O nás

Centrum volného času LEONARDO

Centrum volného času Leonardo je dobrovolná nezisková organizace odborníků z oboru teorie a praxe mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Leonardo je samostatnou právnickou osobou, která jedná a vystupuje svým jménem, vstupuje do právních vztahů a nese odpovědnost z nich vyplývajících.

Dne 1.11.2015 proběhla ustavující schůze spolku LEONARDO, z. s. (dále jen „spolek“). Na této schůzi byly odsouhlaseny stanovy spolku. LEONARDO z.s. je přímým pokračovatelem Občanského sdružení Leonardo, které bylo založeno již v červnu 2000. Během uplynulých 22 let se Leonardo neustále, bez přerušení věnuje volnočasovým aktivitám dětí i dospělých. Po roce 2006 taktéž budování komunitního života v obci Dolní Měcholupy.

IČO: 70850542

Číslo účtu: 2400645333/2010

Zakladatelé spolku a jejich funkce ve vedení:

Předseda

Doris Foffová

Hospodář :

Libor Motlík

Administrativa, informace, zápisy:

Monika Hofmannová, Doris Foffová

Web, sociální sítě, média:

Doris Foffová

Koordinace privátních akcí (oslavy):

Sandra Zábršová

Školník/správce:

Monika Hofmannová

Vedoucí centra Malý Háj:

Edita Motlíková

STANOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge