Naši lektoři

ČECHOVÁ MONIKA

 • Koordinátorka oslav 

Pro více informací ji můžete kontaktovat na emailu oslavy@leonardos.cz


FOFFOVÁ DORIS

Lektorka kurzů:

 •  Ateliéry, Keramiky děti a pro dospělé, Tyátr, Dividlo, Kejklíři, Vycházky Prahou, výuka českého jazyka

Jedna ze zakladatelů Leonarda – centra které se již od r.2000 věnuje kvalitním volnočasovým aktivitám dětí, buduje komunitu v dané lokalitě, přispívá k zaměstnávání a postupnému vracení rodičů, nezaměstnaných a ZTP zpátky do života. Zároveň současná ředitelka, jedna z klíčových osob a v neposlední řadě i lektorů volnočasového centra Leonardo. Jednou z jejích silných schopností je skloubení a propojení všech dovedností a praxe do jednoho harmonicky fungujícího celku. V současné době se aktivně podílí na přípravě, řízení a realizaci jednotlivých projektů a kurzů. Hledá a pečlivě vybírá nová témata a náplň pro kurzy. Nebojí se nových přístupů a dokáže míchat originalitu s dobrým nápadem. Věnuje se i činnosti  související s vyhledáváním a výběrem  nejefektivnějších praktických cest vedoucích ke zkvalitňování chodu a nabídky nových kurzů a aktivit celého volnočasového centra.

Lektorská  činnost:

 • Lektorka s širokým záběrem aktivit a mnohaletou velmi rozmanitou praxí. V současné době učí pravidelné lekce Ateliér výtvarné výchovy, Angličtina pro nejmenší děti (MŠ), Keramika pro děti ale i pro dospělé, Dějiny umění, Dramatika. Má zkušenosti jak s výukou dětí tak dospělých. Její hodiny mají jedinečnou atmosféru, vyznačují se unikátním přístupem, propojujícím získané poznatky a zkušenosti ze zdánlivě neslučitelných oblastí. Vydává se s vámi až na konec barevné duhy, kde místo hrnce zlaťáků čeká překvapení.

Další činnosti kterým  se věnuje:

 • V průběhu let se postupně vzdělávala v oblastech pedagogiky, knihovnictví a cestovního ruchu. V ateliéru ak.malířky Věry Bouchnerové-Staňkové navštěvovala odborné lekce 8 let. V současné době stále studuje a sbírá praktické i teoretické vědomosti v oblasti keramiky, arteterapie, vzdělávání dospělých a neustále se snaží zdokonalovat v tom, co dělá. Ve svých kurzech naplno využila své znalosti a dovednosti – umí pracovat s keramikou (výuční list), látkou i papírem, odborně vést malé výtvarníky, věnuje se i dramatické tvorbě .

Pravidelně se účastní kurzů a seminářů s předními českými i zahraničními pedagogy a lektory. Například:

 • kurzy výuky anglického jazyka nejmenší
 • kurzy Rozvoj dětské tvořivosti, Výtvarné tvoření…atd. (PedF UK)
 • kurzy Appla
 • člen Leadership Aid
 • držitelka certifikátu ČČK

Motto:
„Všechno, co si dokážete představit může být skutečné. Stačí chtít.“


HADRAVOVÁ JANA

Lektorka kurzů:

 • Hudebníčci, Muzikanti, Flétna, Klavír

Jana studuje pedagogiku pro 1. stupeň a má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na flétnu a klavír. Pod její péčí se děti učí lásce k hudbě opravdu v klidu a pohodě – sama maminka pěti dětí ví jak zvládnout stres. Její výuka je empatická a přizpůsobující se potřebám konkrétních dětí.


HOFMANNOVÁ MONIKA

 • Školnice 🙂

Stará se nám o provoz Leonarda a zásobování.


HOLUBOVÁ KATEŘINA

Lektorka kurzů:

 •  Sedláčci (a další outdoorové kroužky s přírodov.tématikou), Francouzština

Absolventka Francouzštiny na FF UK, pedagožka, hudebnice.

Pochází z hudební rodiny a vyrůstala obklopena hudbou. Bylo tedy přirozené, že brzy nastoupila do hudební školy a začala se učit hrát na klavír. Později ke klavíru přibyla klasická kytaru, hra na basu, violoncello, pěvecký sbor i studentská kapela. Svoji lásku k hudbě předávala i dětem, o které se starala při pobytech v Anglii, Francii a Rumunsku. I přes počáteční jazykovou bariéru česká ukolébavka dokázala uspat každé dítě. Své zkušenosti využívala i v azylovém domě Klokánek, kam docházela za dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci.

Lektorská činnost:

 • program Hodina pohádek pro Francouzský Institut v Praze
 • lektorka v Toulcově dvoře
 • hudební a ekologické kurzy v Leonardu
 • vedoucí pedagog Předškolky Leonky

„Dnes jako maminka tří dětí vím, jak je hudba pro jejich správný vývoj důležitá. Přispívá nejen k jejich tvořivosti, spontaneitě, ale je i inspirací k dalším pohybovým činnostem.  Děti nechtějí jen sedět a poslouchat hudbu, ale musí si ji „prožít“ – pochodovat, bubnovat, zpívat, tancovat, skákat… Tento prožitek je úzce spojen s lidovými tradicemi, na které se děti pravidelně těší a které mají spojené s konkrétními písničkami. S dětmi objevuji i nové hudební nástroje jako jsou píšťalka koncovka, pentatonická flétna, kalimba, mandolína, kantela, bubínky a v poslední době kouzlo hry na housle.“


HRUŠKOVÁ VERONIKA

Lektorka kurzů:

 • Skřítci
 • hlídání dětí

Veronika je původním povoláním paní učitelka v MŠ a po třetí mateřské se u nás pomalinku k původní profesi vrací. Dokáže děti zaujmout a její trpělivost nezná mezí.


KREJČÍ RADKA

Lektorka kurzů:

 • Atletika

Radka je v našem kolektivu nováček, ale ve sportu tomu tak není!

Pracuje jako učitelka ZŠ, aprobace biologie/tělocvik. Ke sportu má ostatně blízko i v běžném životě, nadšeně běhá, cvičí jógu, jezdí na kole. K trénování mladších dětí ji vedou zejména její synové, kteří ji pro trénování – tak trochu trénují.

 


KUČEROVÁ LUCIE

Lektorka kurzů:

 • Výtvarky pro děti MŠ

Narodila se v Ostravě a od roku 2009 bydlí v Praze. Od malička se věnuje výtvarnému umění. Od školky až do studia na vysoké škole – VUT Brno – malovala. Začínala v lidové škole umění, později přešla do kurzů zaměřených na různé techniky kresby a malby. Na střední škole jezdila jako instruktor a později také  vedoucí na tábory zaměřené na výtvarnou tvorbu. Po narození dcer s nimi začala navštěvovat různá dětská centra v Brně, kde dříve bydleli. Postupem času tam začala vypomáhat. Velmi ji to naplňovalo a tak  si uvědomila, že by touto cestou chtěla pokračovat i v budoucnu. Po přestěhování do Dolních Měcholup dcery začaly navštěvovat sdružení Leonardo a obě to tam milují. A tak přirozeně zakotvila právě tady a chtěla by dále učit děti lásce k výtvarném umění.

 • Absolvované kurzy:
  2014 –  Pedagogická fakulta UK v Praze – Od hravých činností k vlastnímu tvoření
  2014 – JABOK – vyšší oborná škola sociálně pedagogická – pedagog volného času

LOKVENCOVÁ KRISTÝNA

Lektorka kurzů:

 • Balet, Roztleskávačky I. a II. , PortDeBras/Muzikál, DMTS

Pochází z Vysočiny, ale vždycky chtěla bydlet v Praze. Tanec, hudba a divadlo jsou tři oblasti, které ji baví, představují formu odpočinku, prostředek dobití energie a navozují dobrou náladu! 🙂

 • Tanci se věnuje již od svých 5 let, kdy začala chodit do lidových tanečků. Poté následovala baletní přípravka a na ni navázalo devět let scénického a moderního tance na ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Zde se v rámci tanečního souboru GEN Žďár nad Sázavou účastnila mnoha soutěží i tanečních mistrovství v Čechách i na Moravě. Soubor se úspěšně umisťoval na medailových pozicích.
 • V průběhu let  vystřídala různé taneční styly, z nichž nejblíže jí je v současné době PortDeBras, na jehož lektorování má certifikát. V rámci dalšího vzdělávání navštěvovala taneční studio Dance Perfekt, kurz Jazz dance, a poté se začala věnovat Muzikálovému tanci. V současné době vyučuje PortDeBras i Muzikál také v  Centru tance v Praze, největší taneční škole v republice.
 • Práci s dětmi se věnovala od 15-ti let v neziskovém sdružení Ezop, kde působila jako lektorka volného času. Zároveň  jezdila jako vedoucí na letní tábory. V roce 2016 absolvovala vzdělávací kurz Pedagog volného času na JABOK.
 • ,,Myslím si, že pohyb a zdraví by měli být dobrými přáteli, a proto bych ráda vedla k pohybu nejen naše nejmenší. Tanec rozvíjí pohybovou fantazii, motorické dovednosti a přispívá ke správnému držení těla. Tím podporuje správný růst. Hudba zároveň působí pozitivně na naši psychiku a je tedy vhodnou formou odpočinku od každodenního shonu.“

Absolvované kurzy:

 • ZUŠ Františka Drdly, taneční soubor GEN Žďár nad Sázavou
 • PortDeBras Basic, PortDeBras Advanced, PortDeBras Inspiration Day
 • Diplom děti
 • Pedagog volného času na JABOK

Motto:
,,Kdo chce, hledá cestu, kdo nechce, hledá důvody.“ Jan Werich


MÁŠOVÁ LENKA

Lektorka kurzů:

 • Měcháčci
 • Chlupáčci
 • administrátorka

MOTLÍKOVÁ EDITA

Lektorka kurzů:

 • Tanečky, Tancování, DMTT, Minikabaret, DMTS, FIT DANCE, SMILE DANCE, Kabaret, Tvoření s pátkem

Vynikající tanečnice, lektorka a choreografka s osobitým přístupem. Tanci, divadlu i hraní se intenzivně věnuje již od dětství. Velkou dávku talentu, který jí rozhodně nechybí, zúročuje i v jejím současném povolání výtvarnice. V době, kdy její dcery odrostly z dětských střevíčků, se opět s plným nasazením mohla začít věnovat lektorské práci.
Do každé hodiny dává i kousek sama sebe a to je to, co dělá její kroužky a kurzy jedinečnými. Vede děti od neútlejšího věku a věnuje se jim až do doby, kdy opouštějí školní lavice. S dětmi neztrácí kontakt ani poté, co se vydají za dalším vzděláváním, věnuje se jim nadále jak po stránce lektorské, tak jako rádce a průvodce světem divadla i tance.

Lektorská činnost:

 • Lektorka s mnohaletou zkušeností, kurzy vede již řadu let. Mnoho let se věnovala jako lektor výuce dramatiky dětí z dětských domovů, sama i ochotnicky hrála divadlo. Nejraději pracuje s malými dětmi, na jejích hodinách herectví pro nejmenší cvičí koordinaci těla a mluvy, zabývá se jazykem, jeho formou a správnou výslovností. V hodinách tance je pro ni důležité spojení hudby a tance spolu se správnou technikou vedení s následným tanečním provedením. Dokáže detailně vysvětlit, jak vést tělo, aby to bylo pohodlné a srozumitelné i beze slov. Současně věnuje velkou pozornost i stylingu, kterým lze tanec okořenit a dodat mu jedinečnou atmosféru. Má zkušenosti jak s výukou úplných začátečníků tak pokročilých.

Další činnosti, kterým se věnuje:

 • Tanečně se dále rozvíjí a vzdělává pod vedením zkušených tanečníků ze školy In dance. Věnuje se hlavně pop tanci, ale zkouší i další styly, otevírá se světu, plnému zážitků, emocí, komunikace, ale hlavně pořádné taneční dřiny. Již mnohokrát na svých vystoupeních dokázala sama sobě i svému okolí, že svět tance nemá hranice. Vede občasné taneční večery spojené s show a výukou základů tanců či s taneční a pohybovou průpravou. Je i skvělým průvodcem a učitelem na individuálních lekcích pro páry i jednotlivce, začátečníky i pokročilé.

Kurzy, semináře:

 • Spolupracuje s prestižní taneční školou In dance, účastní se seminářů a kurzů vedených předními českými trenéry.
 • V rámci taneční přípravy se účastní různých forem pohybových a dramatických průprav.
 • Certifikát ČČK – První pomoc při práci s dětmi (2010)
 • Základní úvod do pedagogiky Montessori (2012)
 • Školení akreditovaná MŠMT (Portál)
 • Kurzy tance a choreografie In Dance

Motto:
“Nevěřte tomu, když vám někdo říká, že vy se tančit nenaučíte.” :))


MOTLÍKOVÁ ALENA

Lektorka kurzů:

 • Grafomotorika
 • Minitanečky
 • Angličtina pro nejmenší
 • doučování matematiky, přípravky z matematiky

Alenka absolvovala jazykovou školu a úspěšně složila zkoušky z AJ, v současnosti studuje Pedagogickou fakultu UK, učitelství 1.stupně. V Leonardu pracuje již sedm let, začínala jako praktikant a pomocník a sama se vypracovala do pozice hlavního vedoucího příměstských táborů a samostatného lektora.

Její vášní a zábavou je matematika a grafomotorika. Dokáže velmi dobře aplikovat získané zkušenosti a spojovat zdánlivě nespojitelné – pohyb při tanci s grafomotorikou, jazyk s cvičením…


NĚMEČKOVÁ MICHAELA

Lektorka kurzů:

 • Keyboard
 • Klavír

Hudebnice se širokým záběrem a zároveň plně kvalifikovaný statistik s bohatou praxí. S citem jí vlastním aplikuje svět statistiky do běžného života Leonarda , kde má na starosti zápisy, seznamy, evidence, zprávy o akcích.

Již od dětství ji provází hudba, po celou dobu základní a střední školy byla jejím výhradním zájmem. Aktivně se věnovala hře na klavír, na varhany. Jako samouk zvládla i flétnu a hru na kytaru. Postupem času se vypracovala natolik, že svou hrou doprovázela pěvecký a komorní sbor, kterého  byla členkou. Hudbě se věnovala i během studií na VŠ, když jako jedna z členů kapely hrála na různých festivalech, ale i zábavách a svatbách.

Lektorská  činnost:

 • Lektorské činnosti se věnuje posledních 5 let. Začínala s kroužek Malí muzikanti a v současné době působí jako lektorka kurzu Keyboard. Věnuje se také výuce hudební teorie, formou přizpůsobenou školním dětem.

ŠÁROVCOVÁ ELIŠKA

 • lektorka – vedoucí táborů

Eliška již druhým rokem funguje jako vedoucí příměstských táborů. Jejím koníčkem je příroda a její ochrana, což studuje i na VŠ.


ŠKOPOVÁ KLÁRA

Lektorka kurzů:

 • Angličtina pro děti MŠ

Narodila se v Klatovech, ale skoro celý život prožila v krásném východočeském městečku Česká Skalice.V Praze bydlí již 8 let. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala pro nadnárodní telekomunikační společnost, kde angličtina byla běžným komunikačním jazykem. Protože učení dětí jazyku ji velmi bavilo a naplňovalo, vrátila se k němu na rodičovské dovolené. Mezi její největší koníčky patří cizí jazyky a hudba – hraje na housle a zpívá ve folklórním souboru.

 • Během studií na gymnáziu se začala věnovat volnočasovým aktivitám nejmenších. Vyučovala angličtinu v mateřských školách a děti z 1.stupně ZŠ v rámci kroužku při Domu dětí a mládeže. Po ukončení gymnázia studovala angličtinu v anglicky mluvících zemích – ve Velké Británii a zejména v USA. I během pobytu pracovala s americkými dětmi. Absolvovala úspěšně zkoušky FCE a CAE.

VAN LUYK KLÁRA

Lektorka kurzů:

 • Jóga (pro děti i dospělé), Angličtina (pro školáky a dospělé)

Po 17-ti  letech prožitých v Kanadě se vrátila zpátky do Čech.

Absolvované kurzy:

 • Angličtina – zkouška TOEFL
 • Yoga – 300 hodinový kurz pro yoga instruktory pořádaný Swami Vishnu Yoga Centrem v Torontu, Ontario, pod vedením Nitya ( Swami Nityamuktananda)

Praxe:

 • výuka yogy po více než 10 let v Active Spirite Fitness studiu, London/Ontario, Canada
 • výuka yogy pro děti (od 3 let)
 • dobrovolník (jako tzv. Child Coach) v organizaci Future Possibilities, která se stará o nadané děti ze sociálně slabších rodin, podporující je v uskutečňování jejich snů a nápadů

ZÁBRŠOVÁ SANDRA

Lektorka kurzů:

 • Výtvarné tvoření
 • vedoucí příměstských táborů

Sandra se vypracovala z praktikantky a pomocné lektorky po sedmi letech spolupráce v samostatnou vedoucí příměstských táborů a samostatnou lektorku.

O prázdninách již několikátým rokem vede jak naše příměstské tábory, tak tábory pobytové.

Je studentkou Vyšší odborné školy sociálně právní a těší se, že v budoucnu bude jako sociální pracovnice pomáhat všem znevýhodněným dětem.

Zatím chce pomocí výtvarného tvoření děti učit že i z mála lze vyrobit hodně a proč nepohrdat starými věcmi.


ZEIMEROVÁ MICHAELA

Lektorka kurzů:

 • Atletika

Míša je v našem kolektivu nováček, ve sportu však nikolivěk.


NAŠI PRAKTIKANTI A POMOCNÍ LEKTOŘI:

ČADIL PETR

JURČA MICHAEL

MOTLÍKOVÁ MÁJA

ŘÍHA JERRY

VOŘÍŠEK JAKUB

Kuba hraje šachy už od mala. Začal ve 4 letech. Byl  velmi neposedné dítě, a tak  bylo náročné udržet jeho pozornost u čehokoli byť jen na chvíli. Strýc Jarda mu ukázal šachy. Stalo se, co nikdo nečekal. Kuba se chytil.

Jeho první dětské turnajové partie trvaly jen pár minut.  Často končil s časem na hodinách vyšším, než začal (za každý tah se přidávalo pár sekund). Postupně se ale naučil od partie neodbíhat, přemýšlet déle a hrát pomaleji.

Jeho nejdelší partie trvala šest hodin.

Kuba je na listině talentů ČR. 3x ve své věkové kategorii vyhrál Mistrovství ČR a 2x byl druhý. Několikrát reprezentoval naši republiku na mezinárodních turnajích v zahraničí. Naposledy to bylo letos na Mistrovství Evropy v Rumunsku. Hraje za šachový klub Spartak Vlašim.

Motto jednoho šachového klubu: „Hraj šachy, posílíš mysl,“ pro Kubu platí. Šachy rozvíjejí strategické myšlení, představivost a zlepšují paměť. A to vše lze využít i v životě.