O nás

Centrum volného času LEONARDO

Centrum volného času Leonardo je dobrovolná nezisková organizace odborníků z oboru teorie a praxe mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Leonardo je samostatnou právnickou osobou, která jedná a vystupuje svým jménem, vstupuje do právních vztahů a nese odpovědnost z nich vyplývajících.

Dne 1.11.2015 proběhla ustavující schůze spolku LEONARDO, z. s. (dále jen „spolek“). Na této schůzi byly odsouhlaseny stanovy spolku. LEONARDO z.s. je přímým pokračovatelem Občanského sdružení Leonardo, které bylo založeno již v červnu 2000. Během uplynulých 20 let se Leonardo neustále, bez přerušení věnuje volnočasovým aktivitám dětí i dospělých. Po roce 2006 taktéž budování komunitního života v obci Dolní Měcholupy.

IČO: 70850542

Číslo účtu: 2400645333/2010

Zakladatelé spolku a jejich funkce ve vedení:

Předseda

Doris Foffová

Hospodář :

Libor Motlík

Public Relations (PR):

Michaela Němečková, Doris Foffová

Administrativa, informace, zápisy:

Monika Hofmannová, Michaela Němečková, Doris Foffová

Web, sociální sítě, média:

Michaela Němečková, Doris Foffová, Edita Motlíková

Koordinace privátních akcí (oslavy):

Edita Motlíková

Školník/správce:

Monika Hofmannová

Vedoucí centra Malý Háj:

Ivona bubnová

STANOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013