Naši lektoři

 

O NAŠICH LEKTORECH:

Našimi lektory jsou lidé, které práce s dětmi baví a věnují se jí ve svém volném čase. Mnohdy to jsou pedagogičtí odborníci, kteří mají pouze pauzu v zaměstnání (mateřská) a další si naopak během let pedagogické vzdělání dodělali a praktikují po práci. Do našich řad už se pomalu včleňují i děti původních lektorů, které jejich vyrůstání v Leonardu ovlivnilo natolik, že samy studují pedagogiku a sociální práci. To co původní lektoři a zakladatelé započali tak pokračuje dál na solidních základech, neustále posilovaných dalším usilovným studiem.

 


ČECHOVÁ MONIKA

 • Koordinátorka oslav 

Pro více informací ji můžete kontaktovat na emailu oslavy@leonardos.cz

Monika má momentálně malou pauzičku na mateřské s třetím miminkem a věnuje se „pouze“ koordinaci oslav. V předchozích letech působila jako učitelka  v naší školce a nepochybně se ke kurzům s malými dětmi zase vrátí…


FOFFOVÁ DORIS

Lektorka kurzů:

 •  Ateliéry, Keramiky děti a pro dospělé, Tyátr, Dividlo, Kejklíři, Vycházky Prahou, výuka českého jazyka
 • lektorka na oslavách na klíč

Jedna ze zakladatelů Leonarda – centra které se již od r.2000 věnuje kvalitním volnočasovým aktivitám dětí, buduje komunitu v dané lokalitě, přispívá k zaměstnávání a postupnému vracení rodičů, nezaměstnaných a ZTP zpátky do života. Zároveň současná ředitelka, jedna z klíčových osob a v neposlední řadě i lektorů volnočasového centra Leonardo. Jednou z jejích silných schopností je skloubení a propojení všech dovedností a praxe do jednoho harmonicky fungujícího celku. V současné době se aktivně podílí na přípravě, řízení a realizaci jednotlivých projektů a kurzů. Hledá a pečlivě vybírá nová témata a náplň pro kurzy. Nebojí se nových přístupů a dokáže míchat originalitu s dobrým nápadem. Věnuje se i činnosti  související s vyhledáváním a výběrem  nejefektivnějších praktických cest vedoucích ke zkvalitňování chodu a nabídky nových kurzů a aktivit celého volnočasového centra.

Lektorská  činnost:

 • Lektorka s širokým záběrem aktivit a mnohaletou velmi rozmanitou praxí. V současné době učí pravidelné lekce Ateliér výtvarné výchovy, Keramika pro děti ale i pro dospělé, Vycházky Prahou, Dramatiky. Má zkušenosti jak s výukou dětí tak dospělých. Její hodiny mají jedinečnou atmosféru, vyznačují se unikátním přístupem, propojujícím získané poznatky a zkušenosti ze zdánlivě neslučitelných oblastí. Vydává se s vámi až na konec barevné duhy, kde místo hrnce zlaťáků čeká překvapení.

Další činnosti kterým  se věnuje:

 • V průběhu let se postupně vzdělávala v oblastech pedagogiky, knihovnictví a cestovního ruchu. V ateliéru ak.malířky Věry Bouchnerové-Staňkové navštěvovala odborné lekce 8 let. V současné době stále studuje a sbírá praktické i teoretické vědomosti v oblasti keramiky, arteterapie, vzdělávání dospělých a neustále se snaží zdokonalovat v tom, co dělá. Ve svých kurzech naplno využila své znalosti a dovednosti – umí pracovat s keramikou (výuční list), látkou i papírem, odborně vést malé výtvarníky, věnuje se i dramatické tvorbě .

Pravidelně se účastní kurzů a seminářů s předními českými i zahraničními pedagogy a lektory. Například:

 • kurzy zaměřené na dramatiku a veřejný projev
 • kurzy Rozvoj dětské tvořivosti, Výtvarné tvoření…atd. (PedF UK)
 • kurzy Appla
 • člen Leadership Aid
 • držitelka certifikátu ČČK

Motto:
„Všechno, co si dokážete představit může být skutečné. Stačí chtít.“


HADRAVOVÁ DOMINIKA

Lektorka kurzů:

 • výuka hry na flétnu, jednotlivci i dvojice

Dominika patří do kategorie Lektor junior. S výukou teprve začíná, ale sama jako vášnivá hudebnice si již vysloužila první pochvalné reakce rodičů. Její klidné a milé vedení zaručuje, že děti začnou hudbu milovat stejně, jako ona.


HADRAVOVÁ JANA

Lektorka kurzů:

 • Hudebníčci, Muzikanti, Flétna, Klavír

Jana studuje pedagogiku pro 1. stupeň a má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na flétnu a klavír. Pod její péčí se děti učí lásce k hudbě opravdu v klidu a pohodě – sama maminka pěti dětí ví jak zvládnout stres. Její výuka je empatická a přizpůsobující se potřebám konkrétních dětí.

Janinou velkou devizou je, že sama hraje na několik hudebních nástrojů a chápe, jak jednoduché je udělat u dítěte špatný krok v rámci rozvoje hudebního cítění.

Z jejích kurzů odchází malí lidičkové, kteří už nikdy neřeknou : „Já neumím zpívat“, „Já na nic nehraju“….


HOFMANNOVÁ MONIKA

 • Školnice 🙂
 • lektorka kurzů keramiky pro nejmenší
 • lektorka na oslavách na klíč
 • komunitní pracovník

Stará se nám o provoz Leonarda a zásobování.

Monika jako místní rodačka zná snad nejlíp každého v okolí. Sama v místě, kde vyrostla vedla svoje první oddíly (pionýrské 🙂 a svoje původní svěřence dnes už má i v našich řadách (a jejich děti..).

Monika je manuálně velmi zručná, má obrovský záběr v oblasti práce s papírem, vlnou, kůží a i dalšími, netradičními materiály.

Díky doplněnému pedagog.vzdělání fungovala jako učitelka v naší školce.

Během působení v Leonardu absolvovala řadu certifikovaných kurzů u Portálu, v organizacích věnujících se dětem s SPU, ale i tématicky zaměřených na tvorbu, tvoření.

V současné době se věnuje keramice s nejmenšími, výtvarnému tvoření a připravuje se na návrat ke své velké lásce : tai-či.

Motto: „Dobrá kniha a dobrý spánek jsou základem dobrého dne..“


HOLUBOVÁ KATEŘINA

Lektorka kurzů:

 •  Sedláčci (a další outdoorové kroužky s přírodov.tématikou), Francouzština

Absolventka Francouzštiny na FF UK, pedagožka, hudebnice.

Pochází z hudební rodiny a vyrůstala obklopena hudbou. Bylo tedy přirozené, že brzy nastoupila do hudební školy a začala se učit hrát na klavír. Později ke klavíru přibyla klasická kytaru, hra na basu, violoncello, pěvecký sbor i studentská kapela. Svoji lásku k hudbě předávala i dětem, o které se starala při pobytech v Anglii, Francii a Rumunsku. I přes počáteční jazykovou bariéru česká ukolébavka dokázala uspat každé dítě. Své zkušenosti využívala i v azylovém domě Klokánek, kam docházela za dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci.

Lektorská činnost:

 • program Hodina pohádek pro Francouzský Institut v Praze
 • lektorka v Toulcově dvoře
 • hudební a ekologické kurzy v Leonardu
 • vedoucí pedagog Předškolky Leonky
 • autorka a lektorka eko kroužků Sedláčci a Lesánci

„Dnes jako maminka tří dětí vím, jak je hudba pro jejich správný vývoj důležitá. Přispívá nejen k jejich tvořivosti, spontaneitě, ale je i inspirací k dalším pohybovým činnostem.  Děti nechtějí jen sedět a poslouchat hudbu, ale musí si ji „prožít“ – pochodovat, bubnovat, zpívat, tancovat, skákat… Tento prožitek je úzce spojen s lidovými tradicemi, na které se děti pravidelně těší a které mají spojené s konkrétními písničkami. S dětmi objevuji i nové hudební nástroje jako jsou píšťalka koncovka, pentatonická flétna, kalimba, mandolína, kantela, bubínky a v poslední době kouzlo hry na housle.“


JURČA MICHAEL

Lektor kurzů:

 • doučování český jazyk
 • vedoucí příměstských táborů

Míša patří do kategorie Lektor junior.

Je také jedno z dětí, které v Leonardu vyrostlo. Po absolvování místní ZŠ nastoupil na ZŠ Petrovice, posléze na Technické lyceum SPŠST Panská.

Jeho zálibou je český jazyk a jeho užívání v mluvené i zpívané formě.

Léta je zapáleným hercem a představitelem mnoha hlavních rolí v představeních Kejklířů, také se již desítku let vzdělává ve zpěvu a účastní se pěveckých soutěží.

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior


 

KUČEROVÁ LUCIE

administrativa, zápisy, výtvarné dílny

Narodila se v Ostravě a od roku 2009 bydlí v Praze. Od malička se věnuje výtvarnému umění. Od školky až do studia na vysoké škole – VUT Brno – malovala. Začínala v lidové škole umění, později přešla do kurzů zaměřených na různé techniky kresby a malby. Na střední škole jezdila jako instruktor a později také  vedoucí na tábory zaměřené na výtvarnou tvorbu. Po narození dcer s nimi začala navštěvovat různá dětská centra v Brně, kde dříve bydleli. Postupem času tam začala vypomáhat. Velmi ji to naplňovalo a tak  si uvědomila, že by touto cestou chtěla pokračovat i v budoucnu. Po přestěhování do Dolních Měcholup dcery začaly navštěvovat sdružení Leonardo a obě to tam milují. A tak přirozeně zakotvila právě tady a chtěla by dále učit děti lásce k výtvarném umění.

 • Absolvované kurzy:
  2014 –  Pedagogická fakulta UK v Praze – Od hravých činností k vlastnímu tvoření
  2014 – JABOK – vyšší oborná škola sociálně pedagogická – pedagog volného času
 •  2018 – Centrum služeb pro podnikání – rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače

KURUC DANIELA

Lektorka kurzu: Art Session

Daniela Kuruc je vášnivou malířkou od dětství. Své výtvarné umění si osvojovala u akademických malířů Milana Peterky v Českých Budějovicích a Edviny Hudečkové v Praze. Momentálně studuje pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity.

Země pestrých barev, vůní a tváří s neopakovatelnými a neotřelými vzory – to vše se objevuje a prolíná v její umělecké tvorbě. Pohoda a klid, lidé, zajímavé tváře a prostředí, to jsou základní témata obrazů, doplněné plejádou zářivých barev a pestrobarevných kompozic.

Vystavovala např. v Galerii Černá labuť v Praze (2013), samostatnou výstavu jste mohli navštívit v Jindřišské věži (2016) v Praze, dále participovala na kolektivních výstavách v malostranské A&A Galerii (2017, 2018)

Díky své výtvarné tvorbě se každoročně zúčastňuje charitativních projektů, které pomáhají lidem s handicapem, ať už fyzickým nebo sociálním a tím její práce dostává svůj třetí rozměr.

www.danielakuruc.com


LOKVENCOVÁ KRISTÝNA

Lektorka kurzů:

 • Balet, Roztleskávačky

Pochází z Vysočiny, ale vždycky chtěla bydlet v Praze. Tanec, hudba a divadlo jsou tři oblasti, které ji baví, představují formu odpočinku, prostředek dobití energie a navozují dobrou náladu! 🙂

 • Tanci se věnuje již od svých 5 let, kdy začala chodit do lidových tanečků. Poté následovala baletní přípravka a na ni navázalo devět let scénického a moderního tance na ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Zde se v rámci tanečního souboru GEN Žďár nad Sázavou účastnila mnoha soutěží i tanečních mistrovství v Čechách i na Moravě. Soubor se úspěšně umisťoval na medailových pozicích.
 • V průběhu let  vystřídala různé taneční styly, z nichž nejblíže jí je v současné době PortDeBras, na jehož lektorování má certifikát. V rámci dalšího vzdělávání navštěvovala taneční studio Dance Perfekt, kurz Jazz dance, a poté se začala věnovat Muzikálovému tanci. V současné době vyučuje PortDeBras i Muzikál také v  Centru tance v Praze, největší taneční škole v republice.
 • Práci s dětmi se věnovala od 15-ti let v neziskovém sdružení Ezop, kde působila jako lektorka volného času. Zároveň  jezdila jako vedoucí na letní tábory. V roce 2016 absolvovala vzdělávací kurz Pedagog volného času na JABOK.
 • ,,Myslím si, že pohyb a zdraví by měli být dobrými přáteli, a proto bych ráda vedla k pohybu nejen naše nejmenší. Tanec rozvíjí pohybovou fantazii, motorické dovednosti a přispívá ke správnému držení těla. Tím podporuje správný růst. Hudba zároveň působí pozitivně na naši psychiku a je tedy vhodnou formou odpočinku od každodenního shonu.“

Absolvované kurzy:

 • ZUŠ Františka Drdly, taneční soubor GEN Žďár nad Sázavou
 • PortDeBras Basic, PortDeBras Advanced, PortDeBras Inspiration Day
 • Diplom děti
 • Pedagog volného času na JABOK

Motto:
,,Kdo chce, hledá cestu, kdo nechce, hledá důvody.“ Jan Werich

 


MOTLÍKOVÁ EDITA

Lektorka kurzů:

 • tanec děti, tanec dospělí, tvoření
 • choreografka divadelních představení
 • lektorka na oslavách na klíč
 • komunitní pracovnice

Vynikající tanečnice, lektorka a choreografka s osobitým přístupem. Tanci se intenzivně věnuje již od dětství. Velkou dávku talentu, který jí rozhodně nechybí, zúročuje i v jejím současném povolání výtvarnice. V době, kdy její dcery odrostly z dětských střevíčků, se opět s plným nasazením mohla začít věnovat lektorské práci.
Do každé hodiny dává i kousek sama sebe a to je to, co dělá její kroužky a kurzy jedinečnými. Vede děti od neútlejšího věku a věnuje se jim až do doby, kdy opouštějí školní lavice. S dětmi neztrácí kontakt ani poté.

Jako tanečnice tancovala v Taneční škole At, Studiu Domino, v Centru tance.

Má za sebou spolupráci se skvělým choreografem Mattem Pardusem a se zpěvákem a tanečníkem Filipem Jankovičem. V současnosti tančí se skupinou DBT Dance a navštěvuje pravidelně workshopy různých tanečních stylů, aby si obohatila výraz a znalosti.

Díky svému nepřehlédnutelnému talentu začala velmi brzy sbírat ocenění.

V roce 2016 se zúčastnila tanečního turné Taneční skupina roku a vybojovala zlato. V tomtéž roce na Czech Dance Masters získala bronz. V roce 2018 se do kolotoče soutěží položila opět a na TSR získala bronz i zlato. V Czech Dance Masters následně byla stříbrná a bronzová. Tím její úspěchy ale určitě nekončí…

Lektorská činnost:

 • Lektorka s mnohaletou zkušeností, kurzy tance vede již řadu let.
 • V hodinách tance je pro ni důležité spojení hudby a tance spolu se správnou technikou vedení s následným tanečním provedením. Dokáže detailně vysvětlit, jak vést tělo, aby to bylo pohodlné a srozumitelné i beze slov. Současně věnuje velkou pozornost i stylingu, kterým lze tanec okořenit a dodat mu jedinečnou atmosféru. Má zkušenosti jak s výukou úplných začátečníků tak pokročilých.

Další činnosti, kterým se věnuje:

 • Tanečně se dále rozvíjí a vzdělává .
 • Pro divadelní představení tvoří i skvělé choreografie (Šakalí léta, Saturnin atd.)

Kurzy, semináře:

 • Spolupracuje s prestižní taneční školou In dance, účastní se seminářů a kurzů vedených předními českými trenéry.
 • V rámci taneční přípravy se účastní různých forem pohybových a dramatických průprav.
 • Certifikát ČČK – První pomoc při práci s dětmi (2010)
 • Základní úvod do pedagogiky Montessori (2012)
 • Školení akreditovaná MŠMT (Portál)
 • Kurzy tance a choreografie In Dance, Centrum tance
 • kurz Aktivní pomoc při alkoholismu v rodině (2019)

Motto:
“Nevěřte tomu, když vám někdo říká, že vy se tančit nenaučíte.” :))


MOTLÍKOVÁ ALENA

Lektorka kurzů:

 • Taneční přípravka, Pole Dance
 • doučování matematiky, přípravky z matematiky, hlavní vedoucí příměstských táborů
 • lektorka na oslavách na klíč

Alenka absolvovala jazykovou školu a úspěšně složila zkoušky z AJ, v současnosti studuje Pedagogickou fakultu UK, učitelství 1.stupně. V Leonardu pracuje již sedm let, začínala jako praktikant a pomocník a sama se vypracovala do pozice hlavního vedoucího příměstských táborů a samostatného lektora.

Její vášní a zábavou je matematika a grafomotorika. Dokáže velmi dobře aplikovat získané zkušenosti a spojovat zdánlivě nespojitelné – pohyb při tanci s grafomotorikou, jazyk s cvičením…

Sama se ve volném čase věnuje mnoha druhům tance, intenzivně trénuje pole dance.

Od začátku šk.roku 2018/2019 tento druh tance již i lektoruje.

V zimním období je též zapálenou lyžeřkou a řadu let jezdí jako instruktorka na lyžařské tábory.

Alenka je již jedno z našich odrostlejších dětí, které se díky tomu, že v Leonardu vyrostlo, dostalo až ke studiu na pedagogické fakultě .


MOTLÍKOVÁ MARIE

Lektorka kurzů:

 • taneční kurzy
 • vedoucí příměstských táborů
 • lektorka na oslavách na klíč

Maruška – dnes už Maya – vyrostla v Leonardu a to přímo na tanečním povrchu. Od útlého dětství tancovala a zúčastňovala se všech možných soutěží, přehlídek a matiné.

Tancovala od 3 let nejen pod vedením maminky, ale v taneční škole InDance. V 8 letech přidala ješte školu Top Secret a zde se účastnila prvních pohárových soutěží. Má za sebou několik medailových účastí na Taneční skupině roku i Czech Dance Masters. Časem přidala působení v TŠ Infun a momentálně tančí za Fantasy Dance Studio. S touto taneční skupinou v roce 2018 vybojovala titul Mistr Evropy.

Mezi její záliby ale patří také ochotnické divadlo – protože na jevišti zúročí svůj pohybový talent a nepopiratelnou krásu. Mezi její hezké role patří královna Eliška v Noci na Karlštejně, Smrt v Hotelu a v neposlední řadě Zoja v Šakalích letech.

Velmi ráda vede k tanci děti a teenagery, ale v budoucnu by se chtěla vrhnout i na tak obtížnou disciplínu jakou je tanec se seniory.

 • V roce 2017-2018 vedla jako pomocný lektor kroužek Hip Hopu a MTV Dance, v roce 2018-2019 se již vrhla na přípravu a vedení kurzu samostatně.
 • Od roku 2017 praktikantka, pomocný vedoucí a posléze samostatný vedoucí příměstských táborů zaměřených na tanec
 • Od roku 2018 také choreografka divadelních představení (Šakalí léta)

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior

Motto: „Když tančím, jsem šťastná… a tak učím lidi tančit – aby byli šťastní také.“


NĚMEČEK MIROSLAV

Lektor kurzů:

 • Hokus Pokus (vědecký kroužek)
 • doučování matematiky
 • vedoucí příměstských táborů

Lektor junior : Míra je také jedno z dětí, které v Leonardu vyrostlo. Po absolvování místní ZŠ nastoupil na ZŠ Petrovice, kterou velmi dobře reprezentoval v různých vědeckých a matematických soutěžích. Poté nastoupil na SPŠE V Úžlabině, obor Informační technologie.

Pro Míru je největší zábavou věda a vesmír – snaha pochopit jak vesmír funguje, prozkoumání jeho zákonitostí. I na to se zaměřuje ve svém volném čase: zkoumá historii a současnost vesmírných plavidel, věnuje se hardwaru, robotům. Sám programuje a má rozdělaný projekt PC hry). Mezi jeho dovednosti patří programování v C# a C (pokročilý), práce s Unity Engine a v neposlední řadě manuální zručnost.

Od roku 2007 jsou pro něj určující dvě další záliby: je dobrovolným hasičem a vynikajícím ochotnickým hercem, který s radostí hraje padouchy, zlouny a divné osoby.

Zúčastnil se mnoha matematických a vědeckých soutěží, mezi nejlepší umístění patří 6.místo v republice soutěž Pangea (2014/2015), opakované 1.místo v matematické soutěži Klokan. Krom toho je Míra oporou týmu dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy, který byl v letech 2014-2017 Mistry Prahy.

 • V roce 2016-2017 vedl jako pomocný lektor kroužek Hokus Pokus, v roce 2017-2018 se již vrhl na přípravu a vedení kurzu samostatně.
 • Od roku 2016 praktikant, pomocný vedoucí a posléze samostatný vedoucí příměstských táborů zaměřených na vědu a vojenství

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior

Motto: „Profesoři, jsem rád, že máte absolutní definici života ve vesmíru. Ale vesmír má možná jinou představu.“


NĚMEČKOVÁ MICHAELA

Lektorka kurzů:

 • Keyboard
 • Klavír
 • administrativa

Kdyby Míši nebylo, žádný školní rok by nezačal: je hvězdou v sestavování rozvrhu, geniální kombinátorkou časů, místností a kurzů. Všichni v Leonardu víme, že bez ní bychom nikdy nefungovali tak, jak se má.

Zároveň je hudebnice se širokým záběrem a zároveň plně kvalifikovaný statistik s bohatou praxí. S citem jí vlastním aplikuje svět statistiky do běžného života Leonarda , kde má na starosti zápisy, seznamy, evidence, zprávy o akcích.

Již od dětství ji provází hudba, po celou dobu základní a střední školy byla jejím výhradním zájmem. Aktivně se věnovala hře na klavír, na varhany. Jako samouk zvládla i flétnu a hru na kytaru. Postupem času se vypracovala natolik, že svou hrou doprovázela pěvecký a komorní sbor, kterého  byla členkou. Hudbě se věnovala i během studií na VŠ, když jako jedna z členů kapely hrála na různých festivalech, ale i zábavách a svatbách.

Lektorská  činnost:

 • Lektorské činnosti se věnuje posledních 5 let. Začínala s kroužek Malí muzikanti a v současné době působí jako lektorka kurzu Keyboard. Věnuje se také výuce hudební teorie, formou přizpůsobenou školním dětem.

Motto:


 ŘÍHA JERONÝM

Lektor kurzů:

 • výuka hry na kytaru
 • vedoucí příměstských táborů
 • lektor na oslavách na klíč

Lektor Junior : Jeroným, známý spíš jako Jerry je další z našich dětí, které v Leonardu vyrostlo – nejen od narození – i v prenatálním věku vyučoval kreslení a vycházky Prahou 🙂

Po absolvování místní školy nastoupil do ZŠ Petrovice a posléze byl přijat na Střední průmyslovou školu sdělovací techniky Panská. Co se týče zálib a vzdělávání mimo školu: již od 2 let hrál (nejen na nervy) na klavír (Studio Žofka), na kytaru, flétnu a v současnosti přibylo ještě ukulele. Krom hraní na nástroje je hráčem, tvůrcem a milovníkem stolních deskových her.

Krom toho dlouhá léta tančil moderní tanec pod vedním E.Motlíkové a v taneční škole InDance, se kterou již řadu let jezdí na LTŠ. S Editou se účastnil i řádky tanečních soutěží, z nichž nejlepší bylo umístění na 4.místě v rámci republiky. Mimoto je od 6 let členem šachového klubu a v současnosti i šachového klubu své školy. Dalším oborem, ve kterém zúročuje vše předchozí je ochotnické divadlo, ve kterém nejen hraje, ale i zpívá a tančí. Zatím si užil řadu rolí, mimo jiné Petruccia ve Zkrocení zlé ženy a Bejbyho v Šakalích letech.

 • od roku 2016 vedl jako praktikant, pomocný vedoucí a posléze samostatný vedoucí tábory zaměřené na divadlo-hudbu-tanec a historii (2018)
 • od roku 2017 kurzy a dílny tvorby deskovek
 • v roce 2017-2018 vedoucí šachového klubu

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior

Motto: „Sežeňte mi pevný bod a dostatečně dlouhou páku a já si dám zatím čaj.“


ŠIMEČKOVÁ DANA

Lektor kurzů:

 • atletická přípravka

Dana je nový přírůstek do naší lektorské rodiny. Aktivní je celý svůj život. Absolvovala sportovní školu v Přípotoční a byla pilnou atletkou v TJ Rudá hvězda Strašnice. Jezdila na letní pobytové tábory, v letošním roce naskočila už i na našich – příměstských.

Co se týče šíře sportů, je její záběr ale rozhodně větší než pouhá atletika. Léta byla aktivním členem v Golfu Hostivař (zkoušky).

V současné době hraje pravidelně badminton v hale ve Štěrboholích. Mimo jiné již 6 let cvičí jógu, ale také lyžuje, skáče padákem a jezdí na in-linech bruslích.

V bowlingové herně, kterou s manželem vlastnili, byla pořadatelem častých turnajů, a to nejen v bowlingu, ale i v ping pongu. (cíleně i pro DD Radost Dolní Měcholupy)

Pokouší i tenis, uvidíme, kam se v tomto směru ještě posune 🙂

Motto: „Vždy připraven!“


TÓTHOVÁ-MARTINCOVÁ JITKA

 Lektor kurzů:

 • kurzy pro rodiče o tom, jak na školu i s dětmi s SPU
 • výuka pedagogiky

Jitka je relativně nový přírůstek do naší pedagogické rodiny, ale vzhledem k tomu, že pochází z vedlejší obce, zná velmi dobře místní prostředí .

Celou řádku let se v pedagogice vzdělávala (1995 – 1996 kurz Základy humanitních studií při Pedagogické fakultě UK,1999 – 2005 FFUK Praha, studium jednooborové pedagogiky – specializace poradenská činnost, sociální a školní pedagogiky, studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou,2006 – 2009 Specializační studium školní poradenské služby – vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce, ukončeno závěrečnou obhajobou práce Diagnostika školní třídy.)

A posléze ve školství také působila a působí (ZŠ, MŠ Štěrboholy: 1996 – 1998 vychovatelka ŠD, MŠ Útulná, Praha 10 Strašnice: 9. 11. 1998 – 31. 7. 1999 učitelka, ZŠ Dubeč, Praha 10: 1. 9. – 30. 9. 2003 vychovatelka ŠD, ZŠ Dubeč, Praha 10: 30. 8. 2004 – 30. 6. 2005, vychovatelka ŠD, ZŠ Vladivostocká, Praha 10: 30. 8. 2005 – 30. 9. 2005 učitelka 1. stupeň, SPŠ MV, Praha 9 Hloubětín: 1. 10. 2005 – 20. 11. 2005 pedagog, metodolog, ZŠ Bratří Jandusů, Praha 10 Uhříněves – březen 2006 – červen 2017 – učitel výchovných předmětů, dějepisu, učitel 1. stupně.)…a jako by jí to nestačilo – zamířila i k nám.

V odpoledních hodinách tedy dává propuknout své vášni k ručním pracem a tvoření a s našimi nejmenšími procvičuje držení nůžek a odlepování se od lepidla.

Zároveň věnuje i čas výuce pedagogiky a dalšímu vzdělávání našich lektorů.


VAN LUYK CONNOR

Lektor kurzů:

 • pomocník trenéra atletických přípravek

Connor byl od dětství doma v Kanadě zapáleným typickým kanadským hokejistou. Po přesídlení do ČR se stal zapáleným českým hokejistou, ale i florbalistou a atletem.

Žádný sport mu není cizí a snaží se v tomto duchu působit i na ty nejmenší kolem sebe: hýbejte se, je to radost!

Mezi jeho další koníčky patří příroda a chov drobného domácího zvířectva.


VAN LUYK KLÁRA

Lektorka kurzů:

 • Jóga (pro děti i dospělé), Angličtina (pro školáky a dospělé)
 • vedoucí příměstských táborů

Po 17-ti  letech prožitých v Kanadě se vrátila zpátky do Čech. Rozhodla se zúročit svoji dvojjazyčnost a lásku k pohybu.

Klára se svou neskutečnou trpělivostí přiměje i malého nechápavce pochopit, že red je červená a s radostí sleduje, jak jí pod rukama už několikátým rokem dospívají děti, které začínaly u barviček a nyní už s ní krásně a plynule hovoří.

Jogínem je asi od narození – cvičení ji baví a jako vklad do svých kurzů přidává i kapku angličtiny, takže ani na józe vzdělání neuniknete. Propaguje jógu jako styl cvičení pro všechny – ne jako vrcholový sportovní výkon, ale jako zážitek, co vaše tělo dokáže.

Absolvované kurzy:

 • Angličtina – zkouška TOEFL
 • Yoga – 300 hodinový kurz pro yoga instruktory pořádaný Swami Vishnu Yoga Centrem v Torontu, Ontario, pod vedením Nitya ( Swami Nityamuktananda)

Praxe:

 • výuka yogy po více než 10 let v Active Spirite Fitness studiu, London/Ontario, Canada
 • výuka yogy pro děti (od 3 let)
 • dobrovolník (jako tzv. Child Coach) v organizaci Future Possibilities, která se stará o nadané děti ze sociálně slabších rodin, podporující je v uskutečňování jejich snů a nápadů
 • 2018 školení Yoga USA

VOŘÍŠEK JAKUB

Lektor kurzů:

 • Šachový klub Leonardo
 • praktikant letních příměstských táborů
 • lektor na oslavách na klíč

Lektor Junior:Kuba hraje šachy už od mala. Začal ve 4 letech. Byl  velmi neposedné dítě, a tak  bylo náročné udržet jeho pozornost u čehokoli byť jen na chvíli. Strýc Jarda mu ukázal šachy. Stalo se, co nikdo nečekal. Kuba se chytil.

Jeho první dětské turnajové partie trvaly jen pár minut.  Často končil s časem na hodinách vyšším, než začal (za každý tah se přidávalo pár sekund). Postupně se ale naučil od partie neodbíhat, přemýšlet déle a hrát pomaleji.

Jeho nejdelší partie trvala šest hodin.

Kuba je na listině talentů ČR. Třikrát získal ve své věkové kategorii 1. místo v Mistrovství ČR a dvakrát byl 2. Několikrát reprezentoval naši republiku na mezinárodních turnajích v zahraničí. Naposledy to bylo v r.2018 na Mistrovství Evropy v Rumunsku. Hraje za šachový klub Spartak Vlašim.

Motto: „Hraj šachy, posílíš mysl!“

Absolvované kurzy:
2018 –  pedagogický kurz – Lektor junior


ZÁBRŠOVÁ SANDRA

Lektorka kurzů:

 • vedoucí příměstských táborů
 • lektorka na oslavách na klíč
 • doučování 1.stupeň ZŠ, práce s dětmi s SPU

Sandra se vypracovala z praktikantky a pomocné lektorky po sedmi letech spolupráce v samostatnou vedoucí příměstských táborů a samostatnou lektorku.

O prázdninách již několikátým rokem vede jak naše příměstské tábory, tak tábory pobytové.

Je studentkou Vyšší odborné školy sociálně právní a těší se, že v budoucnu bude jako sociální pracovnice pomáhat všem znevýhodněným dětem.

Zatím chce pomocí výtvarného tvoření děti učit že i z mála lze vyrobit hodně a proč nepohrdat starými věcmi. Je ale i zdatná posila tanečního týmu dospělých a sama tvoří krásné malé choreografie pro speciální narozeninové párty.

Ráda a citlivě se věnuje školní přípravě dětí s SPU.


 


 

 

Rozvrh na 1. pololetí 2019 / 2020