpoledne s vařením
 • arteterapeutické podvečery s uměním a vlastní tvorbou
 • sociální intervenční služby a poradenství

a další drobné dílny, tvořivá dopoledne i podvečery, vzdělávání zábavnou formou…

V PROSINCI 2020 BYL GRANT VYČERPÁN A UKONČEN, PŘESTO SE SNAŽÍME BYŤ ZPOPLATNĚNĚ NĚKTERÉ SLUŽBY I NADÁLE NABÍZET….

Aktivity pro rodiče s dětmi

ČIPEROVÉ

KDY: pondělí 9:30 – 11:00

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1,5 – 2,5 let

Jak vypadá lekce:
 • v doprovodu písniček, básniček a říkadel se maminky i děti prvních 30min seznamují s prostorem a s kolektivem
 • střed lekce je věnován pohybové aktivitě s dítětem, coby podpůrným prvkem cvičení s rodičem
 • poslední půlhodinka je věnována komunitě maminek – jejich vzájemnému poznávání a volnější hře dětí pod jejich dohledem
S sebou potřebujete:
 • vhodné oblečení pro miminko (body, tepláčky nebo punčošky, hračku)
 • vhodné oblečení pro maminku (jako na cvičení)
 • cvičební nářadí, podložky atd. jsou k dispozici na místě, pokud upřednostňujete vlastní – je možné
   

LEKTOR: Tereza Študentová


Výuka pro škol.rok 2021/2022 probíhá 6.9.2021 – 26.6.2022. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-10.

Vzhledem k mladšímu věku účastníků bude program začínat od října 2021.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Vzdělávací kroužky a kurzy pro děti

GRAFOTVOŘENÍ

KDY: čtvrtek 15:30 – 16:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4-6leté

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • seznámení se skládáním papíru
 • správný úchop tužky – štětce – fixy
 • stříhání, trhání
 • kombinace i méně známých materiálů a recyklace zajímavých materiálů

LEKTOR: Monika Hofmannová


GRAFOMATIKA

KDY: pondělí 15:30 – 16:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 1.tř ZŠ

 • unikátní spojení výtvarné výchovy, grafomotoriky a matematiky Hejného metodou
 • seznámení se se základními pojmy
 • první úlohy a výtvarné pomůcky stvořené na míru těmto úlohám
 • základní orientace ve světě čísel – matematika není strašák, ale zábava, která může být i logicky a výtvarně zajímavá

LEKTOR: Monika Hofmannová


Výuka pro škol.rok 2021/2022 probíhá 6.9.2021 – 26.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Tanečky pro děti v Malém Háji

MINITANEČKY

KDY:  středa 16:15-17:00
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 3-4 roky

 • Tanečky jsou určeny našim nejmenším holčičkám a klukům, kteří se rádi ,,vrtí“ do rytmu  
 • Cílem kurzu je začít v dětech rozvíjet cit pro rytmus a pomalu je seznamovat se základními a jednoduchými tanečními pohyby, které jsou úměrné jejich věku.
 • Tanečky jsou tedy souborem tanečního cvičení, které je doprovázeno populárními dětskými písničkami.
 • Nedílnou součástí hodiny jsou také pohybové hry.

LEKTOR: Janča Vondráková


COOL DANCE

KDY: pondělí 16:20 – 17:20
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 7.-9.tř.ZŠ

 • Moderní styly tance v rytmu hudby, která je in.
 • Shuffle dance, street dance, moderna…
 • Nejlepší cardio trénink je tanec!

LEKTOR: Edita Motlíková


DANCE FIRE

KDY: čtvrtek 16:20 – 17:20
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 4 – 5.tř.ZŠ pokročilí

 • soutěžní výběrová skupina!!! – přijetí do kroužku dle posouzení lektorky

LEKTOR: Edita Motlíková


DMTS

KDY: čtvrtek 17:30 – 18:30
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 6.-8.tř.ZŠ

 • DolnoMěcholupskýTanečníSpolek je výběrovou a zároveň soutěžní skupinou – přijetí do kroužku dle posouzení lektorky
 • lektorka zde kompiluje základy moderních tanců, klasických tanců, přidává prvky hip hop a street dance
 • tato skupina je určena pouze pro pokročilé tanečnice

LEKTOR: Edita Motlíková


VYUŽIJTE PŘÍSPĚVEK NA CVIČENÍ OD POJIŠŤOVNY ČI ZAMĚSTNAVATELE!

Žádosti o vystavení potvrzení o zaplacení (faktury) můžete posílat na info@leonardos.cz. 


Výuka pro škol.rok 2021/2022 probíhá 6.9.2021 – 26.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Výtvarné a tvořivé kroužky v Malém Háji

Zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz

ENGLISH ART I.

KDY: pondělí 16:15 – 17:00
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 2 – 3 roky

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • první práce s lepidlem, barvičkami, nůžkami
 • využíváme běžné i netradiční materiály a vytváříme zcela originální dílka
 • výuka probíhá v angličtině, děti se zároveň s tvorbou nenásilnou formou učí používat AJ jako běžný konverzační jazyk

LEKTOR: Ela Kučerová (přímý pedagogický dozor E.Motlíková, supervize náplně D.Foffová) Pozor začátek od 13.9.2021!


ENGLISH ART II.

KDY: pondělí 17:15 – 18:00
KDE: Leonardo – Malý háj, Honzíkova 669/12

PRO: děti 4 – 5 let

 • procvičování jemné i hrubé motoriky
 • pokročilejší práce s malbou a kresbou
 • využíváme běžné i netradiční materiály
 • zdůrazňujeme i motorickou část výuky – úchop nástroje
 • výuka probíhá v angličtině, děti se zároveň s tvorbou nenásilnou formou učí používat AJ jako běžný konverzační jazyk

LEKTOR: Ela Kučerová (přímý pedagogický dozor E.Motlíková, supervize náplně D.Foffová) Pozor začátek od 13.9.2021!


Výuka pro škol.rok 2021/2022 probíhá 13.9.2021 – 26.6.2022. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-6.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Rozvrh od 6.9.2021

Rozvrh 2021/22 - 1. pololetí
(Aktualizováno 20.10.2021)