Jak nám můžete pomoci?

Jak nám můžete pomoci? 

  • Pokud nám chcete nabídnout věcné dary (papíry, pastelky, barvy, tužky, atd.) rádi Vám sdělíme co nám schází na naší emailové adrese: fundraising@leonardos.cz
  • Pokud nám chcete pomoci finanční částkou, pošlete ji prosím na číslo účtu: 2400645333/2010
  • Se všemi dárci sepisujeme sponzorskou smlouvu v souladu s § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Vaši pomoc ocení především děti navštěvující naše zařízení. Díky Vám jim budeme moci zajistit ještě kvalitnější pomůcky, materiály a vytvořit hezčí učební prostory, než jim nabízíme dnes.

Případným sponzorům předem děkujeme.

Tým Leonardo

Uvítáme také dobrovolníky na akce pro děti

Rádi mezi námi přivítáme dobrovolníky, kteří by se chtěli věnovat přípravě a organizaci jednorázových akcí pro děti. V jarním a letním období jde převážně o soutěžní odpoledne, v zimě a na podzim o krátké programy a tvořivé dílny. V případě zájmu nám napište na info@leonardos.cz

 

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge